Działania strategiczne realizowane w organizacjach sportowych w celu promowania zachowań prozdrowotnych

Organizacje sportowe stanowią istotne zaplecze dla realizacji strategii promocji zdrowia, mających na celu tworzenie środowisk promujących zdrowie oraz wspieranie zmiany zachowań na prozdrowotne. Wprowadzanie w organizacjach sportowych strategii promocji zdrowia jest jednym z działań ukierunkowanych na zmianę podejmowanych przez poszczególne osoby zachowań ryzykownych takich jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, nadmierna ekspozycja na słońce, niezdrowa dieta i dyskryminacja. Uznano bowiem, że u osób korzystających z usług infrastruktury sportowej występuje podwyższone ryzyko podejmowania tego typu zachowań. Autorzy przeglądu nie znaleźli badań z grupą kontrolną oceniających skuteczność działań w ramach strategii promocji zdrowia wprowadzanych w organizacjach sportowych. Badania zaprojektowane do oceny tych strategii były zazwyczaj opisami przypadków, co ograniczało możliwość wnioskowania na temat skuteczności takich strategii promocji zdrowia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information