Czy usuwanie owłosienia przed operacją zapobiega wystąpieniu zakażenia po operacji?

Jakie są główne informacje?

Porównując usuwanie owłosienia z niestosowaniem tej interwencji:

· prawdopodobnie więcej zakażeń miejsca operowanego występuje w przypadku usuwania włosów za pomocą maszynki do golenia;

· usuwanie owłosienia za pomocą maszynek do strzyżenia i kremu może w niewielkim stopniu lub wcale nie wpłynąć na liczbę zakażeń;

Maszynki do strzyżenia i kremy do usuwania owłosienia prawdopodobnie powodują mniej zakażeń niż golenie włosów maszynką.

Usuwanie włosów w dniu zabiegu, a nie na dzień przed nim, może nieznacznie zmniejszyć liczbę zakażeń.

Dlaczego owłosienie usuwa się przed operacją?

Przed zabiegiem chirurgicznym często usuwa się owłosienie z obszaru ciała, który ma być operowany. Można je usuwać różnymi sposobami, w tym maszynką do strzyżenia, golarką lub stosować krem do depilacji.

Usuwa się je, aby uniknąć komplikacji podczas operacji i po niej, na przykład w trakcie zszywania ran lub zakładania opatrunków. Jednak w niektórych badaniach wykazano, że usuwanie owłosienia może wywoływać zakażanie po zabiegu i należy tego unikać.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy usuwanie owłosienia przed operacją:

· powoduje zakażenia lub im zapobiega,

· zapobiega powikłaniom ran (skaleczeniom skóry czy też otwarciom zszytych ran),

· wpływa na długość pobytu w szpitalu po operacji; oraz

· ma jakiekolwiek następstwa kosztowe.

Chcieliśmy wykazać również czy niektóre metody oraz moment usuwania owłosienia są lepsze od innych.

Co zrobiliśmy?

Na początku poszukiwano badań, w których porównywano:

· usuwanie i nieusuwanie owłosienia przed operacją; lub

· różne sposoby i moment usuwania owłosienia.

Następnie porównano wyniki i podsumowano dane ze wszystkich badań. Na koniec oceniono wiarygodność danych, opierając się na takich czynnikach, jak metodyka i wielkość badań.

Co ustaliliśmy?

Odnaleźliśmy 25 badań obejmujących 8919 osób.

W 10 badaniach porównywano nieusuwanie owłosienia z jego usuwaniem przy użyciu:

· maszynki do strzyżenia (3 badania);

· maszynki do golenia (8 badań, przy czym 7 badań dostarczyło przydatnych danych); lub

· kremu do depilacji (1 badanie).

W 7 badaniach porównywano stosowanie maszynki do golenia ze stosowaniem maszynki do strzyżenia, a w 10 badaniach porównywano stosowanie maszynki do golenia ze stosowaniem kremu (9 spośród tych 10 badań dostarczyło przydatnych danych).

W jednym z badań porównano usuwanie owłosienia dzień przed zabiegiem z usuwaniem włosów w dniu zabiegu.

Co wynika z danych naukowych przedstawionych w przeglądzie?

Usuwanie vs nieusuwanie owłosienia

· Usuwanie owłosienia za pomocą maszynek do strzyżenia i kremu może w niewielkim lub żadnym stopniu wpłynąć na liczbę zakażeń operowanego miejsca.

· Usuwanie owłosienia za pomocą maszynki do golenia prawdopodobnie wiąże się z większym ryzykiem zakażenia niż nieusuwanie włosów wcale.

Usuwanie owłosienia maszynką do golenia czy też nieusuwanie włosów, może mieć niewielki wpływ na długość pobytu w szpitalu (1 badanie).

Porównanie różnych sposobów usuwania owłosienia

· Maszynki do strzyżenia prawdopodobnie powodują mniej zakażeń i uszkodzeń skóry niż maszynki do golenia.

· Krem do depilacji prawdopodobnie powoduje mniej zakażeń i może powodować mniej uszkodzeń skóry niż maszynki do golenia.

Moment usunięcia owłosienia

Usuwanie owłosienia w dniu zabiegu lub dzień przed zabiegiem może nieznacznie zmniejszyć liczbę zakażeń (1 badanie).

Co jest jeszcze niejasne?

Ze względu na brak solidnych badań, nie wiadomo:

· czy usuwanie owłosienia, w porównaniu z jego nieusuwaniem, wpływa na ryzyko wystąpienia powikłań rany i na koszty,

· czy długość pobytu w szpitalu lub koszty różnią się w zależności do zastosowanej metody usuwania owłosienia,

· czy moment usunięcia owłosienia wpływa na ryzyko powikłania rany, długość pobytu w szpitalu lub koszty.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Dane naukowe w tym przeglądzie Cochrane są aktualne do listopada 2019 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information