دوزهای بالای داروهای اوپیوئیدی در مدیریت درد مزمن غیر سرطانی

حرف آخر

شواهدی با کیفیت بالا وجود ندارد که نشان دهد دوزهای بالای اوپیوئیدها، زمانی که در بزرگسالان مبتلا به درد مزمنی استفاده می‌شوند که علت آن سرطان نیست، تا چه اندازه اثربخشی دارند، یا چه عوارض جانبی را ایجاد می‌کنند.

مطالعات معمولا از دوزهای کمتر از حد آستانه ما استفاده کردند. ما باید بدانیم که دوزهای بالای داروهای اوپیوئیدی تا چه اندازه برای دردهای مزمن غیر سرطانی موثر بوده و ممکن است چه عوارض جانبی را ایجاد کنند.

پیشینه

اوپیوئیدها نوعی داروی درد مرتبط با مورفین هستند. سال‌هاست که اوپیوئیدها به عنوان داروی مسکّن برای دردهای مزمن متوسط یا شدید، یعنی دردی که برای مدت طولانی (معمولا بیش از سه ماه) طول می‌کشد، استفاده می‌شوند.

ویژگی‌های مطالعه

در این بررسی اجمالی به‌روز شده، هدف ما خلاصه کردن دانش موجود از مطالعات مروری و بررسی‌های اجمالی کاکرین در مورد داروهای اوپیوئیدی در تسکین درد در بزرگسالانی بود که مبتلا به درد مزمن غیر از سرطان بودند. ما می‌خواستیم بدانیم که دوزهای بالای داروهای اوپیوئیدی (معادل 200 میلی‌گرم مورفین در روز یا بیشتر) تا چه اندازه اثربخشی دارند، و ممکن است چه عوارض جانبی بر جای بگذارند.

نتایج کلیدی

علیرغم انجام جست‌وجوهای سیستماتیک، که اخیرا در جولای 2022 انجام شد، هیچ اطلاعاتی را در این مورد پیدا نکردیم. مطالعات انجام شده روی اوپیوئیدها، به ندرت در مورد مصرف دوز بالای آنها گزارش دادند. هنگامی که مطالعات، بیماران را به عنوان بخشی از مطالعه روی افرادی که از همه سطوح دوز دارو استفاده کردند گنجاندند، اطلاعات جداگانه‌ای را برای افرادی که از دوزهای بالای اوپیوئیدها استفاده کردند، ارائه ندادند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در مورد اینکه دوزهای بالای اوپیوئیدها در مدیریت CNCP در بزرگسالان تا چه اندازه موثر هستند، و بروز و شدت عوارض جانبی آنها به چه صورت است، با فقدان شدید شواهدی با کیفیت بالا، در قالب مطالعات مروری کاکرین، روبه‌رو هستیم.

هیچ توافق مبتنی بر شواهدی در مورد استفاده از دوز بالای اوپیوئیدها، یعنی معادل 200 میلی‌گرم مورفین یا بیشتر در روز، در عملکرد بالینی، به دست نیامد. با توجه به اینکه دوز بالای اوپیوئیدها در عملکرد بالینی برای درمان CNCP استفاده می‌شوند، آگاهی از اثربخشی و بی‌خطری آنها ضروری است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این بررسی اجمالی ابتدا در سال 2017 منتشر شد، و در سال 2022 در حال به‌روزرسانی است.

درد مزمن به‌طور معمول به عنوان دردی توصیف می‌شود که در اغلب روزها به مدت حداقل سه ماه وجود دارد. درد مزمن غیر سرطانی (chronic non-cancer pain; CNCP) عبارت است از هر گونه درد مزمنی که علت آن بدخیمی نباشد. درد مزمن غیر سرطانی در بزرگسالان یک مساله بالینی رایج و پیچیده است، که برخی از پزشکان برای مدیریت درد، اوپیوئیدها را تجویز می‌کنند. نگرانی‌هایی وجود دارد که استفاده از دوزهای بالای اوپیوئیدها برای CNCP فاقد شواهد اثربخشی است، و ممکن است خطر عوارض جانبی را افزایش دهند.

اهداف: 

توصیف شواهد به دست آمده از مطالعات مروری کاکرین و انجام یک بررسی اجمالی (overview) در مورد اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف اوپیوئیدها با دوز بالا (معادل 200 میلی‌گرم مورفین یا بیشتر در روز) برای درد مزمن غیر سرطانی.

روش‌ها: 

مطالعات مروری و بررسی‌های اجمالی کاکرین را از طریق جست‌وجو در بانک اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرین (Cochrane Database of Systematic Reviews) شناسایی کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو، 21 جولای 2022 بود. دو نویسنده بررسی اجمالی به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را ارزیابی کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به مصرف دوز بالای هر عامل اوپیوئیدی برنامه‌ریزی کردیم که به مدت دو هفته یا بیشتر برای درمان درد مزمن غیر سرطانی در بزرگسالان تجویز شدند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه مروری یا بررسی اجمالی را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را داشته باشند. مرورهای حذف شده عمدتا منعکس کننده دوزهای پائین یا تیتر شده بودند، که تمام دوزها به عنوان یک گروه واحد تجزیه‌وتحلیل شدند؛ امکان استخراج هیچ داده‌ای برای فقط دوز بالا وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information