Czy tlenoterapia hiperbaryczna poprawia rokowanie po zawale serca?

Wprowadzenie

Ostry zawał serca i ciężka dławica piersiowa (dusznica bolesna) zazwyczaj wynika z niedrożności w tętnicach zaopatrujących serce w krew (tętnicach wieńcowych). Problemy ten łącznie określane są jako ostry zespół wieńcowy (OZW). OZW jest bardzo powszechny i może prowadzić do poważnych powikłań włącznie ze zgonem. Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) polega na oddychaniu czystym tlenem pod wysokim ciśnieniem w specjalnie do tego zaprojektowanej komorze. Stosowana jest czasami, jako leczenie zwiększające dopływ tlenu do uszkodzonego serca w celu zmniejszenia obszarów, które są zagrożone obumarciem.

Przeszukaliśmy literaturę medyczną w celu odnalezienia badań opisujących wyniki dotyczące pacjentów z OZW leczonych za pomocą HBOT.

Odnalezione badania

Pierwsze wyszukiwanie literatury przeprowadziliśmy w 2004 r. a ostatnie we wrześniu 2014 r. i łącznie odnaleźliśmy 6 badań. Wszystkie badania dotyczyły pacjentów z zawałem serca a niektóre obejmowały również pacjentów z ostrą dławicą piersiową. Dawka tlenu podawana podczas tlenoterapii hiperbarycznej była podobna w większości badań.

Główne wyniki

Ogólnie, znaleźliśmy pewne dane naukowe wskazujące, że u osób z OZW otrzymujących tlenoterapię hiperbaryczną jako element leczenia rzadziej umierają lub mają poważne działania niepożądane, a także szybciej osiągają oni ulgę w bólu. Jednakże, nasze wnioski opierają się na badaniach z randomizacją (badania, w których uczestników losowo przydziela się do grupy leczonej i kontrolnej) o małej grupie uczestników. Nasza pewność co do wiarygodności powyższych wyników jest dodatkowo obniżona ze względu na fakt, że w większości badań zarówno pacjenci, jak i badacze wiedzieli, u kogo stosowana jest HBOT, a tzw. "efekt placebo" mógł zaburzyć wyniki na korzyść HBOT. HBOT jest na ogół dobrze tolerowana. Niektórzy pacjenci skarżyli się na klaustrofobię, gdy korzystali z małych (dla jednej osoby) komór i nie wykazano istotnych efektów toksycznych związanych z oddychaniem tlenem u któregokolwiek z pacjentów. U jednej osoby nastąpiło uszkodzenie błony bębenkowej z powodu zwiększonego ciśnienia.

Wnioski

Chociaż HBOT może zmniejszać ryzyko zgonu, czas do złagodzenia bólu i możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowych u osób z zawałem serca i niestabilną dławicą piersiową, niezbędne są dalsze badania, aby być pewnym, że HBOT powinna być zalecana.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information