Czy stosowanie długo działającego beta₂-mimetyku z kortykosteroidem w jednym inhalatorze raz dzienne jest korzystniejsze niż sam wziewny długo działający antagonista receptora muskarynowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc?

Wprowadzenie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą, która obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli i/lub rozedmę płuc. Objawy to uczucie duszności i przewlekły kaszel. POChP jest chorobą nieuleczalna, jednak można leczyć jej objawy.

W terapii POChP stosuje się trzy klasy leków wziewnych, z których każda działa w inny sposób: długo działający beta₂-agonista (LABA, np. wilanterol); długo działający antagonista receptora muskarynowego (LAMA, np. tiotropium); oraz wziewny kortykosteroid (ICS, np. flutykazon). Aby ułatwić pacjentom przyjmowanie leków, opracowano inhalatory łączące w/w leki. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy stosowanie inhalatora zawierającego ICS i LABA raz dziennie ma lepsze lub gorsze efekty w porównaniu z leczeniem samym wziewnym LAMA.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy dwa badania z udziałem 880 uczestników, w których porównano korzyści i szkody związane ze stosowaniem ICS/LABA połączonych w jednym inhalatorze raz dziennie w porównaniu z wziewnym LAMA u dorosłych z POChP. Badania trwały 12 tygodni. Uczestnikami byli mężczyźni i kobiety w wieku 40 lub więcej lat z rozpoznaną POChP o różnym stopniu nasilenia.

Główne wyniki

Nie znaleziono wyraźnych różnic pomiędzy tymi dwoma typami inhalatorów (LABA + ICS w porównaniu z LAMA: przyp.tłum.), które analizowano w niniejszym przeglądzie. Naukowcy nie zgłaszali żadnych istotnych różnic w częstości zgonów, zaostrzeń POChP, zapaleń płuc lub innych ciężkich zdarzeń niepożądanych.
Osoby otrzymujące porównywane inhalatory wykazywały podobną poprawę w zakresie jakości życia, objawów i badań czynnościowych płuc.

Jakość danych naukowych

Podsumowując, przedstawione w tym przeglądzie dane naukowe oceniono jako bardzo niskiej jakości, co oznacza, że ich wiarygodność jest bardzo mała. Główne powody takiej oceny to niewielka liczba zidentyfikowanych badań oraz fakt, że badania te nie koncentrowały się na wynikach będących przedmiotem zainteresowania niniejszego przeglądu. Ponadto oba badania miały krótki czas obserwacji, co oznacza, że większość niepożądanych zdarzeń mogła nastąpić po zakończeniu tego okresu.

Podsumowanie

W tym przeglądzie nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby wykazać istotne różnice pomiędzy badanymi inhalatorami lub stwierdzić, że inhalatory te mają taki sam efekt.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Włodarska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information