Indeks

Członkostwo Cochrane
Darowizna
Dawkowanie gentamycyny u noworodków
Dawkowanie klozapiny w schizofrenii
Degareliks w leczeniu nowo rozpoznanego zaawansowanego raka gruczołu krokowego
Dekanonian flupentyksolu w postaci depot w schizofrenii lub innych podobnych chorobach psychicznych
Deksametazon i blokada nerwów obwodowych
Dieta ketogenna w leczeniu padaczki lekoopornej
Dieta niskobiałkowa u chorych na przewlekłą chorobę nerek bez cukrzycy
Dieta śródziemnomorska w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
Dieta, aktywność fizyczna i interwencje behawioralne w leczeniu dzieci z nadwagą lub otyłością w wieku od 6 do 11 lat
Dieta, aktywność fizyczna i interwencje behawioralne w leczeniu młodzieży z nadwagą lub otyłością w wieku od 12 do 17 lat
Dieta, aktywność fizyczna lub obie interwencje w zapobieganiu lub opóźnieniu rozwoju cukrzycy typu 2 i powikłań z nią związanych u osób o podwyższonym ryzyku
Dieta, ćwiczenia, lub oba te działania łącznie w redukcji masy ciała u kobiet po urodzeniu dziecka
Diuretyki w przemijającej niewydolności oddechowej u noworodków
Docelowe ciśnienie tętnicze krwi u starszych osób z nadciśnieniem tętniczym
Dodanie aminokwasu tyrozyny do diety chorych na fenyloketonurię
Dodatkowa podaż argininy w celu zapobiegania martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków
Dodatkowa podaż wapnia w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu
Dodatkowe przyjmowanie kwasów tłuszczowych ω-3 w ciąży
Dodatkowe płyny dożylne podawane podczas zabiegu w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom
Dodawanie jodu do żywności innej niż sól w celu zapobiegania chorobom powodowanym przez niewystarczające spożycie jodu.
Dojelitowa suplementacja laktoferyny w zapobieganiu sepsie i martwiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków
Domowa edukacja w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenie w sprzęt zapobiegający urazom
Doraźne leczenie farmakologiczne napadów migreny u dzieci i młodzieży
Dornaza alfa stosowana wziewnie w leczeniu chorób płuc w przebiegu mukowiscydozy
Dostarczanie dodatkowej żywności dzieciom do piątego roku życia w krajach o niskich i średnich dochodach
Dostarczanie składników odżywczych (pożywienia) osobom dorosłym z bardzo ciężką chorobą w inny sposób niż jedzenie i połykanie pokarmu
Dotkliwe zmęczenie jako następstwo leczenia nowotworów wieku dziecięcego
Doustna aspiryna w leczeniu ostrego epizodycznego bólu głowy typu napięciowego u dorosłych
Doustna dekstroza w postaci żelu w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy we krwi u noworodków
Doustna i podjęzykowa immunoterapia (podawanie osobom niewielkich ilości produktów, na które są uczulone doustnie lub pod język) w alergii na owoce
Doustna i podjęzykowa immunoterapia w leczeniu alergii na jaja
Doustna immunoterapia stosowana w leczeniu alergii na orzeszki ziemne
Doustna suplementacja cynku w leczeniu biegunki u dzieci
Doustne antybiotyki w leczeniu infekcji Pseudomonas aeruginosa u osób z mukowiscydozą.
Doustne leki przeciwcukrzycowe dla kobiet z cukrzycą lub po przebytej cukrzycy planujących ciążę lub kobiet w ciąży z cukrzycą
Doustne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w leczeniu bólu nowotworowego u dorosłych
Doustne podawanie witaminy B12 w porównaniu do podawania domięśniowego w niedoborach witaminy B12
Doustne preparaty kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA) w celu utrzymania remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Doustne przyjmowanie oleju z wiesiołka i oleju z ogórecznika w leczeniu egzemy
Doustne płyny nawadniające zawierające składniki odżywcze w leczeniu ostrej biegunki
Doustny ibuprofen w połączeniu z kodeiną w pojedynczej dawce w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego u dorosłych
Doustny naproksen w pojedynczej dawce i sól sodowa naproksenu w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego u dorosłych
Doustny tapentadol w leczeniu bólu nowotworowego
Dożylne podawanie heparyny podczas operacji nagłego pęknięcia tętniaka aorty brzusznej
Dożylne podawanie żelaza w leczeniu niedoboru żelaza bez niedokrwistości u dorosłych
Dołącz do Cochrane
Dołącz do Cochrane jako pacjent lub opiekun
Drogi podawania glukozy w udzielaniu pierwszej pomocy w objawowej hipoglikemii
Droperydol w leczeniu agresji lub pobudzenia w przebiegu psychozy
Duchowe i religijne interwencje u dorosłych w późnym stadium choroby.
Działania mające na celu zapobieganie przyrostowi masy ciała po zaprzestaniu palenia tytoniu
Działania mające na celu zapobieganie zapaleniu sutka po porodzie
Działania mające na celu zwiększenie liczby rejestrujących się dawców narządów miąższowych
Działania niepożądane związane z podażą deksametazonu u dorosłych pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym
Działania podejmowane w miejscach pracy w związku z bólem szyi u pracowników
Działania podejmowane w systemie opieki zdrowotnej i lokalnych społecznościach mające na celu poprawę dostępności opieki przedporodowej i wyników zdrowotnych
Działania strategiczne realizowane w organizacjach sportowych w celu promowania zachowań prozdrowotnych
Działania, których celem jest poprawa świadomości kobiet na temat raka piersi
Działania, których celem jest zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi
Dziurawiec zwyczajny w leczeniu depresji
Długość hospitalizacji osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi
Długotrwałe leczenie depresji u osób starszych
Długotrwały wpływ poradnictwa dotyczącego obniżania ilości spożywanej w diecie soli, na zgony, choroby układu krążenia i ciśnienie tętnicze u dorosłych
Echinacea w zapobieganiu i leczeniu przeziębienia
Edukacja i szkolenie pracowników służby zdrowia w celu zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami i narażeniu na kontakty z płynami ustrojowymi
Edukacja o astmie dla personelu szkoły
Edukacja osób z chorobą niedokrwienną serca
Edukacja pracowników domów opieki i/lub ich mieszkańców, której celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
Edukacja w leczeniu przewlekłego zmęczenia związanego z nowotworem
Edukacja żywieniowa wspomagająca odstawienie od piersi niemowląt urodzonych w terminie
Efekty jedzenia słodkich ziemniaków u chorych na cukrzycę typu 2
Efekty stosowania suplementów odżywczych opartych na lipidach (LNS) podczas ciąży
Efekty zarządzania systemami opieki zdrowotnej w krajach o niskich dochodach
Elastyczne warunki zatrudnienia i ich wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników
Endoskopia kapsułkowa w rozpoznawaniu żylaków przełyku u osób z przewlekłymi chorobami wątroby lub zakrzepicą żyły wrotnej
Enteralna suplementacja cynku w celu zapobiegania zachorowalności i śmiertelności wśród wcześniaków
Eplerenon w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
Eszopiklon (Lunesta) w trudnościach ze snem
Etosuksymid, walproinian sodu lub lamotrygina w leczeniu padaczki z napadami nieświadomości u dzieci i młodzieży
Ezetymib w zapobieganiu chorobom serca i zgonom
Farmakoterapia i papierosy elektroniczne we wspomaganiu rzucenia palenia tytoniu w ciąży
Felbamat w połączeniu z innymi lekami jako terapia lekoopornej padaczki ogniskowej
Fenytoina stosowana miejscowo na skórę w leczeniu odleżyn   
Fitofarmaceutyki (leki otrzymywane z roślin) w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej
Fizjoterapia zaburzeń postawy ciała u chorych na mukowiscydozę
Fizyczne interwencje mające na celu przerwanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów układu oddechowego
Fluoksetyna u dorosłych z nadwagą lub otyłością
Fototerapia w leczeniu owrzodzeń stóp u osób z cukrzycą
Gabapentyna w leczeniu bólu u dorosłych z fibromialgią
Gabapentyna w leczeniu przewlekłego bólu neuropatycznego u dorosłych
Gefitynib w porównaniu z brakiem leczenia lub chemioterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc
Glicerynowe środki przeczyszczające w profilaktyce lub leczeniu nietolerancji karmienia u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową
Glikokortykosteroidy u pacjentów z alkoholowym zapaleniem wątroby
Glikokortykosteroidy w leczeniu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Glikokortykosteroidy w leczeniu duszności związanej z nowotworem u dorosłych
Gorsety w młodzieńczej idiopatycznej skoliozie
Grelina (hormon głodu) w leczeniu pacjentów chorych na raka z utratą apetytu i masy ciała
Grupy Przeglądów
Gry wideo w leczeniu schizofrenii
Głęboka stymulacja mózgu u osób z ruchami mimowolnymi lub dystonią
Haloperidol w leczeniu mdłości i wymiotów u chorych objętych opieką paliatywną
Haloperidol z prometazyną w opanowaniu agresji wywołanej psychozą
Helioks (mieszanina tlenu i helu) w leczeniu podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci
Heparyny, w porównaniu z placebo, po ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia ST zmniejszają liczbę zawałów serca, ale powodowały więcej łagodnych krwawień
Hipnoza w łagodzeniu bólu podczas porodu i połogu
Homeopatia w leczeniu zespołu jelita drażliwego
Hormonalne środki antykoncepcyjne a zdrowie kości u kobiet
Hormony bioidentyczne a objawy naczynioruchowe związane z menopauzą (uderzenia gorąca i poty nocne)
Hydromorfon w leczeniu bólu nowotworowego
Ibuprofen w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków i/lub noworodków z niską masą urodzeniową
Ibuprofen w zapobieganiu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków i/lub niemowląt z niską masą urodzeniową
Igłowe podwieszenie pęcherza moczowego w nietrzymaniu moczu u kobiet
Immunoterapia podjęzykowa (tabletki, syropy lub krople pod język) w leczeniu zapalenia spojówek spowodowanego alergią
Immunoterapia podjęzykowa w leczeniu astmy
Immunoterapia postkonsolidacyjna z przeciwciałem anty-GD2 u osób z nerwiakiem zarodkowym (łac. neuroblastoma) dużego ryzyka po autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych
Immunoterapia w zapobieganiu reakcji alergicznej na użądlenia owadów
Implanty drenujące w jaskrze
Indywidualna konsultacja higieniczna dla oceny zdrowia jamy ustnej
Informacje dla dziennikarzy
Inhalacje antybiotyków jako leczenie tymczasowego nasilenia zakażenia płuc u osób z mukowiscydozą.
Inhibitory aromatazy w leczeniu niepłodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników
Inhibitory cholinesterazy przynoszą korzyść osobom z chorobą Parkinsona i otępieniem
Inhibitory PCSK9 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny w leczeniu fibromialgii
Inozytol w leczeniu kobiet z zespołem policystycznych jajników i obniżoną płodnością
Insulina w leczeniu kobiet z cukrzycą ciążową
Inteligentna technologia i samodzielne postępowanie w POChP
Interwencje angażujące starszych pacjentów z więcej niż jedną chorobą przewlekłą w proces decyzyjny podczas konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu
Interwencje antynikotynowe u osób młodych
Interwencje dietetyczne i ćwiczenia w zapobieganiu nadmiernemu przyrostowi masy ciała w czasie ciąży
Interwencje dietetyczne w zapobieganiu powikłaniom idiopatycznej hiperkalciurii
Interwencje dostarczane za pomocą internetu w celu rzucenia palenia
Interwencje ergonomiczne w prewencji zaburzeń mięśniowo-szkieletowych wśród dentystów
Interwencje mające na celu ograniczanie działań ryzykownych i promocję inkluzji społecznej (integracji; przyp.tłum.) dzieci i młodzieży żyjących na ulicy
Interwencje mające na celu poprawę jakości snu u dorosłych i dzieci z chorobami nerek
Interwencje mające na celu poprawę jakości wody w celu zapobiegania biegunce
Interwencje mające na celu poprawę stanu psychospołecznego kobiet będących nosicielkami mutacji BRCA, po operacji zmniejszającej ryzyko raka
Interwencje mające na celu zmianę diety w warunkach opieki stomatologicznej
Interwencje mające na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku do 5 lat
Interwencje mające pomóc nosicielom HIV i chorym na AIDS rzucić palenie tytoniu
Interwencje niefarmakologiczne w leczeniu przewlekłego bólu u osób ze stwardnieniem rozsianym
Interwencje obniżające stężenie homocysteiny (terapia kompleksem witamin z grupy B) w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym
Interwencje oparte na poczuciu humoru u chorych na schizofrenię
Interwencje optymalizujące przepisywanie leków u osób w podeszłym wieku w domach opieki
Interwencje pielęgniarskie w zaprzestaniu palenia
Interwencje promujące stosowanie praktyki opartej na dowodach naukowych w rehabilitacji po udarze mózgu
Interwencje prowadzone przez telefon pomagające w przestrzeganiu zaleceń lekarskich dotyczących zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym
Interwencje przy przedawkowania paracetamolu (acetaminofenu)
Interwencje psychologiczne mające na celu zwiększenie odporności psychicznej pracowników służby zdrowia
Interwencje psychologiczne mające na celu zwiększenie odporności psychicznej studentów ochrony zdrowia
Interwencje psychologiczne w zespole stresu pourazowego (PTSD) u osób z ciężkimi chorobami psychicznymi.
Interwencje psychospołeczne stosowane u dorosłych, którzy dokonali samouszkodzenia
Interwencje psychospołeczne u osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, nadużywającymi substancji psychoaktywnych.
Interwencje psychospołeczne w nawracającym bólu brzucha u dzieci
Interwencje psychospołeczne wśród osób nadużywających kokainy i amfetaminy
Interwencje realizowane przez organizacje sportowe w celu zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa w zajęciach sportowych
Interwencje skierowane do rodziców, których celem jest zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci w wieku 5-11 lat
Interwencje skierowane do społeczności lokalnych na rzecz popularyzowania aktywności fizycznej
Interwencje stosowane poza miejscem pracy mające na celu ograniczenie siedzącego trybu życia
Interwencje stosowane u dzieci z wyciekiem wydzieliny z ucha występującym co najmniej 2 tygodnie po założeniu drenu śródbębenkowego
Interwencje stosowane w celu zapobiegania upadkom u osób starszych żyjących w społeczeństwie
Interwencje stosowane w leczeniu naczyniaka limfatycznego oczodołu
Interwencje stosowane w leczeniu otyłości u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową
Interwencje stosowane w leczeniu stanów lękowych po przebytym udarze mózgu
Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń poznawczych spowodowanych nie-miejscowym leczeniem przeciwnowotworowym, takim jak chemioterapia lub terapia hormonalna
Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń smaku
Interwencje stosowane w leczeniu zapalenia naczyń nerkowych u dorosłych
Interwencje stosowane w leczeniu zespołu pieczenia jamy ustnej
Interwencje stosowane w przypadku samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
Interwencje stosowane we wrzodzie Moorena
Interwencje telefoniczne w leczeniu objawów u dorosłych chorych na nowotwór
Interwencje u niemowląt od urodzenia do pierwszego miesiąca życia w celu zapobiegania wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego: podsumowanie przeglądów systematycznych Cochrane
Interwencje w celu zapobiegania cichym (bezobjawowym) udarom mózgu u chorych na anemię sierpowatą
Interwencje w celu zapobiegania licznym zachowaniom ryzykownym u młodych ludzi
Interwencje w celu zapobiegania upadkom u osób po udarze mózgu
Interwencje w celu zapobiegania wypadkom przy pracy wśród pracowników budowlanych
Interwencje w leczeniu nudności i wymiotów w ciąży o dużym nasileniu (niepowściągliwe wymioty ciężarnych)
Interwencje w leczeniu oparzeń fosforem
Interwencje w miejscu pracy w przypadku astmy zawodowej
Interwencje w uczuciu zmęczenia po udarze mózgu
Interwencje w zwalczaniu marskości wątroby w przebiegu mukowiscydozy
Interwencje wspierające zwiększenie spożycia produktów spożywczych w grupach o szczególnych wymaganiach żywieniowych
Interwencje z udziałem rodziców w promocji komunikacji i rozwoju mowy u małych dzieci z zespołem Downa
Interwencje z wykorzystaniem mass mediów ukierunkowane na zachęcanie do zdrowszych nawyków u dorosłych przedstawicieli mniejszości etnicznych
Interwencje z zakresu e-zdrowia u osób z przewlekłą chorobą nerek
Interwencje z zakresu opieki zdrowotnej w celu zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u osób po przebytym udarze lub przemijającym napadzie niedokrwiennym (TIA)
Interwencje zachęcające do udziału w onkologicznych badaniach przesiewowych w ciężkich zaburzeniach psychicznych
Interwencje zapobiegające majaczeniu u ciężko chorych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT)
Interwencje zapobiegające nawracającym zakażeniom układu moczowego podczas ciąży
Interwencje zapobiegające utracie słuchu spowodowanej przez hałas w pracy
Interwencje związane z utrzymaniem prawidłowej masy ciała w celu poprawy umiejętności myślowych oraz wyników szkolnych u dzieci i młodzieży z otyłością
Interwencje, które działają na układ immunologiczny u osób z amiotrofią cukrzycową
Interwencje, których celem była pomoc w rzuceniu palenia rozpoczynane w trakcie hospitalizacji
Interwencje, których celem jest leczenie zespołu niespokojnych nóg u chorych na przewlekłą chorobę nerek
Interwencje, których celem jest pomoc osobom starszym przyjmującym wiele leków w ich stosowaniu
Interwencje, których celem jest poprawa stosowania się pacjentów do zaleceń zażywania leków hipolipemizujących
Interwencje, których celem jest poprawa zaufania pacjentów do lekarzy i zespołów lekarskich
Interwencje, których celem jest zaprzestanie palenia tytoniu przez osoby z rakiem płuc
Interwencje, których celem jest zmniejszenie masy ciała u chorych na przewlekłą chorobę nerek z nadwagą lub otyłością
Jak często należy zgłaszać się do stomatologa na wizyty kontrolne?
Jak dobrze toksyna botulinowa (typu A, często nazywana botoksem) zwalcza zmarszczki na twarzy?
Jak dokładna jest tomografia komputerowa (TK) w wykrywaniu raka wątroby?
Jak dokładne jest obrazowanie klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19?
Jak dokładne są szybkie testy przeznaczone do rozpoznawania COVID-19?
Jak dokładny jest kwestionariusz informacyjny AD-8 w diagnozowaniu demencji we wszystkich rodzajach placówek opieki zdrowotnej?
Jak postępować w zapobieganiu i leczeniu zapalenia kości zębodołu (suchego zębodołu)?
Jak skuteczne i bezpieczne jest stosowanie leku - izotretynoiny w tabletkach w leczeniu trądziku pospolitego?
Jak skuteczne jest korzystanie z technologii w rehabilitacji oddechowej (ang. pulmonary rehabilitation, PR) w porównaniu z tradycyjną PR lub niestosowaniem PR u chorych na przewlekłą chorobę płuc?
Jak skuteczne są programy na rzecz budowania odporności psychicznej u personelu wojskowego i służb ratunkowych przed wystąpieniem narażenia na wydarzenia traumatyzujące?
Jaka droga podawania antybiotyków jest najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza, aby zapobiegać zakażeniu u kobiet poddawanych cesarskiemu cięciu.
Jaka jest dokładność diagnostyczna technik wspomaganych komputerowo służących do wykrywania raka skóry u osób dorosłych?
Jaka jest dokładność diagnostyczna testów na obecność przeciwciał w celu wykrycia zakażenia wirusem COVID-19?
Jaka jest skuteczność arypiprazolu w opanowaniu agresji lub pobudzenia w przebiegu psychozy?
Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo jednych antybiotyków w porównaniu do innych w leczeniu osób z rozstrzeniami oskrzeli?
Jaka jest skuteczność teledermatologii w diagnostyce raków skóry u dorosłych?
Jaki jest najlepszy sposób wspierania odporności i dobrego samopoczucia psychicznego u pracowników ochrony zdrowia na pierwszej linii frontu w czasie pandemii i po niej?
Jaki jest najlepszy sposób, aby pomóc chorym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w rzuceniu palenia tytoniu?
Jaki jest najlepszy typ insuliny i sposób jej dawkowania u ciężarnych z istniejącą wcześniej cukrzycą?
Jaki jest stopień trafności diagnostycznej testu Mini-Cog w rozpoznawaniu demencji w praktyce lekarza rodzinnego?
Jakie interwencje promują aktywność fizyczną u osób cierpiących na choroby nerwowo-mięśniowe?
Jakie jest najskuteczniejsze leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego?
Jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą leczenie psychologiczne u osób z dokuczliwym, utrzymującym się bólem, który nie jest powiązany z nowotworem i nie jest bólem głowy?
Jakie korzyści i zagrożenia wynikają ze stosowania antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej lub aerozoli do nosa u chorych na COVID-19 w celu poprawy stanu zdrowia pacjentów i ochrony leczących ich pracowników opieki zdrowotnej?
Jakie leki, przyjmowane doustnie lub podawane w postaci zastrzyków, działają najlepiej podczas leczenia ciężkich alergicznych chorób oczu u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia?
Jakie metody leczenia działają najlepiej w przypadku odmrożeń?
Jakie metody leczenia są najlepsze w łagodzeniu objawów u chorych na COVID-19 u schyłku życia?
Jakie opatrunki lub środki do stosowania miejscowego są najbardziej skuteczne w leczeniu odleżyn?
Jakie są dane naukowe dotyczące korzyści i szkód wynikających ze stosowania leków przeciwkrzepliwych w niewydolności serca?
Jakie są dowody na to, że tzw. pakiety zadań poprawiają wyniki leczenia u pacjentów z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii?
Jakie są korzyści i zagrożenia związane z podawaniem kortykosteroidów kobietom w ciąży zagrożonym przedwczesnym porodem?
Jakie są korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem laserów w leczeniu nadwrażliwości zębów (krótkotrwałego, ostrego bólu zęba)?
Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem opaski uciskowej podczas zabiegu wymiany stawu kolanowego?
Jakie są najdokładniejsze badania przesiewowe prowadzone w celu wykrycia raka jamy ustnej oraz stanów, które mogą prowadzić do powstania tego nowotworu?
Jakie są najlepsze sposoby na odzyskanie ruchu w dłoni po naprawczym zabiegu operacyjnym ścięgien zginaczy (tj. ścięgien w dłoni umożliwiających zginanie palców)?
Jakie środki pomagają osobom, którym udało się rzucić palenie tytoniu, uniknąć powrotu do nałogu?
Jedzenie i picie podczas porodu
Joga jako część programu opieki zdrowotnej a niestandardowe leczenie (w schizofrenii; przyp.tłum.)Joga jako część programu opieki zdrowotnej a niestandardowe leczenie (w schizofrenii; przyp.tłum.)
Joga jako dodatkowa metoda leczenia u chorych na astmę
Joga stosowana łącznie z innymi metodami leczenia w porównaniu z leczeniem standardowym u chorych na schizofrenię
Joga w leczeniu przewlekłych nieswoistych bólów krzyża
Joga, w porównaniu z niestandardowymi metodami leczenia u chorych na schizofrenię
Kampanie zachęcające dzieci do noszenia kasków rowerowych
Kangurowanie w celu zmniejszenia chorobowości i umieralności u noworodków o niskiej masie urodzeniowej
Kaniule donosowe o wysokim przepływie wspomagające oddychanie dorosłych pacjentów znajdujących się na oddziale intensywnej terapii
Kannabinoidy w leczeniu otępienia
Kannabinoidy w padaczce
Kąpiele z zastosowaniem chlorheksydyny u osób w stanie krytycznym w celu zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym
Kapsaicyna stosowana miejscowo w przewlekłym bólu neuropatycznym u dorosłych

Strony