Doustne podawanie witaminy B12 w porównaniu do podawania domięśniowego w niedoborach witaminy B12

Pytanie badawcze

Czy doustne przyjmowanie witaminy B 12 ma podobną skuteczność jak podaż domięśniowa u osób z niedoborem witaminy B12?

Wprowadzenie

Witamina B 12 (kobalamina) jest niezbędna dla podstawowych funkcji organizmu, takich jak wzrost i rozwój krwinek czerwonych oraz pracy układu nerwowego. Niedobór witaminy B12 (obniżony poziom witaminy B12) jest bardzo powszechny. Wiele czynników, takich jak: wiek, choroby krwi, dieta wegetariańska, niestrawność, stosowanie leków, a także złe odżywianie przyczynia się do niedoboru witaminy B12. Lekarze preferują domięśniowe podawanie witaminy B12 (zastrzyki domięśniowe), ponieważ mogą nie być świadomi możliwości podaży doustnej lub są niepewni co do jej skuteczności.

Charakterystyka badań

Odnaleźliśmy trzy badania z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy przydzielani są losowo do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia). Badania obejmowały 153 uczestników losowo przydzielonych do grup (74 osób do grupy przyjmującej doustnie witaminę B12 oraz 79 pacjentów, którym podawano domięśniowo witaminę B12). Czas leczenia i okres obserwacji wahał się od trzech do czterech miesięcy. Średnia wieku uczestników wynosiła od 39 do 72 lat.

Główne wyniki

W dwóch badaniach, w których stosowano doustną witaminę B12 w dawce 1000 μg/dobę nie wykazano istotnej różnicy w poziomie tej witaminy we krwi w porównaniu z podawaniem domięśniowym. W jednym badaniu stosowano dawkę 2000 μg/dobę i wykazano wyższy poziom witaminy B12 we krwi podczas doustnej podaży. W dwóch badaniach raportowano działania niepożądane. W jednym badaniu nie zaobserwowano działań niepożądanych związanych z leczeniem zarówno w grupie doustnej podaży witaminy B12, jak i w grupie, w której witaminę podawano domięśniowo. W jednym badaniu 2 z 30 uczestników przyjmujących doustnie witaminę B12 ukończyło badanie wcześniej z powodu wystąpienia działań niepożądanych. Doustne przyjmowanie witaminy B12 wiązało się w jednym badaniu z niższymi kosztami niż podawanie domięśniowe. W żadnym badaniu nie opisywano klinicznych objawów niedoboru witaminy B12 (np. zmęczenie, depresja, powikłania neurologiczne), jakości życia związanej ze zdrowiem lub akceptacji schematu leczenia.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych była niska lub bardzo niska, głównie z powodu małej liczby włączonych badań oraz niewielkiej liczby uczestników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information