Czy sama kwarantanna lub w połączeniu z innymi działaniami w zakresie zdrowia publicznego jest pomocna w kontroli COVID-19?

Wprowadzenie

Choroba COVID-2019 jest wywołana przez nowy wirus, który szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. Większość zakażonych osób nie odczuwa żadnych objawów lub cierpi na łagodne, podobne do grypy objawy, jednak część z nich dotyka poważna choroba lub mogą umrzeć.

Nie istnieje szczepionka (lek, który chroni przed zachorowaniem na określoną chorobę) na COVID-19, dlatego potrzebne są inne sposoby spowolnienia rozprzestrzeniania się tej choroby. Jednym ze sposobów kontroli choroby jest kwarantanna. Oznacza to odseparowanie osób zdrowych od innych osób zdrowych, które mogą mieć wirusa po bliskim kontakcie z osobą zakażoną lub dlatego, że powróciły z obszaru o wysokim wskaźniku zakażenia. Podobne zalecenia obejmują izolację (tak jak kwarantanna, lecz dla osób z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19) oraz dystansowanie fizyczne (osoby bez objawów zachowują od siebie fizyczny dystans).

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy i jak skutecznie kwarantanna powstrzymuje rozprzestrzenianie się COVID-19 i czy zapobiega zgonom. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy w połączeniu z innymi działaniami jest ona bardziej skuteczna i jakie są jej koszty.

Charakterystyka badania

COVID-19 rozprzestrzenia się szybko, więc musieliśmy odpowiedzieć na to pytanie jak najszybciej. Oznaczało to konieczność skrócenia czasu trwania niektórych etapów tradycyjnego procesu tworzenia przeglądu systematycznego Cochrane. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że te zmiany nie mają wpływu na nasze ogólne wnioski.

Szukaliśmy badań, w których oceniano wpływ jakiegokolwiek rodzaju kwarantanny, odbywającej się w dowolnym miejscu, na rozprzestrzenianie się i ciężkość przebiegu COVID-19. Poszukiwaliśmy również badań, w których oceniano kwarantannę stosowaną łącznie z innymi działaniami, takimi jak: izolacja, dystansowanie fizyczne lub zamykanie szkół. COVID-19 jest nową chorobą, dlatego aby znaleźć jak najwięcej danych naukowych, szukaliśmy również badań nad podobnymi wirusami, takimi jak SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) i MERS (bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej).

W badaniach oceniano liczbę przypadków COVID-19, SARS lub MERS, liczbę osób zakażonych, szybkość rozprzestrzeniania się wirusa, liczbę osób zmarłych oraz koszty kwarantanny.

Kluczowe wyniki

Do przeglądu włączyliśmy 51 badań. Trzydzieści trzy badania koncentrowały się na COVID-19, 14 badań dotyczyło SARS, trzy SARS i innych wirusów oraz w dwa badania dotyczyły MERS. W większości badań połączono istniejące dane z różnych źródeł i w oparciu o różne założenia celem stworzenia modelu (symulacji) służącego przewidywaniu w jaki sposób analizowane zdarzenia mogą występować w czasie, u osób znajdujących się w różnych sytuacjach (tak zwane modelowanie). W czterech badaniach COVID-19 zaobserwowano wpływ kwarantanny (badania obserwacyjne) na 6064 osobach w Chinach, Grecji i Singapurze. Dwadzieścia osiem badań COVID-19 symulowało rozwój epidemii w Algierii, Chinach, Kanadzie, Włoszech, Kazachstanie, Nepalu, Wielkiej Brytanii, USA, Singapurze, Korei Południowej, na statku wycieczkowym Diamond Princess i w całej populacji. Cztery badania dotyczyły wpływu kwarantanny przeprowadzonej wśród 178 122 osób dotkniętych epidemią SARS i MERS. W pozostałych 15 badaniach modelowano epidemie SARS i MERS.


We wszystkich badaniach, w których wykorzystano modelowanie stwierdzono, że zastosowanie różnych form kwarantanny wiąże się ze zmniejszeniem liczby chorych z COVID-19 i liczby zgonów. W przypadku zastosowania kwarantanny wykazano minimalne zmniejszenie liczby osób z COVID-19 o 44%, a maksymalne o 96%. Również w przypadku kwarantanny, szacunki wykazały minimalne zmniejszenie liczby zgonów o 31%, a maksymalne zmniejszenie o 76%. Połączenie kwarantanny z innymi działaniami, takimi jak zamykanie szkół lub dystansowanie, może być bardziej skuteczne w ograniczaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 niż sama kwarantanna. Wyniki badań dotyczących SARS i MERS były zgodne z wynikami badań nad COVID-19.

W dwóch badaniach z wykorzystaniem modelowania dotyczących SARS oceniono koszty. Stwierdzono, że byłyby one mniejsze gdyby działania związane z wprowadzeniem kwarantanny podjęto wcześniej.

Wiarygodność danych naukowych

Ne jesteśmy pewni co do wyników odnalezionych badań z kilku powodów. Badania obserwacyjne dotyczące COVID-19 nie obejmowały grupy porównawczej bez kwarantanny. W badaniach dotyczących COVID-19 modele opierano na ograniczonych danych i przyjęto różne założenia dotyczące wirusa (np. jak szybko mógłby się rozprzestrzeniać). W innych badaniach oceniano SARS i MERS, więc dostarczają one jedynie pośrednich danych naukowych.

Wnioski

Pomimo ograniczonych danych naukowych, we wszystkich badaniach wykazano, że kwarantanna jest ważna dla zmniejszenia liczby osób zakażonych i liczby zgonów. Wyniki badań sugerują, że kwarantanna była najbardziej skuteczna, a jej koszty były mniejsze, gdyby wprowadzono ją na wcześniejszym etapie. Połączenie kwarantanny z innymi działaniami zapobiegawczymi oraz kontrolnymi mogłoby przynieść większe efekty niż zastosowanie samej kwarantanny.

Przegląd ten obejmuje dane naukowe opublikowane do 23 czerwca 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Matuszczak Redakcja: Karolina Moćko, Magdalena Koperny

Tools
Information