نقش دریافت کلسیم اضافی در پیشگیری از بروز فشار خون بالا

سوال مطالعه مروری

ما می‌خواستیم تاثیرات مصرف کلسیم را بر فشار خون در افرادی با فشار خون طبیعی بررسی کنیم.

پیشینه

هیپرتانسیون یک مشکل جدی سلامت است که خطر ابتلای افراد را به بیماری‌های قلبی‌عروقی و کلیوی افزایش می‌دهد. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که افزایش مصرف کلسیم باعث کاهش فشار خون حتی در افرادی می‌شود که فشار خون آنها در محدوده طبیعی قرار دارد. افزایش مصرف کلسیم هم‌چنین مزایایی را برای پیامدهای بارداری در پی دارد، تاثیراتی که تصور می‌شود با کاهش فشار خون نیز به وجود می‌آیند. فشار خون بالا به عنوان یک عامل خطر اصلی برای مورتالیتی شناخته شده و حتی کاهش اندکی در فشار خون می‌تواند باعث کاهش وقوع بیماری‌های عروق کرونری، سکته مغزی و مرگ‌ومیر شود.

ویژگی‌های مطالعه

مطالعاتی را انتخاب کردیم که تاثیر مداخلات مصرف کلسیم را در قالب رژیم غذایی مانند مکمل یا غنی‌سازی غذا، بر فشار خون در افرادی با فشار خون طبیعی در تمام سنین ارزیابی کردند. آخرین جست‌وجوها در سپتامبر 2020 انجام گرفت.

یافته‌های کلیدی

این مرور اطلاعات حاصل از 20 کارآزمایی را آنالیز کرد که 18 کارآزمایی (3140 شرکت‌کننده) داده‌هایی را برای نشان دادن تاثیر مداخله ارائه دادند. ما دریافتیم که افزایش مصرف کلسیم، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را به ترتیب تا 1.37 میلی‌متر جیوه و تا 1.45 میلی‌متر جیوه کاهش می‌دهد. این تاثیر با دوزهای بالای 1000 میلی‌گرم/روز کلسیم بیشتر دیده شد. فشار خون سیستولیک با دوزهای 1000 تا 1500 میلی‌گرم/روز کلسیم تا 1.05 میلی‌متر جیوه و با دوزهای معادل یا بیش از 1500 میلی‌گرم/روز آن تا 2.79 میلی‌متر جیوه کاهش یافت.

کاهش فشار خون را در مردان و زنان و در سنین 11 تا 82 سال مشاهده کردیم، اما این کاهش بین افراد جوان بیشتر بود. فشار خون سیستولیک در افراد کمتر از 35 سال تا 1.86 میلی‌متر جیوه و در افراد 35 سال یا بیشتر تا 0.97 میلی‌متر جیوه کاهش یافت.

هیچ یک از مطالعات، عوارض جانبی را گزارش نکردند. برای تعیین دوز ایده‌آل مکمل و اینکه به عنوان بخشی از رژیم غذایی، موثرتر و بی‌خطرتر است یا به عنوان مکمل، به انجام پژوهش بیشتری نیاز داریم.

کیفیت شواهد

شواهدی را با کیفیت بالا برای فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در مردان و زنان پیدا کردیم. هم‌چنین کیفیت شواهد برای شرکت‏‌کنندگان 35 ساله یا بیشتر در سطح بالا و برای افراد جوان‌تر، در سطح متوسط قرار داشت.

کیفیت شواهد برای کلسیم با دوزهای 1000 تا 1500 میلی‌گرم/روز در سطح بالا و برای دوزهای پائین‌تر یا بالاتر، در سطح متوسط جای گرفت.

پنج مورد از 18 کارآزمایی با حمایت مالی صنایع انجام شدند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

افزایش دریافت کلسیم، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را در افراد دارای فشار خون طبیعی، به ویژه در افراد جوان، اندکی کاهش می‌دهد، که نشان دهنده نقش آن در پیشگیری از بروز هیپرتانسیون است. تاثیر مداخله در چندین زیر-گروه از پیش تعیین شده و تاثیر احتمالی دوز-پاسخ این نتیجه‌گیری را تقویت می‌کند. حتی کاهش اندک فشار خون می‌تواند کاربردهای مهمی برای سلامت در جهت کاهش بیماری‌های عروقی در پی داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که کاهش 2 میلی‌متر جیوه در فشار خون سیستولیک باعث کاهش 10% در خطر مورتالیتی ناشی از سکته مغزی و کاهش حدود 7% در خطر مورتالیتی ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی شود.

نیاز زیادی به انجام کارآزمایی‌های بالینی با توان آزمون کافی و تصادفی کردن جوانان وجود دارد. تجزیه‌وتحلیل زیر-گروه باید شامل مصرف کلسیم پایه، سن، جنسیت، فشار خون پایه، و شاخص توده بدنی باشد. هم‌چنین به ارزیابی عوارض جانبی، دوزهای مطلوب و بهترین استراتژی برای بهبود مصرف کلسیم نیاز داریم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هیپرتانسیون یک مشکل عمده سلامت عمومی است که خطر ابتلای بیماران را به بیماری‌های قلبی‌عروقی و کلیوی افزایش می‌دهد. مطالعات متعددی ارتباط معکوسی را میان دریافت کلسیم و فشار خون نشان داده‌اند، زیرا نشان داده شده که کاهش اندک فشار خون باعث کاهش سریع خطر بیماری عروقی حتی در افرادی با فشار خون طبیعی می‌شود. این، نخستین نسخه به‌روز شده از مروری است که به ارزیابی تاثیر مصرف مکمل کلسیم در افراد دارای فشار خون طبیعی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه سلامت می‌پردازد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف مکمل کلسیم در برابر دارونما (placebo) یا کنترل برای کاهش فشار خون در افراد با فشار خون طبیعی و برای پیشگیری از بروز هیپرتانسیون اولیه.

روش‌های جست‌وجو: 

متخصص اطلاعات گروه هیپرتانسیون در کاکرین برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده به جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی زیر تا سپتامبر 2020 پرداخت: پایگاه ثبت تخصصی گروه هیپرتانسیون در کاکرین، CENTRAL (2020؛ شماره 9)؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid Embase، پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت، و ‌پایگاه ثبت کارآزمایی‌های در حال انجام موسسات ملی سلامت ایالات متحده، ClinicalTrials.gov. هم‌چنین برای یافتن مطالعات منتشر شده و منتشر نشده بیشتر با نویسندگان مقالات مرتبط تماس گرفتیم. جست‌وجوها هیچ گونه محدودیتی را از نظر زبان مطالعه اعمال نکردند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌هایی را انتخاب کردیم که افراد دارای فشار خون طبیعی را برای دریافت مداخلات کلسیم در رژیم غذایی مانند مصرف مکمل یا غنی‌سازی غذا در برابر دارونما یا یک کنترل کننده، تصادفی‌سازی کردند. کارآزمایی‌هایی را با طراحی شبه-تصادفی‌سازی شده خارج کردیم. پیامدهای اولیه شامل هیپرتانسیون (فشار خون ≥ 140/90 میلی‌متر جیوه) و معیارهای فشار خون بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود انتخاب کرده، داده‌ها را خلاصه کرده و خطرات سوگیری (bias) را ارزیابی کردند. از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی قطعیت شواهد استفاده شد.

نتایج اصلی: 

به‌روزرسانی جست‌وجو در سال 2020، چهار کارآزمایی جدید را شناسایی کرد. در مجموع 20 کارآزمایی را با 3512 شرکت‌کننده وارد کردیم، با این حال فقط 18 کارآزمایی با 3140 شرکت‌کننده برای متاآنالیز وارد شدند. هیچ یک از مطالعات هیپرتانسیون را به عنوان یک پیامد دو-حالتی گزارش نکردند. تاثیر مداخله بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک عبارت بود از: به ترتیب، تفاوت میانگین (MD): 1.37- میلی‌متر جیوه؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.08- تا 0.66-؛ 3140 شرکت‌کننده؛ 18 مطالعه؛ I2 = 0%؛ شواهد با قطعیت بالا؛ و MD: -1.45؛ 95% CI؛ 2.23- تا 0.67-؛ 3039 شرکت‌کننده؛ 17 مطالعه؛ I2 = 45%؛ شواهد با قطعیت بالا. تاثیر مداخله بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک برای افراد کمتر از 35 سال عبارت بود از: به ترتیب، MD: -1.86؛ 95% CI؛ 3.45- تا 0.27-؛ 452 شرکت‌کننده، هشت مطالعه؛ I2 = 19%؛ شواهد با قطعیت متوسط؛ MD: -2.50؛ 95% CI؛ 4.22- تا 0.79-؛ 351 شرکت‌کننده؛ هفت مطالعه؛ I2 = 54%؛ شواهد با قطعیت متوسط. تاثیر مداخله بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک برای افراد 35 سال یا بیشتر عبارت بود از: به ترتیب، MD: -0.97؛ 95% CI؛ 1.83- تا 0.10-؛ 2688 شرکت‌کننده، 10 مطالعه؛ I2 = 0%؛ شواهد با قطعیت بالا؛ MD: -0.59؛ 95% CI؛ 1.13- تا 0.06-؛ 2688 شرکت‌کننده؛ 10 مطالعه؛ I2 = 0%؛ شواهد با قطعیت بالا. تاثیر مداخله بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک برای زنان عبارت بود از: به ترتیب، MD: -1.25؛ 95% CI؛ 2.53- تا 0.03؛ 1915 شرکت‌کننده، هشت مطالعه؛ I2 = 0%؛ شواهد با قطعیت بالا؛ MD: -1.04؛ 95% CI؛ 1.86- تا 0.22-؛ 1915 شرکت‌کننده؛ هشت مطالعه؛ I2 = 4%؛ شواهد با قطعیت بالا. تاثیر مداخله بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک برای مردان عبارت بود از: به ترتیب، MD: -2.14؛ 95% CI؛ 3.71- تا 0.59-؛ 507 شرکت‌کننده، پنج مطالعه؛ I2 = 8%؛ شواهد با قطعیت متوسط؛ MD: -1.99؛ 95% CI؛ 3.25- تا 0.74-؛ 507 شرکت‌کننده؛ پنج مطالعه؛ I2 = 41%؛ شواهد با قطعیت متوسط. این تاثیر در هر دو جنس، بدون توجه به دریافت کلسیم در خط پایه، هم‌سو و سازگار بود.

تاثیر مداخله بر فشار خون سیستولیک عبارت بود از: MD: -0.02؛ 95% CI؛ 2.23- تا 2.20؛ 302 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه؛ I2 = 0%، شواهد با قطعیت متوسط با دوزهای کمتر از 1000 میلی‌گرم؛ MD: -1.05؛ 95% CI؛ 1.91- تا 0.19-؛ 2488 شرکت‌کننده؛ 9 مطالعه؛ I2 = 0%، شواهد با قطعیت بالا با دوزهای 1000 تا 1500 میلی‌گرم؛ و MD: -2.79؛ 95% CI؛ 4.71- تا 0.86؛ 350 شرکت‌کننده؛ 7 مطالعه؛ I2 = 0%، شواهد با قطعیت متوسط با دوزهای بیش از 1500 میلی‌گرم. تاثیر مداخله بر فشار خون دیاستولیک عبارت بود از: به ترتیب، MD: -0.41؛ 95% CI؛ 2.07- تا 1.25؛ 201 شرکت‌کننده، 2 مطالعه؛ I2 = 0، شواهد با قطعیت متوسط؛ MD: -2.03؛ 95% CI؛ 3.44- تا 0.62-؛ 1017 شرکت‌کننده؛ 8 مطالعه؛ و MD: -1.35؛ 95% CI؛ 2.75- تا 0.05-؛ 1821 شرکت‌کننده؛ 8 مطالعه؛ I2 = 51%، شواهد با قطعیت بالا.

هیچ یک از مطالعات، عوارض جانبی را گزارش نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information