Flupentiksol dekanoat depo za liječenje shizofrenije ili drugih sličnih psihotičnih oboljenja

Shizofrenija je teška duševna bolest koja utječe na mišljenje i opažanje. Često se razvija tijekom adolescencije i može imati učinak tijekom cijelog života ne samo na duševno zdravlje oboljelih, već i na njihovo socijalno i opće funkcioniranje. Godišnje se diljem svijeta dijagnosticira oko 15 oboljelih od shizofrenije na 100.000 stanovnika. Glavno uporište liječenja shizofrenije su antipsihotični lijekovi.

Antipsihotici se obično uzimanju na usta u obliku tableta (oralno). Međutim, oboljeli od duševnih bolesti često imaju poteškoće u prihvaćanju lijekova (suradljivost). Njihova bolest utječe na njihovo razmišljanje, koje može nagrizati njihovo razumijevanje bolesti i oni često ne vide potrebu za liječenjem. Uzimanje antipsihotika često može imati neugodne nuspojave. Oralni lijekovi često zahtijevaju redovitu samo-primjenu, u protivnom je učinkovitost smanjena, a rizik relapsa visok.

Rješenje za slabu suradljivost je depo oblik lijeka u kojem se lijek daje injekcijom i sporo oslobađa u razdoblju od nekoliko tjedana. Za oboljele od shizofrenije očekivalo se da će redovite injekcije doprinijeti uspješnoj skrbi u zajednici, pri čemu injekcije daju medicinske sestre iz psihijatrije u zajednici. Početni entuzijazam i povoljni rezultati kliničkih studija doveli su do proširene uporabe depoa kao načina dugoročnog liječenja. Flupentiksol dekanoat je jedan od najviše korištenih antipsihotika u depo obliku u Velikoj Britaniji.

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature procjenjuje učinkovitost flupentiksol dekanoat depoa u usporedbi s placebom, oralnim antipsihoticima i drugim depo oblicima lijekova za oboljele od shizofrenije i oboljele od drugih teških duševnih bolesti. Pretraživanje literature kako bi se pronašla sva bitna ispitivanja provedeno je 2013. godine za sve dotad objavljene članke. U pregled je uključeno petnaest studija sa 626 sudionika. Svi dokazi nađeni u ovim ispitivanjima su procijenjeni od strane autora pregleda kao dokazi loše ili vrlo loše kvalitete. Trenutno, prema dobivenim podatcima, nema nikakvog izbora između flupentiksol dekanoat depoa i drugih depoa ili oralnih antipsihotika. Dijelom je dokazano kako je razumljivo ponuditi standardnu dozu flupentiksol dekanoat depoa prije nego visoku dozu, s obzirom kako nema nikakve razlike u relapsu. U konačnici, ovaj pregled ukazuje na manjak dokaza temeljenih na informacijama dostupnima za pitanja pregleda te potrebu za velikim, dobro dizajniranim i opisanim randomiziranim kliničkim pokusima kako bi se utvrdili medicinski, socijalni, osobni i ekonomski učinci flupentiksol dekanoata.

Ovaj laički sažetak napisao je Ben Gray iz udruge Rethink Mental Illness.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Linda Rossini Gajšak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information