Czy narzędzia monitorujące pomagają dorosłym po udarze mózgu zwiększyć aktywność fizyczną?

Pytanie przeglądu

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących skuteczności dostępnych na rynku przenośnych urządzeń (np. krokomierze, zegarki Fitbit i Garmin) oraz aplikacji na smartfony (np. Runkeeper, aplikacja Fitbit) w celu zwiększenia poziomu aktywności fizycznej osób po udarze mózgu.

Wprowadzenie

Promocja aktywności fizycznej jest ważnym rodzajem interwencji zdrowotnej u osób po udarze mózgu. Związek pomiędzy aktywnością fizyczną a stanem zdrowia jest dobrze znany. Osoby po udarze mózgu stają wobec dodatkowych wyzwań związanych z podejmowaniem aktywności fizycznej na poziomie umożliwiającym uzyskanie korzyści zdrowotnych i często nie podejmując jej pozostają osobami nieaktywnymi. Zwiększanie aktywności fizycznej osób po udarze mózgu jest ważne zarówno w środowisku szpitalnym jak i lokalnym.

Zapewnienie informacji zwrotnej dotyczącej poziomu aktywności fizycznej jest jedną ze strategii, która może służyć zmianie zachowania i zwiększeniu poziomu aktywności fizycznej. Użyteczne w tym zakresie mogą być urządzenia przenośne, które mierzą liczbę wykonanych kroków, poziom aktywności lub aplikacje na smartfony dostarczające informacji związanej z aktywnością fizyczną. Zrozumienie skuteczności tych urządzenia w odniesieniu do zwiększenia aktywności fizycznej może przynieść korzyści wszystkim osobom po udarze mózgu.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączyliśmy 4 badania, obejmujące 245 uczestników w wieku od 22 do 92 lat. W 3 badaniach wyniki dotyczące aktywności fizycznej analizowano po zakończeniu leczenia. Badania przeprowadzono w szpitalu i w środowisku lokalnym. Wszyscy uczestnicy byli zdolni do komunikacji i wyrażenia świadomej zgody oraz byli w stanie przejść co najmniej 5 kroków bez nadzoru i pomocy. Osobom uczestniczącym w badaniach należącym do grup interwencyjnej dostarczano co najmniej raz dziennie informacji zwrotnych dotyczących liczby wykonanych kroków.

Data wyszukiwania

Poszukiwaliśmy badań przeprowadzonych do 3 marca 2018 r.

Główne wyniki

Stwierdziliśmy, że zastosowanie przenośnych urządzeń dostarczających informacji zwrotnej dotyczącej aktywności fizycznej nie spowodowało zwiększenia jej poziomu wśród osób po udarze mózgu. Nie można było sformułować żadnych wniosków dotyczących wpływu ciężkości udaru, zdolności poruszania się, wieku pacjenta lub czasu od wystąpienia udaru na uzyskane wyniki. Uwzględnione w przeglądzie badania przeprowadzono w różnych warunkach i wykorzystywano w nich różne miary wyników, co ograniczało możliwość łącznej analizy danych. W żadnym z badań nie raportowano szkodliwości związanej z urządzeniami monitorującymi aktywność fizyczną. Potrzebne są dalsze badania w celu określenia skuteczności tych urządzeń.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych oceniona zgodnie z metodologią GRADE była niska do bardzo niskiej ze względu na niewielką liczbę badań, małą liczebność grup, a także brak możliwości zaślepienie uczestników lub terapeutów prowadzących interwencję (byli oni świadomi, że urządzenie jest używane i świadomi informacji zwrotnych dostarczanych przez urządzenie).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Włodarska Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information