Dołącz do Cochrane jako pacjent lub opiekun

Pacjenci i opiekunowie odgrywają istotną rolę w Cochrane

Cochrane stosuje pojęcie odbiory w stosunku do osób reprezentujących pacjentów, opiekunów i członków ich rodzin mający bezpośrednie doświadczenie w zakresie omawianego stanu zdrowia.

Konsumenci Cochrane:

  • Wykorzystanie danych naukowych Cochrane do podejmowania decyzji zdrowotnych we własnym życiu lub dla swoich rodzin
  • Ustalanie priorytetów i pomoc w upewnieniu się, że pytania przeglądu Cochrane koncentrują się na tym, co jest ważne dla pacjentów i opiekunów
  • Dostarczanie uwag do projektów przeglądów Cochrane jako konsument-recenzent, aby zapewnić ich dostępność dla wszystkich
  • Pomoc w zarządzaniu organizacją
  • Podniesienie rangi danych naukowych opracowywanych przez Cochrane wśród ogółu społeczeństwa

Dołącz do Sieci Konsumentów Cochrane

Pacjenci i ich opiekunowie mogą dołączyć do Sieci Konsumentów Cochrane, dużej i rozwijającej się społeczneczności ludzi na całym świecie. Zapraszamy wszystkich członków społeczeństwa, którzy są zainteresowani wysokiej jakości danymi naukowymi dotyczącymi zdrowia.

  • Zapisz się i otrzymuj newsletter oraz istotne aktualności dla konsumentów Cochrane
  • Dostęp do edukacji i szkoleń
  • Zostań wolontariuszem Cochrane i wykonuj zadania konsumentów

Dołącz do Sieci Konsumentów Cochrane