Czy nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) pomaga w rzuceniu palenia tytoniu?

Wprowadzenie

Przeanalizowaliśmy dane naukowe dotyczące skuteczności NTZ w rzuceniu palenia tytoniu przez osoby, które chcą zerwać z nałogiem w okresie 6 miesięcy lub dłuższym. Celem NTZ jest zmniejszenie nasilenia objawów odstawiennych związanych z rzuceniem palenia przez zastąpienie nikotyny zawartej w papierosach. NTZ jest dostępna w postaci plastrów przyklejanych na skórę i powoli uwalniających nikotynę, gum do żucia, aerozolu donosowego i aerozolu do stosowania w jamie ustnej, inhalatorów oraz pastylek/tabletek, które dostarczają nikotynę do mózgu szybciej niż plastry, ale wolniej niż wypalenie papierosa.

Charakterystyka badań

Ten przegląd obejmuje 136 badań dotyczących NTZ i obejmujących łącznie 64 640 osób. Wszystkie badania przeprowadzono wśród osób, które chciały rzucić palenie tytoniu. Większość z nich obejmowała osoby dorosłe, a liczba kobiet i mężczyzn była podobna. Osoby biorące udział w badaniach wyjściowo paliły zazwyczaj 15 papierosów dziennie. Dane naukowe są aktualne do lipca 2017 roku. Badania trwały co najmniej 6 miesięcy.

Główne wyniki

Wykazaliśmy dane naukowe, które potwierdzają, że NTZ we wszystkich postaciach zwiększa szanse na rzucenie palenia tytoniu. Prawdopodobieństwo zerwania z nałogiem zwiększyło się o 50% do 60%. NTZ jest skuteczna zarówno w połączeniu z poradnictwem, jak i bez niego, nie musi być też przepisywana przez lekarza. Działania niepożądane związane z NTZ zależą od rodzaju stosowanego produktu i obejmują podrażnienie skóry przy stosowaniu plastrów oraz podrażnienie jamy ustnej w przypadku stosowania gum i tabletek. Nie ma danych naukowych wskazujących, że stosowanie NTZ zwiększa ryzyko zawału serca.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych jest wysoka, co oznacza, że dalsze badania raczej nie zmienią naszych wniosków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Prochaska-Gozdera Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information