Leki wpływające na przemieszczanie się treści pokarmowej z żołądka w celu zmniejszenia dyskomfortu w górnej części brzucha niezwiązanego z określoną przyczyną

Wprowadzenie

Dyspepsja czynnościowa rozpoznawana jest u osób z uczuciem dyskomfortu w górnej części jamy brzusznej, który nie jest spowodowany oczywistą i określoną przyczyną. Leki prokinetyczne mogą pomóc pacjentom z dyspepsją czynnościową poprzez wpływ na ruchy motoryczne w żołądku (przyspieszenie przesuwania treści pokarmowej z żołądka do dalszych części przewodu pokarmowego; przyp.tłum.).

Charakterystyka badań

Włączyliśmy 43 badania, w których porównywano prokinetyk z placebo (proszek, który wygląda jak lek, a nie zawiera substancji czynnej) lub z innym lekiem prokinetycznym w leczeniu dyspepsji czynnościowej. Badania ograniczono do tych oceniających osoby dorosłe z dyskomfortem w górnej części jamy brzusznej, u których po badaniach nie rozpoznano określonej przyczyny.

Kluczowe wyniki

Nie jesteśmy pewni, czy leki prokinetyczne zmniejszają objawy dyspeptyczne w porównaniu z brakiem ich zastosowania. Nie jesteśmy również pewni, które z prokinetyków są najbardziej skuteczne w redukcji objawów dyspeptycznych, poprawie ocenianych objawów lub wpływie na średnią różnicę w zakresie objawów. Nie jesteśmy pewni, czy leczenie prokinetykami może wpłynąć na poprawę jakości życia. Nie jesteśmy pewni, czy stosowanie prokinetyków (za wyjątkiem cyzaprydu) różni się od braku leczenia w zakresie powodowania nieprzyjemnych objawów. Najczęściej występującymi nieprzyjemnymi objawami związanymi ze stosowaniem prokinetyków były biegunka, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej i nudności.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych została oceniona jako niska lub bardzo niska. Potrzebujemy więcej badań aby, wykazać korzyści prokinetyków w leczeniu pacjentów z dyspepsją czynnościową.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie i redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information