Czy organizowanie konkursów antynikotynowych pomaga palaczom zerwać z nałogiem w perspektywie średnio- i długoterminowej?

Wprowadzenie

W konkursach zaprojektowanych tak, aby pomóc palaczom zerwać z nałogiem zachęca się uczestników do porzucenia nałogu. Osoby, którym się to udaje, mają szansę wygrać nagrodę. W niektórych konkursach grupy palaczy rywalizują bezpośrednio między sobą. Grupa, w której najwięcej osób rzuci palenie, zdobywa nagrodę. Innym sposobem nagradzania osoby, która rzuciła palenie może być szansa udziału w loterii, w której można wygrać nagrodę, taką jak: środki pieniężne, bony zakupowe, premie, artykuły promocyjne (koszulki, długopisy lub torby), wakacje lub towary luksusowe (samochody lub łodzie). W 2006 roku zorganizowano konkurs antynikotynowy o nazwie „Rzuć palenie i wygraj”.

Charakterystyka badań

W tym przeglądzie przedstawiono wyniki badań uwzględnionych w dwóch poprzednich przeglądach. Jeden z nich dotyczył konkursów i zachęt do rzucenia palenia tytoniu. Badania dotyczące zachęt do zerwania z nałogiem są teraz zawarte w odrębnym przeglądzie. Tutaj omawiamy badania dotyczące konkursów i badania, które pierwotnie uwzględniliśmy w naszym przeglądzie dotyczącym konkursów „Rzuć palenie i wygraj”. Szukaliśmy również bardziej aktualnych badań, które opublikowano do czerwca 2018 r. Uwzględniliśmy 20 badań dotyczących konkursów organizowanych po to, żeby zachęcić palaczy do rzucenia nałogu. Wzięło w nich udział ponad 11 000 uczestników. W 5 badaniach grupy palaczy zwerbowane z miejsc pracy rywalizowały między sobą. W pozostałych 15 badaniach osoby, którym udało się rzucić nałóg włączono do puli losowania nagród.

Kluczowe wyniki i jakość danych naukowych

W żadnym z badań, w których grupy palaczy rywalizowały między sobą nie wykazano, że udział w konkursach antynikotynowych zwiększa szanse na zerwanie z nałogiem (w porównaniu z grupami, które nie brały udziału w konkursach). Łączna analiza wyników badań z randomizacją dotyczących loteryjnych konkursów nie dostarczyła dowodów na to, że udział w konkursie zwiększa szanse na rzucenie palenia. Organizacja trzech konkursów „Rzuć palenie i wygraj” wykazała, że uczestnicy mieli wyższe wskaźniki rzucenia palenia tytoniu niż osoby, które nie brały w nich udziału. Niemniej jednak badania te były niskiej jakości i wskazują, że konkursy te mają niewielki wpływ na wskaźniki palenia tytoniu w społeczeństwie. Mniej niż 1 na 500 palaczy zrywa z nałogiem w wyniku udziału w konkursie.

Czternaście spośród 20 uwzględnionych badań stanowiły badania z randomizacją, ale w wielu z nich nie określono stosowanych metod na tyle dobrze, abyśmy mogli stwierdzić, że były one wysokiej jakości. Ogólnie rzecz biorąc, jakość danych naukowych wykorzystanych w tym przeglądzie oceniliśmy jako bardzo niską, w związku z czym nie możemy wyciągnąć na ich podstawie stanowczych wniosków. Ważne jest, aby wszelkie przyszłe badania w tej dziedzinie były wysokiej jakości i szczegółowo przedstawiały dane naukowe, abyśmy mieli większe zaufanie do naszych ustaleń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information