Czy w leczeniu nadciśnienia tętniczego lepiej jest przyjmować leki obniżające ciśnienie rano czy wieczorem?

Kluczowe informacje

- Różnica w liczbie zgonów z jakiejkolwiek przyczyny między przyjmowaniem leków obniżających ciśnienie tętnicze (BP) rano lub wieczorem może być niewielka lub żadna, ale nie mamy pewności co do wyników. Nie była znana różnica w zakresie częstości występowania działań niepożądanych.

- Przyjmowanie leków obniżających BP wieczorem może zapewnić nieco lepszą kontrolę BP niż podawanie ich rano w celu zmiany BP w ciągu 24 godzin, ale nie mamy pewności co do wyników.

Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze (NT) to stan, w którym ciśnienie wewnątrz tętnic wynosi ≥130 mm Hg, gdy serce się kurczy, lub ≥80 mmHg, gdy serce jest zrelaksowane, lub jedno i drugie. Przyczyna podwyższonego BP może być niejasna lub może wynikać z niektórych chorób, takich jak np. choroba nerek. Osoby z podwyższonym BP zwykle nie mają objawów, ale są obciążone ryzykiem zawału serca, udaru mózgu i choroby nerek.

Jak leczy się nadciśnienie tętnicze?

Istnieje kilka sposobów, które pomogą Ci obniżyć podwyższone BP:

- Przyjmowanie leków obniżających BP.

- Redukcja masy ciała (w przypadku nadwagi).

- Ćwiczenie przez ≥30 minut dziennie przez większość dni w tygodniu.

- Stosowanie diety o małej zawartości soli i tłuszczu, bogatej w owoce i warzywa.

- Ograniczanie picia alkoholu (w przypadku picia powyżej 2 drinków dziennie).

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy przyjmowanie leków obniżających BP wieczorem daje lepsze rezultaty niż przyjmowanie ich rano w celu zmniejszenia ryzyka zgonu, niepożądanych skutków dla serca i naczyń krwionośnych, niepożądanych skutków ogółem i wartości BP.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań porównujących przyjmowanie leków obniżających BP wieczorem z przyjmowaniem ich rano u osób z NT o nieznanej przyczynie. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy naszą pewność, co do dowodów na podstawie takich czynników jak metody i wielkość badań.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 25 badań z udziałem 3016 osób z NT o nieznanej przyczynie, w których wyniki raportowano po 3–26 tygodniach leczenia lekami obniżającymi BP.

Kluczowe wnioski

Może istnieć niewielka lub żadna różnica w zakresie ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i niepożądanych skutków ogółem, ale dane naukowe były bardzo niepewne. Przyjmowanie leków obniżających BP wieczorem może zapewnić nieco lepszą kontrolę BP niż podawanie ich rano w celu wykrycia zmian BP w ciągu 24 godzin, ale nie mamy pewności co do wyników. W żadnym badaniu nie wykazano niepożądanego wpływu na serce i naczynia krwionośne.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Kilka czynników zmniejszyło nasze zaufanie do danych naukowych. Dane naukowe nie obejmowały wielu osób rasy czarnej oraz Azjatów, osób obciążonych większym ryzykiem wystąpienia niepożądanych skutków, osób przyjmujących więcej niż jeden rodzaj leków hipotensyjnych, osób z podwyższonym BP spowodowanym niektórymi chorobami oraz pracowników zmianowych. Ponadto czas trwania badania był krótszy niż 6 miesięcy. Przeprowadzono zbyt mało badań, aby mieć pewność co do naszych wyników. Możliwe, że osoby biorące udział w badaniach wiedziały, jakie leczenie otrzymują, ważne dane mogły zostać utracone w badaniach i nie wszystkie badania dostarczyły danych na temat wszystkiego, co nas interesowało. Wreszcie, wyniki różnych badań były bardzo niespójne.

Ograniczone zaufanie do wyników oznacza, że dalsze badania mogą zmienić wyniki niniejszego przeglądu.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd stanowi aktualizację poprzedniego. Dane są aktualne do czerwca 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information