Duże dawki leków opioidowych w leczeniu przewlekłego bólu nienowotworowego

Podsumowanie

Nie są dostępne wysokiej jakości dane naukowe, które wskazywałyby na skuteczność lub skutki uboczne dużych dawek opioidów u dorosłych z przewlekłym bólem, który nie jest spowodowany chorobą nowotworową.

W badaniach zazwyczaj wykorzystywano dawki niższe niż nas interesujące. Potrzebna jest wiedza dotycząca tego, jak dobrze leki opioidowe w dużych dawkach działają na przewlekły ból nienowotworowy i jakie skutki uboczne mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem.

Wprowadzenie

Opioidy to rodzaj leków przeciwbólowych pokrewnych morfinie. Od wielu lat są stosowane jako leki przeciwbólowe w przypadku umiarkowanego lub silnego bólu przewlekłego, czyli utrzymującego się przez długi czas (zwykle dłużej niż trzy miesiące).

Charakterystyka badań

Celem tego zaktualizowanego zestawienia było podsumowanie wiedzy zgromadzonej w Przeglądach Cochrane i innych opracowaniach na temat leków opioidowych stosowanych w uśmierzaniu bólu u dorosłych, u których występował przewlekły ból niewynikający z istnienia choroby nowotworowej. Chciano uzyskać wiedzę o tym, jak dobrze leki te działały, gdy były stosowane w wysokich dawkach (odpowiadających 200 mg morfiny dziennie lub większych) i jakie mogą wystąpić skutki uboczne.

Główne wyniki

Pomimo przeprowadzonych przeglądów systematycznych (ostatni w lipcu 2022 roku), nie odnaleziono żadnych informacji na interesujący nas temat. Badania dotyczące opioidów rzadko zawierały informacje o stosowaniu dużych dawek. Natomiast w badaniach, które koncentrowały się na osobach stosujących wszystkie wielkości dawek, nie podawano oddzielnie informacji dotyczących grupy przyjmującej dawki wysokie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Kinga Rówińska Redakcja: Emilia Stasiewicz, Mariusz Marczak, Anna Rychert

Tools
Information