Dostarczanie dodatkowej żywności dzieciom do piątego roku życia w krajach o niskich i średnich dochodach

Niedożywienie jest jedną z głównych przyczyn chorób i zgonów dzieci w krajach o niskich i średnich dochodach. Dostarczanie dodatkowej żywności dzieciom lub rodzinom, ponad to co sami sobie są w stanie zapewnić, jest interwencją która celem jest wspieranie jakości odżywienia populacji docelowej. Do niniejszego przeglądu włączyliśmy osiem badań, w których uczestnicy byli losowo przydzielani do dwóch grup: jedna grupa otrzymywała dodatkową żywność, a druga grupa kontrolna nie otrzymywała dodatkowej żywności lub otrzymywała żywność o bardzo małej zawartości substancji odżywczych. Chociaż wpływ dodatkowego dożywiania na rozwój dzieci wydawał się być znikomy, jednakże nie należy formułować wniosków dopóki nie dysponujemy badaniami z większą grupą uczestników, oraz w których osoby oceniające uczestników nie wiedzą jaką interwencje otrzymują poszczególni uczestnicy. Chociaż trudno jest określić, czy  społeczne interwencje dożywiania pomagają  promować rozwój  dzieci od urodzenia do pięciu lat w krajach o niskich i średnich dochodach, to ważnym jest, aby nadal dostarczać żywność, opiekę zdrowotną i urządzenia sanitarne dla tych, którzy tego potrzebują.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information