Działania mające na celu zwiększenie liczby rejestrujących się dawców narządów miąższowych

Na czym polega problem?

Istnieje ogólnoświatowa potrzeba zwiększenia dostępności narządów do przeszczepów. Jedną z możliwych strategii jest zachęcenie większej liczby osób do zarejestrowania się jako dawca narządów.

Co zrobiliśmy?

Aby przyjrzeć się temu zagadnieniu, zidentyfikowaliśmy 46 badań, w których oceniano różne strategie mające na celu zachęcenie ludzi do rejestrowania się jako dawcy narządów. W 16 badaniach oceniano liczbę faktycznych rejestracji, w 27 badaniach celem było zmierzenie chęci zarejestrowania się lub zostania dawcą, a w 3 badaniach wzięto pod uwagę obie te wartości.

Co ustaliliśmy?

Badania przeprowadzono w różnych środowiskach, w tym w szkołach, ośrodkach dla kierowców, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i w lokalnych społecznościach. W badaniach stosowano różne strategie mające na celu zwiększenie liczby rejestracji, takie jak edukacja, szkolenie liderów-rówieśników, szkolenie personelu ośrodków dla kierowców lub pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, a także przekazywanie informacji o sposobach oddawania narządów do przeszczepu.

Ustaliliśmy, że przeprowadzone badania miały niewielki wpływ na zamiar rejestracji lub zostania dawcą oraz na rzeczywiste wskaźniki rejestracji. Żadna ze strategii nie okazała się bardziej efektywna od pozostałych. Istnieją przekonujące dowody na to, że szkolenie lokalnych liderów-rówieśników w zakresie edukacji na temat dawstwa narządów może poprawić wskaźniki rejestracji, a edukacja w klasach prowadzona przez członków organizacji transplantacyjnych może wpłynąć na zwiększenie wskaźnika rejestracji/chęci donacji. Pojawiły się również pewne dowody na to, że przekazywanie informacji o sposobach oddania narządów może pomóc w zwiększeniu wskaźnika rejestracji lub chęci zostania dawcą, ale wymaga to dalszych badań.

Wnioski

Podsumowując, metody mające na celu zwiększenie liczby rejestrujących się dawców narządów przynoszą pewne efekty, ale wyniki danych strategii zależą od środowiska w jakim są realizowane, od tego do kogo są skierowane oraz od sposobu ich opracowania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Luka Redakcja: Katarzyna Hurko, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information