Czy żucie gumy po cesarskim cięciu prowadzi do szybszego powrotu czynności jelit?

Na czym polega problem?

Wiele kobiet w dzisiejszych czasach rodzi przez cesarskie cięcie (CC). Odsetek kobiet rodzących przez cesarskie cięcie waha się od 15% do ponad 50% (w niektórych krajach). Po CC często zdarza się, że jelita zaprzestają pracy na kilka godzin lub dni. Chociaż problem ten zwykle znika samoistnie w ciągu kilku dni, może być jednak źródłem znaczącego dyskomfortu. Zatrzymanie gazów jelitowych i stolca może powodować u matki wzdęcie brzucha i bolesne skurcze, ponadto mogą temu towarzyszyć mdłości i wymioty, uniemożliwiając jedzenie. Kobieta może potrzebować dodatkowych leków w celu złagodzenia tych objawów a wyjście ze szpitala może być opóźnione. Stosowanie leków, które łagodzą ból w czasie porodu i leków przeciwbólowych po zabiegu może także opóźniać powrót pracy jelit.

Chociaż wczesne rozpoczęcie odżywiania po CC może stymulować jelita do ponownej pracy, to może również prowadzić do wymiotów. Dlatego wielu położników wciąż wstrzymuje podawanie pokarmów do czasu stwierdzenia odgłosów pracy jelit i po oddaniu gazów. Guma do żucia może pomóc jelitom szybciej powrócić do pracyę jelit, podobnie jak się to dzieje w przypadku innych rodzajów operacji. Celem przeglądu było sprawdzenie, czy taka interwencja może być pomocna po CC. Guma do żucia w ciągu pierwszych 24 godzin po operacji jest prostą i tanią interwencją.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Włączyliśmy badania z randomizacją (badania, w których pacjentów przydziela się losowo do grupy badanej i kontrolnej - przyp. tlum. )opublikowane do czerwca 2016 r.

Znaleźliśmy 17 badań, obejmujących łącznie 3149 kobiet, które urodziły przez CC. W badaniach tych, jedna grupa kobiet żuła gumę, a druga grupa nie żuła gumy i otrzymywała standardową opiekę. Badania przeprowadzono w dziewięciu krajach (głównie, kraje o niskim i średnim dochodzie) i różniły się w wielu aspektach. Na przykład, niektóre badania obejmowały jedynie kobiety rodzące swoje pierwsze dziecko a inne obejmowały kobiety, które rodziły już przez CC; niektóre badania obejmowały tylko planowe CC a inne włączały również CC ze wskazań nagłych. Sposób podawania gumy różnił się pomiędzy badaniami; w niektórych badaniach kobiety zaczynały żucie tuż po CC, a w innych dopiero po 12 godzinach. Ponadto kobiety wiedziały jaką interwencję otrzymywały. Połączone wyniki (w postaci metaanalizy) z włączonych badań wykazały, że u kobiet, które żuły gumę po CC, szybciej wracała praca jelit. Średnio, przepływ gazów pojawiał się siedem godzin wcześniej (13 badań, 2399 kobiet). Efekt ten był spójny: w przypadku pierwszego CC w porównaniu do powtórnego CC, czasu żucia gumy w ciągu dnia, wczesnego rozpoczęcia przyjmowania pokarmu względem powstrzymywania od jedzenia aż do powrotu czynności jelit, planowego CC względem nieplanowanego lub CC ze wskazań nagłych oraz czasu po CC kiedy kobieta zaczęła żuć gumę. Jakość danych naukowych dla tego wyniku oceniono jako bardzo niską. Kobiety, które otrzymały gumę do żucia, przynajmniej o połowę rzadziej cierpiały na "niedrożności" (łączne wystąpienie objawów, takich jak wzdęcia, skurcze, nudności, wymioty i niemożność wypróżniania) niż kobiety, które nie żuły gumy (cztery badania, 1139 kobiet, niska jakoś danych naukowych). Żucie gumy skracało czas do pierwszego wypróżnienia o około dziewięć godzin (11 badań, 2016 kobiet, bardzo niska jakość danych naukowych) oraz czas do wypisu ze szpitala, w niektórych przypadkach, o osiem godzin (siedem badań, 1489 kobiet). Tylko trzy spośród 925 kobiet, narzekały na konieczność żucia gumy, nie podano żadnych działań niepożądanych związanych z interwencją (osiem badań, 925 kobiet, niska jakość danych naukowych). Żadne z włączonych badań nie oceniało satysfakcji kobiet w związku z żuciem gumy.

Ogólna jakość danych naukowych była niska lub bardzo niska, głównie dlatego, że kobiety wiedziały, że żuły gumę oraz różnic pomiędzy badaniami.

Co to oznacza?

Dostępne dane naukowe wskazują, że żucie gumy w ciągu pierwszych 24 godzin po CC jest dobrze tolerowaną, prostą, tanią, bezpieczną i łatwą interwencją, która poprawia przyśpiesza przywrócenie czynności jelit, poprawia komfort matek i potencjalnie zmniejsza koszty szpitala. Dalsze badania są konieczne w celu ustalenia optymalnego schematu żucia gum (kiedy zacząć, ilość i czas trwania żucia na dzień) w celu przyspieszenia przywrócenia funkcji jelit oraz oceny potencjalnych niekorzystnych efektów ubocznych i satysfakcji kobiet z tej interwencji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information