Duża zawartość trójglicerydów średniołańcuchowych (MCT), w porównaniu z ich małą zawartością, w mieszankach wspomagających krótkoterminowy wzrost wcześniaków

Pytanie badawcze

W jaki sposób mieszanki do żywienia niemowląt z dużą zawartością średniołańcuchowych trójglicerydów (ang. medium chain triglyceride, MCT) wpływają na krótkoterminowy wzrost wcześniaków, w porównaniu z mieszkankami z małą zawartością MCT?

Wprowadzenie

Trójglicerydy są głównymi składnikami tkanki tłuszczowej u ludzi. Tłuszcz w ludzkim mleku matki stanowi około połowy źródła energii (kalorii) i występuje on głównie w postaci trójglicerydów długołańcuchowych (LCT). Odżywianie jest niezbędne dla wzrostu, metabolizmu i odporności.

Upośledzony przyrost masy ciała i wzrostu u wcześniaków wiążą się istotnie z zaburzeniami neurorozwojowymi. Niewłaściwe odżywianie wiąże się z nieadekwatnym przyrostem głowy, a tym samym z pogorszonymi zdolnościami psychomotorycznymi i umysłowymi oraz z większym ryzykiem wystąpienia porażenia mózgowego i autyzmu.

Jako sposób na poprawę wzrostu, tłuszcz może być dodawany do mieszanek do karmienia wcześniaków, które nie mogą być karmione mlekiem matki ani dawczyni lub które mogą wymagać suplementacji. Tłuszcze w mieszankach zastępczych mogą zawierać LCT lub MCT. MCT są łatwiej wchłaniane przez noworodki z niedojrzałym układem pokarmowym. LCT są nadal ważne dla rozwoju ostrości wzroku oraz błon komórkowych i mózgu.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 10 niewielkich badań, w których porównywano wpływ karmienia (przez ≥5 dni) mieszankami o dużej i małej zawartości MCT na krótkoterminowy wzrost (przyrost masy ciała, długości ciała i obwodu głowy) u wcześniaków. Średni wiek ciążowy niemowląt wynosił od 29 do 32 tygodni, średnia masa urodzeniowa 1–1,5 kg, a średni wiek od 1 do 6 tygodni. Dane naukowe są aktualne do września 2020 roku.

Główne wyniki

Wzorzec wzrostu niemowląt karmionych mieszankami o dużej zawartości MCT, w porównaniu ze wzorcem wzrostu niemowląt karmionych mieszankami o małej zawartości MCT, wskazuje na niewielką lub żadną różnicę pod względem wszystkich podstawowych parametrów oceny wzrostu krótkoterminowego. 

Wiarygodność danych naukowych

Stwierdziliśmy niewielką lub żadną różnicę w wynikach oceny krótkoterminowego wzrostu wśród wcześniaków karmionych mieszankami o małej lub dużej zawartości MCT. Niewielka liczba badań klinicznych (10), z których każde obejmowało niewielką populację, może odpowiadać za brak danych naukowych potwierdzających różnicę. Znaleźliśmy dane naukowe o bardzo niskiej lub niskiej pewności/zaufaniu. Pewność jest definiowana jako niska, jeśli zaufanie do wyniku jest ograniczone, co oznacza, że rzeczywisty wpływ zindywidualizowanej fortyfikacji mieszanek na wzrost wcześniaków może znacznie różnić się od wyników tego przeglądu. Pewność jest definiowana jako bardzo niska, jeśli istnieje niewielkie zaufanie co do szacowanego efektu, który z dużym prawdopodobieństwem znacznie różni się od wyników niniejszego przeglądu. 

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Małgorzata Maraj Redakcja Paulina Rolska, Karolina Moćko

Tools
Information