Czy wprowadzenie jednolitych opakowań papierosów ogranicza używanie tytoniu?

Wprowadzenie

Tytoń zabija na świecie więcej ludzi niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci, której można zapobiec. Najlepszym sposobem na zmniejszenie używania tytoniu jest powstrzymanie ludzi przez rozpoczęciem jego używania, i zachęcanie oraz pomoc palaczom w rzuceniu nałogu. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie polityki, która będzie miała wpływ na dużą grupę osób w danym kraju, jednocześnie zapewniając leczenie oraz wsparcie dla osób, które już używają tytoniu, aby pomóc im rzucić nałóg. Wiele krajów wprowadziło zakazy reklamy tytoniu, jednakże nie nadzorują wyglądu opakowań tytoniu. Opakowania tytoniowe mogą być kolorowe i atrakcyjne, w ekscytujących nowych kształtach i rozmiarach. Ujednolicanie opakowań tytoniu jest polityką rządu, która polega na ograniczeniu tych atrakcyjnych wzorów, na przykład zezwalając tylko na pakowanie tytoniu w jednym kolorze, kształcie lub rozmiarze. Ujednolicenie opakowań wiąże się zasadniczo ze stosowaniem tego samego jednolitego koloru na wszystkich opakowaniach tytoniowych, bez symboliki marki oraz z nazwą marki napisaną w określonym z góry wzorze czcionki, kolorze i rozmiarze. Ostrzeżenia zdrowotne i inne informacje, które rządy chcą umieścić na opakowaniach mogą pozostać. Australia była pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono jednolite opakowania papierosów od grudnia 2012 r. Fracja była drugim krajem, wprowadzając te zasady od stycznia 2017 r. W kilku innych krajach wprowadzanie jednolitych opakowań papierosów jest w trakcie wdrażania lub proces ten jest planowany. Naszym celem była ocena czy ujednolicenie opakowań zmniejsza odsetek osób palących.

Charakterystyka badania

Przeszukaliśmy dziewięć baz literatury medycznej w poszukiwaniu artykułów oceniających wprowadzenie jednolitych opakowań, które zostały już przeanalizowane przez naukowców i opublikowane przed styczniem 2016 roku. Sprawdziliśmy również referencje analizowanych publikacji w poszukiwaniu innych badań, oraz gdy było to koniecznie kontaktowaliśmy się z autorami.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy 51 badań obejmujących około 800 000 uczestników. Badania te znacznie się różniły. Niektóre badania skupiały się na skutkach ujednolicenia opakowań w Australii i uwzględniono w nich zarówno ocenę odsetka osób palących, jak i to, czy palacze zmieniali swoje zachowania na przykład zmniejszając liczbę wypalanych papierosów oraz czy palacze podejmowali więcej prób rzucenia palenia. Włączyliśmy również badania, w oceniano odpowiedź uczestników w sytuacji, gdy używali lub oglądali jednolite opakowania tytoniu w porównaniu do sytuacji, gdy oglądali opakowania markowe. Włączyliśmy również badania, w których oceniano ruchy gałek ocznych osób, które oglądały różne wzory paczek i ich chęć zakupu oraz ile byli w stanie zapłacić za jednolite opakowania w porównaniu do opakowań markowych.

Jedynie w pięciu badań oceniano kluczowe dla nas wyniki. W jednym badaniu w Australii analizowano dane 700 000 osób przed i po wprowadzeniu jednolitych opakowań. W badaniu wykazano, że nastąpił spadek o pół punktu procentowego w odsetku osób, które używały tytoń po wprowadzeniu jednolitych opakowań w porównaniu do okresu sprzed tych regulacji, przy uwzględnieniu innych czynników, które mogły mieć wpływ na wyniki. W czterech innych badaniach oceniano, czy palący obecnie zmienili liczbę wypalanych papierosów. W dwóch badaniach z Australii analizowano ten aspekt, w jednym obejmującym 8811 obecnych palaczy wyniki ankiety skazują brak zmian w liczbie wypalanych papierosów. W trzech mniejszych badaniach wyniki były zróżnicowane. W dwóch kolejnych badaniach oceniano próby rzucenia palenia i zaobserwowano zwiększenie liczby prób po wprowadzeniu jednolitych opakowań w Australii. W pozostałych badaniach oceniano różne efekty, a większość wskazywała, że jednolite opakowania zmniejszają atrakcyjność opakowań w porównaniu do opakowań markowych. W żadnym z badań nie podano liczby osób, które rzuciły palenie, liczby osób, które rozpoczęły palenie lub liczby osób, które wróciły do nałogu po rzuceniu palenia.

Jakość danych naukowych

Pewność tych wniosków jest ograniczona z kilku powodów, w tym trudności związanych z badaniem polityk krajowych takich jak wprowadzenie jednolitych opakowań. Jednakże, wyniki sugerujące że jednolite opakowania mogą ograniczać używanie tytoniu są poparte danymi rutynowo zbieranymi przez rząd australijski oraz badaniami oceniającymi inne wyniki. Na przykład, w badaniach przez nas włączonych, ludzie jednoznacznie uznawali, że jednolite opakowania są mniej atrakcyjne niż markowe. NIe znaleźliśmy danych naukowych, które sugerowałyby, że wprowadzenie jednolitych opakowań zwiększa odsetek osób używających tytoń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information