آیا درمان جایگزینی نیکوتین (nicotine replacement therapy; NRT) به افراد برای ترک سیگار کمک می‌کند؟

پیشینه

ما شواهد مربوط به اینکه NRT می‌تواند به افرادی که می‌خواهند سیگار را ترک کنند یا سیگار کشیدن را به مدت شش ماه یا بیش‌تر کنار گذاشتند کمک کند، بررسی کردیم. هدف NRT کاهش نشانه‌های منجر به خروج از مطالعه مرتبط با پرهیز از سیگار کشیدن از طریق جایگزینی نیکوتین ناشی از سیگار بود. NRT به صورت پچ‌های پوستی که به آرامی ‌نیکوتین تولید می‌کنند و آدامس‌های جویدنی، اسپری‌های بینی و دهان، مواد استنشاقی و قرص‌های مکیدنی (lozenges)/قرص‌ها وجود دارد، که همگی آنها نیکوتین را سریع‌تر از پچ‌های پوستی، اما آرام‌تر از سیگار کشیدن، به مغز می‌رسانند.

ویژگی‌های مطالعه

این مرور 136 کارآزمایی مربوط به NRT، با 64,640 شرکت‌کننده را برای تجزیه‌و‌تحلیل اصلی وارد کرد. تمام مطالعات میان افرادی انجام شدند که می‌خواستند سیگار را ترک کنند. اکثر مطالعات میان بزرگسالان انجام شد و شامل تعداد یکسانی از مردان و زنان بودند. افرادی که در این مطالعات ثبت‌نام کردند به‌طور معمول در آغاز این مطالعات روزانه حداقل 15 نخ سیگار می‌کشیدند. این شواهد تا جولای 2017 به‌روز است. کارآزمایی‌ها حداقل شش ماه طول کشیدند.

نتایج کلیدی

ما شواهدی را یافتیم که نشان دادند تمام اشکال NRT با احتمال بیش‌تری منجر به تلاش موفق فرد برای ترک سیگار شوند. احتمال ترک سیگار 50% تا 60% افزایش یافت. NRT با یا بدون مشاوره اضافی به خوبی عمل می‌کند و نیازی به تجویز پزشک ندارد. عوارض جانبی استفاده از NRT مرتبط با نوع محصول است و شامل سوزش پوست ناشی از پچ‎‌ها و سوزش داخل دهان ناشی از آدامس و قرص‌ها است. هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد NRT خطر حملات قلبی را افزایش می‌دهد.

کیفیت شواهد

کیفیت کلی شواهد بالا است، به این معنی که پژوهش بیش‌تر بعید است که نتایج ما را تغییر دهد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهدی با کیفیت بالا وجود دارد که نشان می‌دهد تمام اشکال مجاز NRT (آدامس، پچ ترانس‌درمال، اسپری بینی، قرص‌های استنشاقی و زیر-زبانی/قرص‌های مکیدنی) می‌تواند به افرادی که تلاش می‌کنند تا سیگار را ترک کنند، کمک کند تا شانس آنها را برای ترک موفق سیگار افزایش دهند. NRTها نرخ ترک سیگار را، صرف‌نظر از شرایط، به میزان 50% تا 60% افزایش می‌دهند، و پژوهش‌های بیشتر بسیار بعید است که اطمینان ما را به تخمین این تاثیر تغییر دهند. اثربخشی نسبی NRT به نظر می‌رسد تا حد زیادی مستقل از شدت حمایت اضافی ارائه شده به فرد باشد. ارائه سطوح شدیدتری از حمایت، هر چند در تسهیل احتمال ترک سیگار مفید است، برای موفقیت NRT ضروری نیست. NRT اغلب منجر به سوزش جزئی محلی می‌شود که از طریق آن استعمال می‌شود، و در موارد نادر می‌تواند منجر به درد قفسه سینه غیر-ایسکمیک ‌و تپش قلب شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هدف درمان جایگزینی نیکوتین (nicotine replacement therapy; NRT) این است که نیکوتین حاصل از سیگار را به‌طور موقت جایگزین کند تا انگیزه سیگار کشیدن و نشانه‌های ترک نیکوتین کاهش یابد، در نتیجه مرحله انتقال از سیگار کشیدن به ترک کامل کاهش می‌یابد.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و ایمنی درمان جایگزین نیکوتین (NRT)، از جمله آدامس، پچ ترانس‌درمال، اسپری داخل بینی و داروهای استنشاقی و فراورده خوراکی برای دستیابی به ترک طولانی‌مدت سیگار، در مقایسه با دارونما (placebo) یا عدم استفاده از مداخلات NRT.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه اعتیاد به دخانیات در کاکرین را برای یافتن مقالاتی که در آنها به «NRT» یا هر نوع از درمان جایگزینی نیکوتین در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی اشاره شده، جست‌وجو کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو جولای 2017 است.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده درباره افرادی که برای ترک انگیزه داشتند و به مقایسه NRT با دارونما یا عدم درمان پرداختند. کارآزمایی‌هایی را که نرخ ترک را گزارش نکردند، و کارآزمایی‌هایی را که پیگیری کمتر از شش ماه داشتند، از مرور خارج کردیم. حوادث جانبی حاصل از مطالعات وارد و خارج شده را که به مقایسهNRT با دارونما پرداختند، رکورد کردیم. مطالعاتی که انواع مختلف، طول مدت و دوزهای NRT را مقایسه کردند و مطالعاتی که NRT را با درمان‌های دارویی دیگر مقایسه کردند، در مرورهای جداگانه قرار داده شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

برای غربالگری، استخراج داده‌ها و ارزیابی «خطر سوگیری» (bias) از روش‌های استاندارد کاکرین پیروی شد. معیار پیامد اصلی عبارت بود از پرهیز از سیگار کشیدن پس از حداقل شش ماه پیگیری. برای هر کارآزمایی دقیق‌ترین تعریف را از پرهیز، و نرخ معتبری را از نظر بیوشیمیایی در صورت وجود به کار بردیم. برای هر مطالعه، خطر نسبی (RR) را محاسبه کردیم. هر جا که اقتضا می‌کرد، با استفاده از مدل اثر-ثابت منتل-هنزل (Mantel‐Haenszel fixed‐effect) متاآنالیز (meta-analysis) را اجرا کردیم.

نتایج اصلی: 

136 مطالعه را شناسایی کردیم؛ 133 مطالعه با 64,640 شرکت‌کننده در مقایسه اولیه بین انواع NRT و گروه کنترل شده با دارونما یا غیر-NRT مشارکت کردند. اکثر مطالعات میان بزرگسالان انجام شدند و دارای تعداد یکسانی از مردان و زنان بودند. افرادی که در این مطالعات ثبت‌نام کردند به‌طور معمول در آغاز این مطالعات روزانه حداقل 15 نخ سیگار می‌کشیدند. کیفیت شواهد را بالا قضاوت کردیم؛ بیشتر مطالعات را در معرض خطر بالا یا نامشخص سوگیری قضاوت کردیم اما محدود کردن تجزیه‌و‌تحلیل فقط به مطالعاتی که در معرض خطر پائین سوگیری قرار داشتند، تغییر قابل توجهی را در نتایج نشان نداد. RR برای پرهیز از کشیدن سیگار برای هر نوع NRT نسبت به کنترل کننده 1.55 بود (95% فاصله اطمینان (CI): 1.49 تا 1.61). RRهای تجمعی برای هر انواع NRT عبارت بود از: 1.49؛ (95% CI؛ 1.40 تا 1.60؛ 56 کارآزمایی؛ 22,581 شرکت‌کننده) برای آدامس نیکوتین‌دار 1.64؛ (95% CI؛ 1.53 تا 1.75؛ 51 کارآزمایی؛ 25,754 شرکت‌کننده) برای پچ نیکوتین‌دار؛ 1.52؛ (95% CI؛ 1.32 تا 1.74؛ 8 کارآزمایی؛ 4439 شرکت‌کننده) برای قرص‌های خوراکی/قرص‌های مکیدنی؛ 1.90؛ (95% CI؛ 1.36 تا 2.67؛ 4 کارآزمایی؛ 976 شرکت‌کننده) برای نیکوتین استنشاقی و 2.02؛ (95% CI؛ 1.49 تا 2.73؛ 4 کارآزمایی؛ 887 شرکت‌کننده) برای اسپری بینی نیکوتین‌دار. این تاثیرات تا حد زیادی مستقل از تعریف پرهیز، شدت حمایت اضافی ارائه شده یا شرایطی بود که NRT در آن ارائه شد. حوادث جانبی استفاده از NRT مرتبط با نوع محصول بود و شامل سوزش پوست ناشی از پچ‌ها و سوزش داخل دهان ناشی از جویدن آدامس و قرص‌ها بودند. تلاش برای ترکیب کمی بروز عوارض جانبی مختلف از تنوع وسیع در گزارش‌دهی ماهیت، زمان‌بندی و مدت نشانه‌های پیشگیری کرد. نسبت شانس (OR) درد قفسه سینه یا تپش قلب ناشی از هر نوع NRT نسبت به کنترل کننده 1.88 بود؛ (95% CI؛ 1.37 تا 2.57؛ 15 کارآزمایی وارد و خارج شده؛ 11,074 شرکت‌کننده). با این حال، درد قفسه سینه و تپش قلب در هر دو گروه نادر و حوادث جانبی جدی بسیار نادر بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information