Czy można wesprzeć osoby palące, aby bardziej przestrzegały przyjmowania leków antynikotynowych?

Wprowadzenie

Leki ułatwiające rzucenie palenia tytoniu, takie jak nikotynowa terapia zastępcza (NTZ), bupropion i wareniklina, są bezpieczne i skutecznie pomagają pozbyć się nałogu. Jednak często zdarza się, że zalecenia zawarte w ulotce lekowej są niedokładnie przestrzegane, a to może oznaczać, że skuteczność leków jest mniejsza. To prawdopodobnie zmniejsza szanse na definitywne rzucenie palenia tytoniu. W ramach tego przeglądu oceniliśmy, czy istnieją sposoby, aby pomóc palaczom odpowiednio zażywać leki i czy zwiększa to prawdopodobieństwo zerwania z nałogiem.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy bazy danych do września 2018 roku i znaleźliśmy 10 badań z udziałem 3655 osób. Wszyscy uczestnicy byli osobami palącymi w wieku powyżej 18 roku życia. W badaniach analizowano różne sposoby pomocy, aby prawidłowo przyjmować leki wspomagające rzucenie palenia. Zazwyczaj oznaczało to przekazanie dodatkowych informacji na temat leku lub pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z jego przyjmowaniem. W jednym badaniu porad udzielano przez telefon, pozostałe opierały się, przynajmniej częściowo, na bezpośrednim wsparciu. We wszystkich badaniach analizowano ilość przyjętych leków oraz we wszystkich, z wyjątkiem jednego, określano liczbę osób, które rzuciły palenie.

Najważniejsze wyniki

Osoby, które otrzymały wsparcie w zakresie poprawy przestrzegania zasad przyjmowania leków antynikotynowych, stosowały te leki nieco częściej niż osoby bez udzielonej pomocy. Stwierdzono też pewne dane potwierdzające, że podjęte działania doprowadziły do zwiększenia odsetka osób, które rzuciły palenie.

Jakość danych naukowych

Stwierdzono dane naukowe umiarkowanej jakości, które potwierdziły, że wsparcie w przestrzeganiu zasad leczenia może przyczynić się do zwiększenia ilości przyjmowania leków. Oznacza to, że więcej danych naukowych przyczyniłoby się do większej pewności w zakresie tego efektu. Wynika to z problemów związanych z metodami zastosowanymi w niektórych badaniach. Dane naukowe sugerujące, że działania poprawiające przestrzeganie przyjmowania leków antynikotynowych mogą przyczynić się do zwiększenia liczby osób rzucających palenie, są słabej jakości. Oznacza to, że nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście pomagają większej liczbie palaczy zerwać z nałogiem oraz czy dalsze badania wzmocnią lub osłabią te wyniki. Jest to spowodowane zastosowanymi metodami badawczymi oraz brakiem pewności, czy dodatkowe wsparcie zachęcające osoby do stosowania omawianych leków przyczyni się zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób, które rzuciły palenie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Pawlicka Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information