Dodatkowe płyny dożylne podawane podczas zabiegu w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom

Pytanie badawcze

W niniejszym przeglądzie przeanalizowano, czy podawanie dodatkowych płynów dożylnych podczas znieczulenia ogólnego zapobiega wystąpieniu nudności i wymiotów po operacji.

Wprowadzenie

Nudności i wymioty są częstym powikłaniem znieczulenia ogólnego stosowanego do operacji. Około 30% osób cierpi na nudności i wymioty po zabiegu, nawet po otrzymaniu leków przeciwwymiotnych.

Podczas operacji pacjent otrzymuje sól fizjologiczną we wlewie dożylnym, a ilość jej może wpłynąć na jego samopoczucie po zabiegu. Niektóre powikłania, takie jak nudności i wymioty mogą mieć mniejsze nasilenie w wyniku podaży dodatkowych płynów podczas operacji. Jednak płyny dożylne mogą wiązać się z nasileniem innych objawów, np. duszności.

Data wyszukiwania danych

Wyszukiwanie badań jest aktualne do sierpnia 2018 roku.

Charakterystyka badań

Szukaliśmy badań, w których uczestnicy mieli zastosowane znieczulenie ogólne przed zabiegiem operacyjnym i otrzymywali dożylnie większe lub mniejsze ilości płynów, a następnie oceniano, czy po operacji występują u nich nudności i wymioty. Znaleźliśmy 41 badań z udziałem 4224 osób, które poddano analizie w naszym przeglądzie.

Główne wyniki

Wyniki naszego przeglądu wskazują, że podawanie pacjentom dodatkowych płynów dożylnych podczas operacji w znieczuleniu ogólnym prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia nudności lub wymiotów po zabiegu i zapotrzebowanie na leki przeciwwymiotne.

Nie jest jasne, w jaki sposób podaż dodatkowych płynów wpływa na ryzyko niespodziewanej hospitalizacji po niewielkiej procedurze medycznej. W żadnym badaniu nie analizowano, czy dodatkowe płyny dożylne wpływają na pogorszenie lub pojawienie się innych powikłań.

Jakość danych naukowych

Istnieją dwa powody, dla których wnioski z tego przeglądu mogą nie być do końca prawidłowe. Po pierwsze, wiele badań nie zostało idealnie zaprojektowanych. Po drugie, wyniki badań nie były jednolite co do tego, jaka jest korzyść z dodatkowej dożylnej podaży płynów w zapobieganiu nudnościom i wymiotom. Większość badań uznało jednak tę interwencję (do pewnego stopnia) za skuteczną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maciej Polak Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information