Doustne stosowanie połączenia leków przeciwhistaminowych, obkurczających błonę śluzową nosa i przeciwbólowych w przeziębieniu

Pytanie badawcze

Czy preparaty łączone zawierające leki przeciwhistaminowe (ang. antihistamines, AH), leki obkurczające błonę śluzową nosa (ang. decongestants, DC) i/lub leki przeciwbólowe (ang. analgesics, AN), sprzedawane bez recepty, są skuteczne w leczeniu objawów przeziębienia?

Wprowadzenie

Małe dzieci chorują średnio od 6 do 8 razy w ciągu roku, a dorośli od 2 do 4 razy. Przeziębienie jest wywoływane przez wirusy, a jego objawy to ból gardła, uczucie zatkanego nosa i wydzielina z nosa, kichanie i kaszel. Przeziębienie zazwyczaj ustępuje samoistnie w ciągu 1 lub 2 tygodni, jednak ma ono duży wpływ na czas wolny od pracy lub szkoły.

Ponieważ nie ma lekarstwa na przeziębienie, dostępne jest jedynie leczenie objawowe. W celu zwalczenia różnorodnych objawów konieczne jest zastosowanie kilku metod leczenia, dlatego w jednej tabletce łączy się różne produkty: leki przeciwhistaminowe przeciw kichaniu, kaszlowi i wydzielinie z nosa, leki udrożniające przeciw niedrożności nosa oraz leki przeciwbólowe przeciw bólowi gardła.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne na 10 czerwca 2021 r.

Charakterystyka badań

Uczestnikami badania byli dorośli lub dzieci z objawami przeziębienia. Działanie czterech kombinacji leków (AH + DC; AH + AN; AN + DC; AH + AN + DC) porównywano z działaniem placebo (leczenie pozorowane) (24 badania) lub innej substancji czynnej (6 badań). Korzystny efekt zdefiniowano jako zmniejszenie nasilenia lub czasu trwania objawów ogólnych lub objawów specyficznych, takich jak zatkany nos, katar, kaszel lub kichanie. Zbadano również, czy działania niepożądane występowały częściej w przypadku leczenia łączonego niż w przypadku placebo.

Źródło finansowania badań

Tylko w 3 badaniach przedstawiono dane dotyczące niezależnego finansowania.

Najważniejsze wyniki

W aktualizacji z 2021 roku zidentyfikowaliśmy 3 nowe badania (1038 uczestników), zwiększając całkowitą liczbę włączonych badań do 30 (6304 uczestników). Dane wskazują, że wszystkie kombinacje mają pewien korzystny wpływ na nasilenie ogólnych objawów przeziębienia u dorosłych i u starszych dzieci. U młodszych dzieci nie zaobserwowano żadnego efektu. Kombinacje AH + DC i DC + AN wywołują więcej działań niepożądanych niż placebo; jednak w przypadku pozostałych kombinacji nie stwierdzono różnicy między grupami pod względem ryzyka działań niepożądanych. W 2005 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała ostrzeżenie dotyczące działań niepożądanych związanych ze stosowaniem dostępnych bez recepty preparatów do nosa zawierających fenylopropanolaminę.

Wiarygodność danych naukowych

Wszystkie 30 włączonych badań różniło się sposobem prowadzenia, charakterystyką uczestników, stosowanymi metodami leczenia i sposobem pomiaru efektu. Często nie było wystarczających informacji, aby ocenić wiarygodność danych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Ostrzycka Redakcja: Weronika Bąk, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information