Dodatkowa podaż wapnia w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu

Pytanie badawcze

Chcieliśmy przeanalizować wpływ przyjmowania wapnia na ciśnienie tętnicze (BP) u osób z prawidłowymi jego wartościami.

Wprowadzenie

Nadciśnienie tętnicze (NT) to poważny problem zdrowotny, który zwiększa ryzyko chorób serca i nerek. Liczne badania wykazały, że zwiększone przyjmowanie wapnia obniża BP, nawet u osób z prawidłowymi wartościami, ale ma także korzystny wpływ na wyniki u kobiet ciężarnych. Wydaje się, że może to być dodatkowo spowodowane przez obniżenie BP. Wysokie BP jest zidentyfikowane jako główny czynnik ryzyka zgonu i nawet niewielkie obniżenie jego wartości może zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej, udaru mózgu czy zgonu.

Charakterystyka badań

Wybraliśmy badania, w których oceniano wpływ interwencji dietetycznych obejmujących zwiększenie spożycia wapnia (suplementacja lub wzbogacenia żywności) na BP u osób w każdym wieku z prawidłowymi jego wartościami. Wyszukiwanie przeprowadzono we wrześniu 2020 r.

Główne ustalenia

W niniejszym przeglądzie przeanalizowano wyniki 20 badań, z których 18 (3140 uczestników) dostarczyło danych dotyczących efektu interwencji. Okazało się, że zwiększenie spożycia wapnia nieznacznie obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe BP, odpowiednio o: 1,37 mm Hg i 1,45 mm Hg. Efekt ten był większy przy dawkach wapnia powyżej 1000 mg/dobę. Skurczowe BP było obniżone o 1,05 mm Hg przy dawkach wapnia 1000–1500 mg/dobę i o 2,79 mm Hg przy dawce wapnia ≥1500 mg/dobę.

Zaobserwowaliśmy obniżenie BP zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet, w wieku od 11 do 82 lat, ale redukcja ta była większa wśród młodszych osób. Wartość skurczowego BP obniżyła się o 1,86 mm Hg wśród osób w wieku <35 lat i o 0,97 mm Hg wśród osób w wieku ≥35 lat.

W żadnym z badań nie raportowano działań niepożądanych. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić idealną dawkę wapnia przy suplementacji oraz jaka interwencja jest bardziej skuteczna i bezpieczniejsza: zwiększenie spożycia wapnia w diecie czy jego suplementacja.

Wiarygodność danych naukowych

Uzyskaliśmy wysokiej jakości dane naukowe dotyczące skurczowego i rozkurczowego BP u mężczyzn i kobiet. Jakość danych naukowych dla wyników w grupie osób w wieku ≥35 lat była również wysoka, natomiast umiarkowana w przypadku danych odnoszących się do osób młodszych.

Jakość danych była wysoka dla dawek wapnia w przedziale 1000–1500 mg/dobę i umiarkowana dla dawek mniejszych lub większych.

5 spośród 18 badań zostało sfinansowanych przez przemysł.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Szczepanek Redakcja: Julia Kordek, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information