Dodatkowa podaż wapnia w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Chcieliśmy przeanalizować wpływ przyjmowania wapnia na ciśnienie tętnicze krwi u osób z prawidłowymi jego wartościami.

Wprowadzenie

Nadciśnienie tętnicze to poważny problemem zdrowotny, który zwiększa ryzyko chorób serca i nerek. Liczne badania wykazały, że zwiększone przyjmowanie wapnia obniża ciśnienie tętnicze krwi, nawet u osób z prawidłowymi wartościami, ale ma także korzystny wpływ na wyniki u kobiet ciężarnych. Wydaje się, że może to być dodatkowo spowodowane przez obniżenie ciśnienia krwi. Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest zidentyfikowane jako główny czynnik ryzyka zgonu i nawet niewielkie obniżenie jego wartości może zmniejszyć częstość choroby wieńcowej, udaru mózgu czy śmierci.

Charakterystyka badań

Wybraliśmy badania, w których oceniano wpływ interwencji dietetycznych obejmujących zwiększenie spożycia wapnia (suplementacja lub wzbogacenia żywności) na ciśnienie tętnicze krwi u osób w każdym wieku z prawidłowymi jego wartościami. Ostatnie wyszukiwanie przeprowadzono w październiku 2014 roku.

Główne wyniki

Niniejszy przegląd analizował dane z 16 badań (3048 uczestników). Okazało się, że zwiększenie spożycia wapnia nieznacznie obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi, odpowiednio o: 1,43 mmHg i 0,98 mmHg. Efekt ten był większy przy dawkach wapnia powyżej 1000 mg/dobę. Skurczowe ciśnienie krwi było obniżone o 1,14 mmHg przy dawkach wapnia 1000-1500 mg/dobę i o 2,79 mmHg przy dawce wapnia równej lub wyższej od 1500 mg/dobę.

Zaobserwowaliśmy obniżenie ciśnienia krwi zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet, w wieku od 11 do 82 lat, ale redukcja ta była większa wśród młodszych osób. Wartość skurczowego ciśnienia obniżyła się o 2,11 mmHg wśród osób poniżej 35 lat i o 0,96 mmHg wśród osób w wieku 35 lat lub starszych.

W żadnym z badań nie raportowano działań niepożądanych. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić idealną dawkę wapnia przy suplementacji oraz jaka interwencja jest bardziej skuteczna i bezpieczniejsza: zwiększenie spożycia wapnia w diecie czy jego suplementacja.

Jakość danych naukowych

Znaleźliśmy dane naukowe wysokiej jakości dla oceny skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Jakość danych naukowych dla oceny wyników w grupie osób w wieku 35 lat lub starszych była również wysoka, natomiast umiarkowana w przypadku danych odnoszących się do osób młodych.

Jakość danych była wysoka dla dawek wapnia w przedziale 1000-1500 mg/dobę i umiarkowana dla dawek niższych lub wyższych.

Pięć z 16 badań było finansowanych przez przemysł.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz