Indeks

Dziurawiec zwyczajny w leczeniu depresji
Długość hospitalizacji osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi
Długotrwałe leczenie depresji u osób starszych
Długotrwały wpływ poradnictwa dotyczącego obniżania ilości spożywanej w diecie soli, na zgony, choroby układu krążenia i ciśnienie tętnicze u dorosłych
Echinacea w zapobieganiu i leczeniu przeziębienia
Edukacja o astmie dla personelu szkoły
Edukacja osób z chorobą niedokrwienną serca
Edukacja pracowników domów opieki i/lub ich mieszkańców, której celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
Edukacja w leczeniu przewlekłego zmęczenia związanego z nowotworem
Efekt diety o niskiej zawartości soli na ciśnienie krwi oraz wybrane hormony i lipidy u osób o normalnym i podwyższonym ciśnieniu krwi
Efekty jedzenia słodkich ziemniaków u chorych na cukrzycę typu 2
Efekty stosowania suplementów odżywczych opartych na lipidach (LNS) podczas ciąży
Efekty zarządzania systemami opieki zdrowotnej w krajach o niskich dochodach
Elastyczne warunki zatrudnienia i ich wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników
Endoskopia kapsułkowa w rozpoznawaniu żylaków przełyku u osób z przewlekłymi chorobami wątroby lub zakrzepicą żyły wrotnej
Eplerenon w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
Eszopiklon (Lunesta) w trudnościach ze snem
Etosuksymid, walproinian sodu lub lamotrygina w leczeniu padaczki z napadami nieświadomości u dzieci i młodzieży
Ezetymib w zapobieganiu chorobom serca i zgonom
Farmakoterapia i papierosy elektroniczne we wspomaganiu rzucenia palenia tytoniu w ciąży
Felbamat w połączeniu z innymi lekami jako terapia lekoopornej padaczki ogniskowej
Fenytoina stosowana miejscowo na skórę w leczeniu odleżyn   
Fitofarmaceutyki (leki otrzymywane z roślin) w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej
Fizjoterapia zaburzeń postawy ciała u chorych na mukowiscydozę
Fluoksetyna u dorosłych z nadwagą lub otyłością
Fototerapia w leczeniu owrzodzeń stóp u osób z cukrzycą
Gabapentyna w leczeniu bólu u dorosłych z fibromialgią
Gabapentyna w leczeniu przewlekłego bólu neuropatycznego u dorosłych
Gefitynib w porównaniu z brakiem leczenia lub chemioterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc
Glicerynowe środki przeczyszczające w profilaktyce lub leczeniu nietolerancji karmienia u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową
Glikokortykosteroidy u pacjentów z alkoholowym zapaleniem wątroby
Glikokortykosteroidy w leczeniu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Glikokortykosteroidy w leczeniu duszności związanej z nowotworem u dorosłych
Gorsety w młodzieńczej idiopatycznej skoliozie
Haloperidol z prometazyną w opanowaniu agresji wywołanej psychozą
Helioks (mieszanina tlenu i helu) jako leczenie dzieci z podgłośniowym zapaleniem krtani
Heparyny, w porównaniu z placebo, po ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia ST zmniejszają liczbę zawałów serca, ale powodowały więcej łagodnych krwawień
Hipnoza w łagodzeniu bólu podczas porodu i połogu
Homeopatia w leczeniu zespołu jelita drażliwego
Hormonalne środki antykoncepcyjne a zdrowie kości u kobiet
Hormony bioidentyczne a objawy naczynioruchowe związane z menopauzą (uderzenia gorąca i poty nocne)
Hydromorfon w leczeniu bólu nowotworowego
Ibuprofen w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków i/lub noworodków z niską masą urodzeniową
Ibuprofen w zapobieganiu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków i/lub niemowląt z niską masą urodzeniową
Igłowe podwieszenie pęcherza moczowego w nietrzymaniu moczu u kobiet
Immunoterapia podjęzykowa (tabletki, syropy lub krople pod język) w leczeniu zapalenia spojówek spowodowanego alergią
Immunoterapia postkonsolidacyjna z przeciwciałem anty-GD2 u osób z nerwiakiem zarodkowym (łac. neuroblastoma) dużego ryzyka po autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych
Immunoterapia w zapobieganiu reakcji alergicznej na użądlenia owadów
Implanty drenujące w jaskrze
Indywidualna konsultacja higieniczna dla oceny zdrowia jamy ustnej
Informacje dla dziennikarzy
Inhalacje antybiotyków jako leczenie tymczasowego nasilenia zakażenia płuc u osób z mukowiscydozą.
Inhibitory aromatazy w leczeniu niepłodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników
Inhibitory cholinesterazy przynoszą korzyść osobom z chorobą Parkinsona i otępieniem
Inhibitory PCSK9 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny w leczeniu fibromialgii
Inozytol w leczeniu kobiet z zespołem policystycznych jajników i obniżoną płodnością
Insulina w leczeniu kobiet z cukrzycą ciążową
Inteligentna technologia i samodzielne postępowanie w POChP
Interwencje angażujące starszych pacjentów z więcej niż jedną chorobą przewlekłą w proces decyzyjny podczas konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu
Interwencje antynikotynowe u osób młodych
Interwencje dietetyczne i ćwiczenia w zapobieganiu nadmiernemu przyrostowi masy ciała w czasie ciąży
Interwencje dietetyczne w zapobieganiu powikłaniom idiopatycznej hiperkalciurii
Interwencje dostarczane za pomocą internetu w celu rzucenia palenia
Interwencje ergonomiczne w prewencji zaburzeń mięśniowo-szkieletowych wśród dentystów
Interwencje mające na celu ograniczanie działań ryzykownych i promocję inkluzji społecznej (integracji; przyp.tłum.) dzieci i młodzieży żyjących na ulicy
Interwencje mające na celu poprawę jakości wody w celu zapobiegania biegunce
Interwencje mające na celu poprawę stanu psychospołecznego kobiet będących nosicielkami mutacji BRCA, po operacji zmniejszającej ryzyko raka
Interwencje mające na celu zmianę diety w warunkach opieki stomatologicznej
Interwencje mające na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku do 5 lat
Interwencje mające pomóc nosicielom HIV i chorym na AIDS rzucić palenie tytoniu
Interwencje niefarmakologiczne w leczeniu przewlekłego bólu u osób ze stwardnieniem rozsianym
Interwencje obniżające stężenie homocysteiny (terapia kompleksem witamin z grupy B) w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym
Interwencje optymalizujące przepisywanie leków u osób w podeszłym wieku w domach opieki
Interwencje pielęgniarskie w zaprzestaniu palenia
Interwencje przy przedawkowania paracetamolu (acetaminofenu)
Interwencje psychologiczne w zespole stresu pourazowego (PTSD) u osób z ciężkimi chorobami psychicznymi.
Interwencje psychospołeczne stosowane u dorosłych, którzy dokonali samouszkodzenia
Interwencje psychospołeczne u osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, nadużywającymi substancji psychoaktywnych.
Interwencje psychospołeczne w nawracającym bólu brzucha u dzieci
Interwencje psychospołeczne wśród osób nadużywających kokainy i amfetaminy
Interwencje realizowane przez organizacje sportowe w celu zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa w zajęciach sportowych
Interwencje skierowane do rodziców, których celem jest zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci w wieku 5-11 lat
Interwencje skierowane do społeczności lokalnych na rzecz popularyzowania aktywności fizycznej
Interwencje stosowane u dzieci z wyciekiem wydzieliny z ucha występującym co najmniej 2 tygodnie po założeniu drenu śródbębenkowego
Interwencje stosowane w leczeniu naczyniaka limfatycznego oczodołu
Interwencje stosowane w leczeniu stanów lękowych po przebytym udarze mózgu
Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń poznawczych spowodowanych nie-miejscowym leczeniem przeciwnowotworowym, takim jak chemioterapia lub terapia hormonalna
Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń smaku
Interwencje stosowane w leczeniu zapalenia naczyń nerkowych u dorosłych
Interwencje stosowane w leczeniu zespołu pieczenia jamy ustnej
Interwencje stosowane we wrzodzie Moorena
Interwencje u niemowląt od urodzenia do pierwszego miesiąca życia w celu zapobiegania wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego: podsumowanie przeglądów systematycznych Cochrane
Interwencje w celu zapobiegania cichym (bezobjawowym) udarom mózgu u chorych na anemię sierpowatą
Interwencje w celu zapobiegania licznym zachowaniom ryzykownym u młodych ludzi
Interwencje w celu zapobiegania upadkom u osób po udarze mózgu
Interwencje w celu zapobiegania wypadkom przy pracy wśród pracowników budowlanych
Interwencje w leczeniu nudności i wymiotów w ciąży o dużym nasileniu (niepowściągliwe wymioty ciężarnych)
Interwencje w leczeniu oparzeń fosforem
Interwencje w miejscu pracy stosowane w celu skrócenia czasu spędzanego w pozycji siedzącej
Interwencje w miejscu pracy w przypadku astmy zawodowej
Interwencje w uczuciu zmęczenia po udarze mózgu
Interwencje w zwalczaniu marskości wątroby w przebiegu mukowiscydozy
Interwencje wspierające zwiększenie spożycia produktów spożywczych w grupach o szczególnych wymaganiach żywieniowych
Interwencje z udziałem rodziców w promocji komunikacji i rozwoju mowy u małych dzieci z zespołem Downa
Interwencje z wykorzystaniem mass mediów ukierunkowane na zachęcanie do zdrowszych nawyków u dorosłych przedstawicieli mniejszości etnicznych
Interwencje z zakresu e-zdrowia u osób z przewlekłą chorobą nerek
Interwencje z zakresu opieki zdrowotnej w celu zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u osób po przebytym udarze lub przemijającym napadzie niedokrwiennym (TIA)
Interwencje zachęcające do udziału w onkologicznych badaniach przesiewowych w ciężkich zaburzeniach psychicznych
Interwencje zapobiegające majaczeniu u ciężko chorych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT)
Interwencje zapobiegające nawracającym zakażeniom układu moczowego podczas ciąży
Interwencje zapobiegające utracie słuchu spowodowanej przez hałas w pracy
Interwencje związane z utrzymaniem prawidłowej masy ciała w celu poprawy umiejętności myślowych oraz wyników szkolnych u dzieci i młodzieży z otyłością
Interwencje, które działają na układ immunologiczny u osób z amiotrofią cukrzycową
Interwencje, których celem była pomoc w rzuceniu palenia rozpoczynane w trakcie hospitalizacji
Interwencje, których celem jest leczenie zespołu niespokojnych nóg u chorych na przewlekłą chorobę nerek
Interwencje, których celem jest poprawa stosowania się do zaleceń zażywania leków hipolipemizujących
Interwencje, których celem jest poprawa zaufania pacjentów do lekarzy i zespołów lekarskich
Interwencje, których celem jest zapobieganie przyrostowi masy ciała po zaprzestaniu palenia.
Interwencje, których celem jest zaprzestanie palenia tytoniu przez osoby z rakiem płuc
Jak dokładny jest kwestionariusz informacyjny AD-8 w diagnozowaniu demencji we wszystkich rodzajach placówek opieki zdrowotnej?
Jak postępować w zapobieganiu i leczeniu zapalenia kości zębodołu (suchego zębodołu)?
Jak skuteczne i bezpieczne jest stosowanie leku - izotretynoiny w tabletkach w leczeniu trądziku pospolitego?
Jaka droga podawania antybiotyków jest najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza, aby zapobiegać zakażeniu u kobiet poddawanych cesarskiemu cięciu.
Jaka jest dokładność diagnostyczna technik wspomaganych komputerowo służących do wykrywania raka skóry u osób dorosłych?
Jaka jest skuteczność arypiprazolu w opanowaniu agresji lub pobudzenia w przebiegu psychozy?
Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo jednych antybiotyków w porównaniu do innych w leczeniu osób z rozstrzeniami oskrzeli?
Jaka jest skuteczność teledermatologii w diagnostyce raków skóry u dorosłych?
Jaki jest najlepszy sposób, aby pomóc chorym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w rzuceniu palenia tytoniu?
Jaki jest najlepszy typ insuliny i sposób jej dawkowania u ciężarnych z istniejącą wcześniej cukrzycą?
Jaki jest stopień trafności diagnostycznej testu Mini-Cog w rozpoznawaniu demencji w praktyce lekarza rodzinnego?
Jakie opatrunki lub środki do stosowania miejscowego są najbardziej skuteczne w leczeniu odleżyn?
Jakie środki pomagają osobom, którym udało się rzucić palenie tytoniu, uniknąć powrotu do nałogu?
Jedzenie i picie podczas porodu
Joga jako część programu opieki zdrowotnej a niestandardowe leczenie (w schizofrenii; przyp.tłum.)Joga jako część programu opieki zdrowotnej a niestandardowe leczenie (w schizofrenii; przyp.tłum.)
Joga jako dodatkowa metoda leczenia u chorych na astmę
Joga stosowana łącznie z innymi metodami leczenia w porównaniu z leczeniem standardowym u chorych na schizofrenię
Joga w leczeniu przewlekłych nieswoistych bólów krzyża
Joga, w porównaniu z niestandardowymi metodami leczenia u chorych na schizofrenię
Kampanie zachęcające dzieci do noszenia kasków rowerowych
Kangurowanie w celu zmniejszenia chorobowości i umieralności u noworodków o niskiej masie urodzeniowej
Kannabinoidy w padaczce
Kapsaicyna stosowana miejscowo w przewlekłym bólu neuropatycznym u dorosłych
Karbamazepina w schizofrenii
Karmienie kubeczkiem, w porównaniu z innymi formami uzupełniającego żywienia dojelitowego u noworodków, u których niemożliwe jest karmienie wyłącznie piersią
Karmienie na żądanie a karmienie według schematu niemowląt przedwcześnie urodzonych
Karmienie piersią lub mlekiem matki w łagodzeniu bólu podczas wykonywania procedur medycznych u noworodków
Ketoprofen przyjmowany doustnie w leczeniu ostrego epizodycznego bólu głowy typu napięciowego u dorosłych.
Kierowanie i zarządzanie
Kliniczne objawy i testy w identyfikacji zbliżającego się i trwającego odwodnienia u osób starszych
Klonazepam jako leczenie uzupełniające w padaczce lekoopornej u dorosłych i dzieci
Kodeina w leczeniu przewlekłego kaszlu u dzieci
Koenzym Q10 w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
Kofeina jako przeciwbólowy środek wspomagający (adjuwant) w ostrym bólu u dorosłych
Kompleksowa ocena geriatryczna osób w podeszłym wieku przyjmowanych do szpitali
Konopie indyjskie i olej z konopi indyjskich w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Kontrola bólu przy pomocy znieczulenia dożylnego sterowanego przez pacjenta w porównaniu ze znieczuleniem zewnątrzoponowym u osób dorosłych po przebytej operacji w zakresie jamy brzusznej
Kontrola poziomu glukozy we krwi w leczeniu owrzodzeń cukrzycowych (przerwanie ciągłości skóry)
Koronawirus (COVID-19) - zasoby i aktualności Cochrane
Koronawirus (COVID-19): Wydanie Specjalne
Kortykosteroidy donosowe w leczeniu niealergicznego nieżytu nosa
Kortykosteroidy podawane podczas ciąży w celu przyspieszenia dojrzewania płuc płodu u kobiet zagrożonych przedwczesnym porodem
Kortykosteroidy u dzieci z infekcyjnym zapaleniem stawów
Kortykosteroidy w leczeniu porażenia Bella
Kortykosteroidy w leczeniu zapalenia nerwu wzrokowego
Kortykosteroidy w zapobieganiu powikłaniom po zabiegach chirurgii plastycznej twarzy
Korzyści i szkody związane ze stosowaniem metylofenidatu u dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)
Korzystanie z poczty e-mail we wzajemnym kontaktowaniu się pracowników ochrony zdrowia
Krajowe inicjatywy rządowe na rzecz zmniejszenia spożycia soli w społeczeństwie
Kreatyna w chorobie Parkinsona
Krioterapia w leczeniu przerzutów do wątroby
Kromoglikan sodu w prewencji przewlekłej choroby płuc u wcześniaków
Krople do oczu z cyklosporyną A w leczeniu zespołu suchego oka
Krótko działające analogi insuliny w porównaniu ze zwykłą insuliną ludzką w cukrzycy typu 1
Krótkoterminowe i odległe efekty stosowania tybolonu u kobiet w okresie pomenopauzalnym
Kształcenie personelu medycznego w celu zapobiegania odleżynom
Które antybiotyki są przydatne w leczeniu noworodków z kiła wrodzoną?
Które terapie oparte na rozmowie są skuteczne u osób borykających się jednocześnie z problemem alkoholowym i uzależnieniem od narkotyków?
Który lek jest najbardziej skuteczny w terapii grzybicy paznokci stóp?
Kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne w profilaktyce otępienia
Kwas hialuronowy i inne niechirurgiczne metody leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego
Kwas retinowy po intensywnej chemioterapii i przeszczepie szpiku kostnego u chorych na agresywnego nerwiaka zarodkowego
Kwasy tłuszczowe omega 3 w zapobieganiu lub opóźnieniu progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem
Kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące z ryb morskich w leczeniu chorych po udarze mózgu
Lamotrygina jako leczenie uzupełniające w lekoopornej padaczce ogniskowej
Laparoskopowa (przez niewielkie nacięcie w skórze brzucha) a klasyczna operacja raka żołądka.
Laserowe usuwanie próchnicy w zębach mlecznych i stałych
Leczenie alergicznego nieżytu nosa pasożytami (robakami)
Leczenie antyfibrynolityczne (leki stosowane w nadmiernych krwawieniach; przyp.tłum.) w zmniejszaniu krwioplucia
Leczenie biologiczne w opanowaniu objawów zmęczenia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Leczenie blizn potrądzikowych
Leczenie chorób dziąseł u kobiet ciężarnych w zapobieganiu negatywnym skutkom zdrowotnym okołoporodowych
Leczenie doustne u kobiet z cukrzycą ciążową
Leczenie doustnymi lekami niesteroidowymi w celu złagodzenia stanu zapalnego płuc i zahamowania ich uszkodzenia u chorych na mukowiscydozę
Leczenie egzemy rąk
Leczenie farmakologiczne ostrych napadów toniczno-klonicznych, w tym drgawkowych stanów padaczkowych u dzieci
Leczenie farmakologiczne w zespole Kleinego i Levina
Leczenie farmakologiczne zgrzytania i zaciskania zębów w nocy (bruksizm)
Leczenie kolagenowego zapalenia okrężnicy
Leczenie limfatycznego zapalenia jelita grubego
Leczenie miazgi zębowej w rozległej próchnicy zębów mlecznych
Leczenie miejscowe oparzeń twarzy
Leczenie nadmiernego krwawienia miesięcznego u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia
Leczenie nietrzymania stolca i zaparcia u dorosłych z chorobami ośrodkowego układu nerwowego
Leczenie obrzęku piersi (przepełnionych, twardych i bolesnych piersi) u kobiet karmiących piersią
Leczenie ogólnoustrojowe (doustne lub wstrzykiwane) u chorych na łuszczycę
Leczenie padaczki u osób z chorobą Alzheimera
Leczenie podwyższonego poziomu kwasu moczowego u osób z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi
Leczenie powikłań neurologicznych boreliozy
Leczenie przeciwdepresyjne w celu zapobiegania depresji poporodowej
Leczenie przeciwgrzybicze w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych
Leczenie przeciwpłytkowe w porównaniu z leczeniem przeciwkrzepliwym u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym
Leczenie przeciwwirusowe w porażeniu Bella
Leczenie psychologiczne w celu zmniejszenia natężenia bólu u chorych po operacjach na otwartym sercu
Leczenie stanów zapalnych dziąseł (periodontopatii) u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową i przewlekłą chorobą dziąseł
Leczenie światłem w zapobieganiu depresji zimowej
Leczenie tlenem w warunkach przedszpitalnych w przypadku nagłego pogorszenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Leczenie uporczywego bólu u osób torturowanych
Leczenie uzupełniające briwaracetamem w padaczce lekoopornej
Leczenie wczesnej fazy choroby Parkinsona z użyciem agonistów dopaminy
Leczenie wrastających paznokci
Leczenie zaparcia związanego ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych
Leczenie żelazem w celu poprawy rozwoju fizycznego i intelektualnego u dzieci w wieku poniżej trzech lat, z anemią spowodowaną brakiem żelaza
Leczenie zeza pionowego ku górze
Leczenie żylaków i obrzęków nóg w ciąży
Leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży z nowotworem złośliwym poddawanych chemioterapii
Leczenie złamań kości stawu skokowego u dzieci.
Leczenie łojotokowego zapalenia skóry u niemowląt (w tym ciemieniuchy) - stanu zapalnego z łuszczeniem się skóry
Leczenie łuszczycy paznokci
Leki flebotropowe w leczeniu guzków krwawniczych (hemoroidów)
Leki inne niż glikokortykosteroidy, immunoglobuliny podawane dożylnie i plazmafereza, u chorych z zespołem Guillaina i Barrégo o ostrym przebiegu
Leki na problemy ze snem u pacjentów chorych na demencję
Leki obniżające poziom glukozy we krwi a leczenie cukrzycy i przewlekłej choroby nerek
Leki podobne do morfiny w leczeniu bólu nowotworowego
Leki powszechnie stosowane w zapobieganiu chorobie wysokościowej
Leki przeciw otępieniu u osób z zaburzeniami pamięci ale bez demencji
Leki przeciwbólowe dla zmniejszenia bólu spowodowanego leczeniem ortodontycznym
Leki przeciwdepresyjne a placebo w leczeniu depresji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Leki przeciwdepresyjne drugiej generacji w leczeniu zimowej depresji
Leki przeciwdepresyjne w leczeniu bezsenności
Leki przeciwdepresyjne w leczeniu depresji u chorych z otępieniem
Leki przeciwdepresyjne w zaburzeniach lękowych u dorosłych
Leki przeciwdrobnoustrojowe w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego u dorosłych poddawanych cystoskopii
Leki przeciwgrzybicze w leczeniu grzybicy skóry u dzieci
Leki przeciwnadciśnieniowe w zapobieganiu udarom i chorobom układu krążenia u pacjentów z przebytym udarem mózgu lub przemijającym atakiem niedokrwiennym
Leki przeciwpadaczkowe w leczeniu ciężkiej padaczki mioklonicznej u niemowląt
Leki przeciwpadaczkowe w terapii przewlekłego bólu nienowotworowego u dzieci i młodzieży
Leki przeciwpasożytnicze w prewencji choroby Chagasa
Leki przeciwpierwotniakowe w leczeniu pełzakowatego zapalenia jelita grubego.
Leki przeciwzapalne w celu zmniejszenia bólu w okolicy krocza po porodzie

Strony