Leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży z nowotworem złośliwym poddawanych chemioterapii

Zapewnienie bezpiecznego, dostosowanego do potrzeb i skutecznego wsparcia żywieniowego dla dzieci i młodzieży, leczonych z powodu nowotworu złośliwego jest obecnie ważnym elementem opieki nad chorymi. Może ono pomóc odwrócić niedożywienie obserwowane w momencie rozpoznania, zapobiec niedożywieniu związanemu z nowotworem złośliwym, a także sprzyjać przyrostowi masy ciała i wzrostu, oraz przyczynić się do poprawy jakości życia. Wyróżnia się dwa rodzaje leczenia żywieniowego: dożylna podaż płynów odżywczych, dostarczanych do żyły centralnej lub obwodowej, która omija jelita (żywienie pozajelitowe); lub poprzez płyny odżywcze lub substancje stałe, które przechodzą przez jakąkolwiek część jelit, niezależnie od sposobu dostarczania (np. doustnie, albo poprzez zgłębnik; żywienie dojelitowe).

Znaleźliśmy dane naukowe, pochodzące z jednego, małego badania, które sugerują, że żywienie pozajelitowe może skutkować przyrostem masy ciała, zwiększeniem stężenia albumin w surowicy i spożycia kalorii oraz białka, w porównaniu do żywienia dojelitowego (zwyczajnego przyjmowania pokarmu). Jednakże, wpływ innych metod leczenia żywieniowego pozostaje niejasny. Wyniki z innego, małego badania sugerują, że użycie gęstych energetycznie mieszanek dojelitowych spowodowało zwiększenie średniego dziennego spożycia energii, a następnie poprawę przyrostu masy ciała. W trzech badaniach analizowano suplementację glutaminy i nie wykazały korzyści z takiej interwencji. W jednym badaniu oceniano wpływ mieszanki do żywienia pozajelitowego na bazie oliwy z oliwek, zamiast mieszanek zawierających tłuszcze standardowe. Interwencja ta skutkowała mniejszym przyrostem masy ciała. W jednym badaniu analizowano wpływ dodatku fruktooligosacharydów do mieszanki dojelitowej i nie stwierdzono wpływu na przyrost masy ciała lub częstość odczuwania mdłości przez uczestników. Nie odnaleziono badań, w których porównywanoby wartości odżywcze w grupach żywionych dojelitowo lub pozajelitowo. Jakość włączonych badań była niska, a metody pomiaru wyników różniły się znacznie pomiędzy badaniami. W celu wyjaśnienia przedstawianego zagadnienia niezbędne są przyszłe badania, znacznie liczniejsze i rygorystycznie przeprowadzone.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information