Doustna i podjęzykowa immunoterapia w leczeniu alergii na jaja

Wprowadzenie

Jeszcze do niedawna jedynym praktycznym rozwiązaniem dla osób z alergiami pokarmowymi było ścisłe unikanie żywności zawierającej alergen. Trudno jest unikać jajek, ponieważ znajdują się w wielu produktach spożywczych. Nawet w przypadku unikania alergenu, istnieje obawa przed przypadkowym jego spożyciem z powodu nieprawidłowego oznakowaniem żywności lub zanieczyszczenia alergenem przy produkcji. Przypadkowe spożycie żywności zawierającej jajka może spowodować zagrożenie życia.

Doustna immunoterapia jest nową metodą leczenia alergii na jaja, znaną również jako doustna desensytyzacja lub szczepienie. Leczenie polega na codziennym przyjmowaniu małych ilości białek jaj, które w miarę upływu czasu stopniowo zwiększa się aż osiągnięcia pełnej porcji. Metoda ta może zmieniać odpowiedź alergiczną układu odpornościowego na białko jaj, poprzez zwiększanie jego ilości, których spożycie nie wywołuje reakcji alergicznej.

Data wyszukiwania

Przeprowadziliśmy aktualizację wyszukiwania do marca 2017 r.

Charakterystyka badań

Włączyliśmy 10 randomizowanych badań z grupą kontrolną (badania, w których osoby są losowo przydzielane do leczenia), w których porównywano doustną immunoterapię z placebo (leczenie pozorowane nie zawierające jaja) lub dietą eliminacyjną u osób z alergią na jajka. W 10 badaniach uczestniczyło łącznie 439 dzieci (249 w grupie doustnej immunoterapii (leczenie zawierające jajko) i 190 w grupie kontrolnej (bez jajek) w wieku od 1 roku do 18 lat.

Główne wyniki

Dane naukowe wskazują, że leczenie alergii na jajko, poprzez podawanie białek jaj w małych i stale zwiększanych ilościach może być pomocne w poprawie tolerancji przy spożyciu część porcji jajka, tak długo jak dziecko spożywa codzienną dawkę białka jaj. Działania niepożądane podczas immunoterapii doustnej były częste, jednak zwykle miały one charakter łagodny lub umiarkowany. Niemniej jednak u 21 z 249 pacjentów leczonych immunoterapią doustną w alergii na białko jaj, konieczne było podanie leków z powodu wystąpienia poważnej reakcji nadwrażliwości. Badania nie raportowały informacji na temat jakości życia dzieci i ich rodzin podczas doustnej immunoterapii.

Jakość danych naukowych

Należy podkreślić, że badania obejmowały małą liczbę uczestników i zidentyfikowano problemy związane z metodologią ich przeprowadzenia, tym samym dalsze badania są konieczne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information