Muzyka w bezsenności u dorosłych

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

W niniejszym przeglądzie oceniano skutki słuchania muzyki na bezsenność u dorosłych oraz oddziaływanie czynników, które mogą wpływać na ten efekt.

Wprowadzenie

Na całym świecie miliony ludzi doświadczają bezsenności. Ludzie mogą doświadczać trudności z zaśnięciem, utrzymaniem ciągłości snu lub cierpieć z powodu niskiej jakości snu.

Słaba jakość snu wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Konsekwencje snu o niskiej jakości są kosztowne, zarówno dla jednostki jak i społeczeństwa. Wielu ludzi słucha muzyki, aby poprawić swój sen, jednak skuteczność takiego działania jest niejasna.

Charakterystyka badania

Przeszukaliśmy elektroniczne bazy danych i czasopisma muzykoterapeutyczne w celu identyfikacji odpowiednich badań. Włączyliśmy sześć badań o łącznej liczbie 314 uczestników. W badaniach porównywano efekt słuchania muzyki jako jedynej interwencji lub w połączeniu ze standardową opieką ze standardową opieką jako jedyną interwencją lub niestosowaniem jakiejkolwiek interwencji. W badaniach oceniano wpływ słuchania nagranej wcześniej muzyki codziennie, przez 25 do 60 minut, przez okres trzech dni do pięciu tygodni. Dane są aktualne do 22 maja 2015 r.

Główne wyniki

W pięciu badaniach oceniano jakość snu. Wyniki sugerują, że słuchanie muzyki może poprawić jakość snu. Tylko w jednym badaniu podano dane dotyczące innych aspektów snu, w tym czasu potrzebnego do zaśnięcia, rzeczywistej ilości snu oraz ilości wybudzeń w trakcie snu. W badaniu tym nie było danych wskazujących, aby słuchanie muzyki przynosiło korzyści w kontekście tych wyników. W żadnym z włączonych badań nie odnotowano negatywnych skutków ubocznych spowodowanych słuchaniem muzyki.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych, pochodzących z pięciu badań analizujących jakość snu, była umiarkowana. Jakość danych naukowych dotyczących innych aspektów snu była niska. Potrzebne są dalsze badania wysokiej jakości w celu zbadania i ustalenia wpływu słuchania muzyki na aspekty snu inne niż jego jakość oraz na odpowiednie miary skuteczności badane w ciągu dnia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Bała