Czy organizowanie konkursów antynikotynowych "Rzuć palenie i wygraj" zachęca palaczy do zerwania z nałogiem

Wyniki badań klinicznych z grupą kontrolną wskazują, że organizowanie konkursów "Rzuć palenie i wygraj" może pomóc niektórym palaczom zerwać z nałogiem, jednak konkursy te mają niewielki wpływ na wskaźniki palenia tytoniu w społeczeństwie. Mniej niż 1 na 500 palaczy zrywa z nałogiem w wyniku udziału w konkursie. W przypadku gdy możliwe jest zmierzenie odsetka uczestników, którzy podają nieprawdziwe informacje, często jest on duży. Międzynarodowe konkursy "Rzuć palenie i wygraj" często cechuje silne wsparcie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, jednak nie ma jasnych dowodów naukowych pochodzących z badań, które przemawiają za tym, że takie konkursy są skuteczne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information