Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u chorych przechodzących operację serca

Pytanie badawcze

Jaki wpływ ma utrzymywanie wysokich docelowych wartości ciśnienia tętniczego (BP), w porównaniu z utrzymywaniem niskich docelowych wartości BP, u chorych poddanych operacji serca z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego (ang. cardiopulmonary bypass, CPB).

Najważniejsze informacje

Utrzymywanie wysokich docelowych wartości BP, w porównaniu z utrzymywaniem niższych docelowych wartości BP, może skutkować niewielką lub żadną różnicą pod względem ryzyka uszkodzenia nerek, pogorszenia funkcji poznawczych (zdolność do uczenia się i rozumienia) lub przeżycia.

Utrzymywanie wysokich docelowych wartości BP może nieznacznie wydłużyć czas pobytu w szpitalu.

Na czym polega operacja serca?

Operacja serca to rodzaj operacji powszechnie wykonywanej na całym świecie. Większość operacji serca wykonuje się z użyciem CPB. CPB to urządzenie medyczne, które zastępuje pracę serca i płuc poprzez pompowanie krwi oraz pobieranie tlenu do krwi i usuwanie z niej dwutlenku węgla. Chorzy poddawani operacji serca zwykle cierpią na wysokie BP (zwane nadciśnieniem tętniczym, NT). Chorzy na NT potrzebują utrzymywania wyższego BP, aby utrzymać przepływ krwi do ważnych narządów, takich jak mózg i nerki. Jednak, dowody dotyczące najlepszych docelowych wartości BP, które należy stosować podczas operacji serca są skąpe.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy ocenić wpływ utrzymywania wyższych docelowych wartości BP – w porównaniu z utrzymywaniem niższych wartości BP – na nerki, mózg, jakość życia i ryzyko powikłań występujących podczas pobytu w szpitalu.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu badań klinicznych porównujących utrzymywanie wysokich i niskich docelowych wartości BP podczas operacji serca z użyciem CPB.

Co udało nam się ustalić?

Znaleźliśmy 3 badania obejmujące 737 chorych poddanych operacji serca. Czas trwania tych badań wynosił od 2 do 3 lat. Średni wiek włączonych uczestników wahał się od 65,8 roku do 76 lat, a około 72% stanowili mężczyźni.

W przypadku uszkodzenia nerek, pogorszenia funkcji poznawczych lub zgonów różnice między grupami były niewielkie lub żadne. Tak samo przedstawiały się różnice pod względem jakości życia lub częstości powikłań podczas hospitalizacji, i to mimo faktu, że utrzymywanie wysokich docelowych wartości BP może nieznacznie wydłużyć czas pobytu w szpitalu.

Jakie są ograniczenia zidentyfikowanych danych naukowych?

Nasze zaufanie do danych naukowych dotyczących uszkodzenia nerek i zgonu było bardzo ograniczone, ponieważ badania były małe, nie dostarczały danych o wszystkim, co nas interesowało, i obejmowały różne populacje. Z tych samych powodów jesteśmy również mniej pewni danych dotyczących pogorszenia funkcji poznawczych.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do listopada 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paweł Stachurski Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information