Muzyka w bezsenności u dorosłych

Pytanie badawcze

W niniejszym przeglądzie oceniono wpływ słuchania muzyki na bezsenność (problemy ze snem) u dorosłych oraz oddziaływanie czynników, które mogły wpływać na wynik końcowy.

Najważniejsze informacje

Stwierdziliśmy korzystne oddziaływanie muzyki na jakość snu. Dla wszystkich innych punktów końcowych, nie udało nam się znaleźć wystarczającej liczby dobrej jakości danych, ponieważ w badaniach uczestniczyło za mało uczestników, a osoby dokonujące oceny danych, były świadome przeprowadzanego leczenia.

Czym jest bezsenność?

Na całym świecie miliony ludzi doświadczają bezsenności. Ludzie mogą doświadczać trudności z zaśnięciem, utrzymaniem ciągłości snu lub cierpieć z powodu niskiej jakości snu.

Słaba jakość snu wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Konsekwencje snu o niskiej jakości są kosztowne, zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. Wiele osób słucha muzyki, aby poprawić swój sen, jednak skuteczność takiego działania jest niejasna.

Co zrobiliśmy?

Aby odnaleźć wszystkie interesujące nas badania, przeszukaliśmy elektroniczne bazy danych. Włączyliśmy 13 badań, które obejmowały 1007 uczestników. W badaniach porównywano efekt słuchania muzyki ze standardowym leczeniem lub niestosowaniem leczenia. Standardowe leczenie może obejmować edukację w zakresie higieny snu (nauka zestawu rytuałów pomagających w zasypianiu) lub standardową opiekę dla pacjentów cierpiących na bezsenność związaną z przewlekłymi chorobami. W badaniach oceniano efekty słuchania wcześniej nagranej muzyki, przez 25 do 50 minut dziennie, przez okres od 3 dni do 3 miesięcy. W 7 z włączonych badań raportowano finansowanie przez krajowe rady badawcze lub źródła uniwersyteckie, a w jednym z badań zgłoszono finansowanie przez prywatną fundację. W 5 badaniach nie podano żadnych źródeł finansowania.

Czego się dowiedzieliśmy?

W 10 badaniach mierzono jakość snu, a wyniki pokazały, że słuchanie muzyki prawdopodobnie ułatwia uzyskanie dużej poprawy jakości snu, w porównaniu z niestosowaniem leczenia lub ze standardowym leczeniem. Nie wiemy czy słuchanie muzyki wpływa na nasilenie bezsenności (problemów z zasypianiem lub utrzymaniem snu) lub liczbę razy, kiedy pacjent budzi się (przerwany sen) w porównaniu z niestosowaniem leczenia lub ze standardową opieką. Słuchanie muzyki prawdopodobnie nieznacznie poprawia latencję zasypiania (jak szybko dana osoba jest w stanie zasnąć) oraz czas jego trwania (długość czasu, w którym osoba śpi) i efektywność snu (długość czasu, w którym osoba śpi w porównaniu z całkowitym czasem spoczynku spędzonym w łóżku), w porównaniu niestosowaniem braku leczenia lub ze standardowym leczeniem. W żadnym z zawartych badań nie wykazano jakichkolwiek negatywnych efektów związanych z słuchaniem muzyki.

Jakie są ograniczenia uwzględnionych danych naukowych?

Jakość danych z 10 przeprowadzonych badań analizujących jakość snu okazała się być umiarkowana. Nasze zaufanie do otrzymanych danych naukowych dotyczących jakości snu jest tylko umiarkowane, ponieważ pacjenci biorący udział w badaniu mieli świadomość jakie leczenie otrzymują, a osoby oceniające dane były także w niektórych przypadkach tego świadome, co mogło skutkować wypaczeniem wyników. Mamy niewielkie zaufanie do danych naukowych dotyczących nasilenia bezsenności, ponieważ przeprowadzone badania były małe i prowadzono je wśród różnych osób, które miały świadomość jakie leczenie otrzymują. Nasze zaufanie do danych naukowych dotyczących opóźnienia rozpoczęcia fazy snu, czasu jego trwania oraz efektywności jest ograniczone, ponieważ w przeprowadzonych badaniach stosowano bardzo zróżnicowane metody pomiaru wyników, a osoby biorące udział w badaniach były świadome charakteru otrzymanego leczenia. Mamy niewielkie zaufanie do danych naukowych dotyczących przerwania snu, ponieważ w zawartych badaniach stosowano różne metody, a wykazane wyniki różniły się. Ponadto pacjenci mieli świadomość, jakie leczenie otrzymują.

W przyszłych badaniach należałoby ocenić inne aspekty snu, a także miary funkcjonowania w ciągu dnia, takie jak nastrój, zmęczenie, koncentracja i jakość funkcjonowania.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane są aktualne do 31 grudnia 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Figel Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information