Czy u dzieci potrzebujących pomocy w oddychaniu po urodzeniu skuteczne jest wspomaganie oddychania przez nos?

Najważniejsze informacje

1. Wyniki niektórych badań sugerują, że w przypadku noworodków, które potrzebują pomocy w oddychaniu na sali porodowej zaraz po urodzeniu, wspomaganie oddychania przez nos (interfejs nosowy) jest bardziej skuteczne niż wspomaganie oddychania przez maskę twarzową (zakrywającą nos i usta) lub maskę krtaniową (LMA; rurka do oddychania wprowadzana przez usta).

2. Zapewnienie dzieciom wspomagania oddechowego przez nos, w porównaniu z maską twarzową na sali porodowej, może mieć niewielki lub żaden wpływ na liczbę zgonów dzieci przed wypisem ze szpitala. U dzieci wspomaganie oddychania przez nos może zmniejszyć liczbę intubacji (tj. wprowadzenia rurki służącej do oddychania do tchawicy dziecka) na sali porodowej. Nie jest jasne, czy efekt ten wynika z zastosowania samego interfejsu nosowego, czy też jest częściowo spowodowany nowym systemem oddechowym zastosowanym w 2 uwzględnionych badaniach.

3. Dane naukowe dotyczące wpływu wspomagania oddychania za pomocą interfejsu nosowego na liczbę dzieci, które potrzebują rurki do oddychania w ciągu 24 godzin od urodzenia lub podczas pobytu w szpitalu, są bardzo niepewne.

4. Okazuje się, że na sali porodowej wspomaganie oddechu noworodków przez nos może być równie skuteczne jak zastosowanie maski twarzowej.

Jakie są sposoby wspomagania oddychania dziecka na sali porodowej?

Niektóre noworodki mają trudności z oddychaniem po urodzeniu i potrzebują pomocy w rozpoczęciu regularnego oddychania. Na sali porodowej wspomaganie oddechu odbywa się zwykle za pomocą maski zakładanej na nos i usta dziecka lub rzadziej za pomocą rurki umieszczanej przez usta (intubacja), powyżej tchawicy dziecka (maska krtaniowa). Niemowlęta, które nadal mają trudności z oddychaniem, mogą wymagać intubacji i są wspomagane przez respirator. Niektóre badania sugerują, że wspomaganie oddychania noworodków przez nos może być bardziej skuteczne.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy u dzieci wspomaganie oddychania przez nos (za pomocą sondy nosowej, rurki, która pasuje do jednego lub obu nozdrzy, lub maski nosowej, czyli maski zakładanej na nos) spowoduje mniej zgonów, przypadków przeprowadzenia intubacji i powikłań po urodzeniu, w porównaniu z maską twarzową lub maską krtaniową; lub czy jeden rodzaj maski nosowej jest lepszy, biorąc pod uwagę te same punkty końcowe.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań klinicznych, w których oceniano dzieci, które na sali porodowej otrzymały różne rodzaje wspomagania oddechowego. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy ich wiarygodność, opierając się na czynnikach takich jak metodologia i wielkość badań.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 5 badań, w których wzięło udział 1406 dzieci wspomaganych oddechowo na sali porodowej za pomocą interfejsu nosowego, w porównaniu z maską twarzową. Badania przeprowadzono w krajach o wysokim dochodzie w Europie i Australii; największe badanie objęło 617 niemowląt, a najmniejsze 36 niemowląt.

Stwierdziliśmy, że wspomaganie oddychania na sali porodowej za pomocą interfejsu nosowego w porównaniu z maską twarzową może mieć niewielki lub żaden wpływ na odsetek zgonów przed wypisem ze szpitala. Może to zmniejszyć liczbę noworodków, które są intubowane na sali porodowej, ale dane naukowe są bardzo niepewne. Dane naukowe, co do wpływu wspomagania oddychania za pomocą interfejsu nosowego na częstość intubacji w ciągu 24 godzin od porodu, częstość intubacji podczas hospitalizacji, po opuszczeniu sali porodowej, lub krwawienie wewnątrz mózgu, są bardzo niepewne . Korzystanie z interfejsu nosowego może mieć niewielki lub żaden wpływ na częstość występowania powikłań płucnych (np. przewlekłej choroby płuc lub przecieków powietrza).

Pomimo tej niepewności, nasze wyniki sugerują, że interfejsy nosowe i maski twarzowe mają prawdopodobnie podobną skuteczność w zapewnianiu wspomagania oddechowego na sali porodowej.

Znaleźliśmy jedno trwające badanie, w którym porównano maskę nosową z maską twarzową w celu zapewnienia wspomagania oddechowego dzieciom na sali porodowej.

Nie znaleźliśmy żadnych badań, w których porównywano interfejsy nosowe z maskami krtaniowymi lub jeden typ interfejsu nosowego z innym.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Stosowanie interfejsu nosowego lub maski twarzowej jest trudne do zaślepienia, dlatego opiekunowie we wszystkich badaniach wiedzieli, do której grupy przydzielono dziecko. Może to prowadzić do udzielania nierównej opieki w poszczególnych grupach. Nie jest jasne, czy zmniejszenie liczby intubacji na sali porodowej jest spowodowane zastosowaniem samego interfejsu nosowego, czy nowym systemem wspomagania oddychania wykorzystanym w 2 spośród 5 badań uwzględnionych w naszej analizie. W rezultacie mamy niewielkie zaufanie do prezentowanych danych naukowych, a wyniki dla interesującego nas punktu końcowego należy interpretować z ostrożnością.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Przedstawione dane są aktualne do września 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information