Dawkowanie gentamycyny u noworodków

Wprowadzenie: Gentamycyna jest powszechnie stosowanym antybiotykiem o wysokiej skuteczności w leczeniu infekcji bakteryjnych u noworodków.

Pytanie przeglądu: Czy jednorazowe podanie gentamycyny w pełnej dawce jest bardziej skuteczne od wielokrotnego podawania tego leku w małych dawkach u noworodków.

Charakterystyka badania: W celu uzyskania danych naukowych o najlepszej jakości przeanalizowano 11 badań. Większość włączonych badań obejmowała noworodki urodzone po 32 tygodniu trwania ciąży. Główne punkty końcowe dotyczyły pomiaru poziomu stężenia leku we krwi oraz wpływu leku na czynność nerek. Wyszukiwanie zostało uaktualnione do 29 kwietnia 2016 r.

Główne wyniki: Stosowanie leku w schemacie: "jednej dawki na dzień" wiązało się z utrzymaniem bezpieczniejszego i potencjalnie bardziej skutecznego stężenia leku. Nie wykazano różnic w częstości występowania działań niepożądanych dotyczących czynności nerek lub słuchu pomiędzy dwoma rozważanymi schematami.

Jakość danych naukowych: Jakość danych oceniono jako umiarkowaną z powodu stosunkowo niewielkiej liczby uczestników badań i niższej wiarygodności dwóch badań włączonych do przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Paulina Rolska, Redakcja Małgorzata Bała

Tools
Information