Hiperbarična terapija kisikom za poboljšanje zdravlja nakon srčanog udara

Dosadašnje spoznaje

Akutni infarkt srca (srčani udar) i teška angina (bol srca) obično nastaju zbog začepljenja u arterijama koje opskrbljuju srce (koronarnim arterijama). Ti problemi se zajednički nazivaju akutni koronarni sindrom (AKS). AKS je vrlo čest i može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući i smrt. Pri hiperbaričnoj terapiji kisikom (HBOT) ljudi udišu čisti kisik pod visokim tlakom, u posebno dizajniranoj komori. Ponekad se HBOT koristi kao terapija za povećanje dotoka kisika oštećenom srcu u pokušaju da se smanji područje srca koje je u opasnosti od odumiranja.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature pretražena je medicinska literatura kako bi se pronašla istraživanja koja pokazuje rezultate zdravlja u bolesnika s AKS-om liječenih HBOT-om.

Pronađene studije

Prvi put je pretražena literatura objavljena do 2004., a zadnje pretraživanje obuhvatilo je nedavno objavljenu literaturu do rujna 2014. godine, te je pronađeno ukupno 6 istraživanja. U svim su istraživanjima bili uključeni bolesnici koji su doživjeli srčani udar te neki bolesnici s teškom anginom. Doza hiperbaričnog kisika je bila slična u većini istraživanja

Ključni rezultati

Sve u svemu, otkriveni su dokazi da je kod ljudi s AKS-om smanjen rizik od smrti ili teških nuspojava te da brže dolazi do olakšanja boli ako kao dio liječenja prime hiperbaričnu terapiju kisikom. Međutim, zaključci se temelje na relativno malim randomiziranim eksperimentima. Povjerenje u te nalaze dodatno je još više umanjeno zbog toga što su u većini tih studija i bolesnik i istraživač znali tko je primio HBOT i moguće je da je postojao "placebo efekt" koji je imao utjecaj na rezultate u korist HBOT. Pacijenti općenito dobro podnose HBOT. Neki su se pacijenti žalili na klaustrofobiju zbog liječenja u malim komorama (jedna osoba). Nije bilo nikakavih dokaza o značajnijoj toksičnosti pri udisanju kisika. Jedan je pacijent zbog tlaka pretrpio oštećenje bubnjića.

Zaključci

Premda HBOT može smanjiti rizik od umiranja, vrijeme do popuštanja boli i vjerojatnost nepovoljnih srčanih događaja u osoba sa srčanim udarom i nestabilnim anginama, potrebno je više istraživanja kako bi bilo sigurno preporučiti HBOT-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ena Barčić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information