Dodatkowa podaż argininy w celu zapobiegania martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków

Na czym polega problem?Martwicze zapalenie jelit (NEC, ang. necrotising enterocolitis) jest stanem, w którym stan zapalny powoduje uszkodzenie przewodu pokarmowego u niemowląt. Odsetek NEC u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową waha się od 4% do 22%. Martwicze zapalenie jelit może wynikać z niedojrzałości organizmu niemowlęcia, braku przepływu krwi do przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia powierzchni jelita (błon śluzowych) w wyniku zakażenia lub karmienia modyfikowanym mlekiem. W celu ochrony przewodu pokarmowego organizm wytwarza naturalną substancję - tlenek azotu z aminokwasu o nazwie arginina. Wśród dzieci przedwcześnie urodzonych lub z bardzo niską masą urodzeniową, u których rozwinęło się NEC stwierdza niskie stężenie argininy w osoczu. Dodatkowa podaż argininy do pokarmu dzieci może zapobiec wystąpieniu NEC.

Dlaczego to jest ważne?NEC może powodować trwałe uszkodzenie jelit, konieczność wielokrotnych operacji, przedłużony pobyt w szpitalu, śmierć i zwiększone koszty w systemie opieki zdrowotnej.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?Autorzy przeglądu przeszukali literaturę w celu odnalezienia badań z grupą kontrolną oceniających skuteczność i bezpieczeństwo suplementacji argininy. W trzech dobrej jakości badaniach obejmujących 285 niemowląt urodzonych poniżej 34. tygodnia ciąży wykazano, że wzbogacenie argininą pokarmu niemowląt przedwcześnie urodzonych zmniejsza ryzyko wystąpienia NEC. Sześć niemowląt musiało być leczonych by jedno odniosło korzyści z leczenia. Badacze stwierdzili, że nie wystąpiły żadne istotne działania niepożądane bezpośrednio związane ze zbyt dużą ilością argininy w pierwszych 28 dniach życia, w jednym badaniu nie wykazano opóźnienia rozwoju w okresie długoterminowym (36 miesięcy). Możliwe efekty uboczne związane z suplementacją argininy obejmują niskie ciśnienie tętnicze krwi oraz zmiany poziomu glukozy we krwi.

Co to oznacza?Suplementacja argininy może zmniejszać częstość i liczbę ciężkich przypadków NEC wśród wcześniaków. Wyniki są ograniczone, ponieważ badania obejmowały niewielką liczbę pacjentów. Niezbędne są duże badania obejmujące niemowlęta z wielu ośrodków by zweryfikować niniejsze wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information