Dekanonian flupentyksolu w postaci depot w schizofrenii lub innych podobnych chorobach psychicznych

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, która wpływa na sposób myślenia i postrzeganie. Często rozwija się ona w okresie wczesnej dorosłości i może do końca życia wpływać nie tylko na psychiczne samopoczucie chorego, ale też na jego społeczne i ogólne funkcjonowanie. Rocznie na całym świecie u około 15 na 100 000 osób rozpoznaje się schizofrenię. Podstawą leczenia schizofrenii są leki przeciwpsychotyczne.

Leki przeciwpsychotyczne zwykle podaje się w postaci tabletek (doustnie). Osoby chorujące psychicznie mają jednak często trudności z zaakceptowaniem zażywania leków („compliance” - ang.: przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, współpraca pacjenta z lekarzem). Choroba może zmieniać myślenie osoby nią dotkniętej w sposób utrudniający zrozumienie sytuacji chorowania i tym samym dostrzeżenie potrzeby leczenia się. Przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych może mieć także nieprzyjemne skutki uboczne. Lek doustny wymaga regularnego samodzielnego zażywania - w przeciwnym razie skuteczność terapii jest zmniejszona, a ryzyko nawrotu objawów wysokie.

Rozwiązaniem problemu słabej współpracy między pacjentem i lekarzem jest stosowanie leków w formie depot, w której lek podaje się w postaci wstrzyknięcia, a on powoli uwalnia się przez kilka tygodni. Regularne przyjmowanie wstrzyknięć podawanych przez środowiskowe pielęgniarki psychiatryczne stało się nadzieją na utrzymanie się osób ze schizofrenią w systemie opieki środowiskowej. Początkowy entuzjazm i pozytywne wyniki badań klinicznych doprowadziły do szerokiego wykorzystania formy depot jako sposobu leczenia długoterminowego. Dekanian flupentyksolu jest jednym z najszerzej stosowanych środków przeciwpsychotycznych w formie depot w Wielkiej Brytanii.

Przegląd ten dotyczy porównania skuteczności dekanianu flupentyksolu w formie depot z leczeniem bez aktywnego składnika (placebo), z doustnymi lekami przeciwpsychotycznymi oraz z innymi preparatami w formie depot stosowanymi w grupie osób cierpiących na schizofrenię i inne poważne choroby psychiczne. Wyszukiwanie istotnych badań w bazach elektronicznych przeprowadzono w 2013 r. Włączono do przeglądu piętnaście badań obejmujących 626 uczestników. Wszystkie dane z tych badań zostały ocenione przez autorów jako niskiej lub  bardzo niskiej jakości. Obecnie, na podstawie zebranych danych nie można obecnie wybrać między formą depot dekanianu flupentyksolu a innymi lekami przeciwpsychotycznymi w formie doustnej lub depot. Istnieją dane wskazujące, że nie ma różnicy w częstości nawrotu choroby przy stosowaniu standardowych i wysokich dawek flupentyksolu w depot, zrozumiałym jest więc proponowanie standardowej dawki leku. Ogólnie rzecz biorąc, przegląd ten podkreśla brak danych naukowych dotyczących pytania postawionego przez autorów przeglądu oraz pokazuje potrzebę przeprowadzenia dużych, dobrze zaprojektowanych i przedstawionych badań klinicznych z randomizacją, które dotyczyłyby medycznych, społecznych, osobistych i ekonomicznych skutków stosowania dekanianu flupentyksolu.

To streszczenie zostało napisane przez przedstawiciela użytkowników opieki zdrowotnej Benjamina Gray'a, użytkownika usług opieki zdrowotnej i eksperta w Rethink Mental Illness.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information