Doustny tapentadol w leczeniu bólu nowotworowego

Tapentadol podawany doustnie przynosi istotną ulgę u osób z bólem nowotworowym o natężeniu umiarkowanym do silnego, z działaniem podobnym do morfiny lub oksykodonu.

Jedna na dwie lub trzy osoby chore na raka doświadcza bólu o natężeniu umiarkowanym do ciężkiego. Wraz z rozwojem choroby nowotworowej ból ten może się nasilać. Morfina stosowana jest od lat 50. XX wieku w celu kontroli bólu nowotworowego. Od tego czasu opracowano szereg leków o podobnym do niej działaniu, których celem jest zwalczanie bólu. Jednym z takich leków jest tapentadol. Tapentadol jest testowany w badaniach klinicznych od 2005 roku, ale w Wielkiej Brytanii stosuje się go dopiero od 2011 roku. Jest on dostępny w formie tabletek o różnej sile i zwykle jest przyjmowany dwa razy dziennie. W tym przeglądzie postanowiliśmy zbadać, jaka jest skuteczność tapentadolu i u ilu osób wywołał on skutki uboczne (w tym poważne działania niepożądane, które spowodowały odstawienie leku przez pacjentów).

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w celu znalezienia badań klinicznych z udziałem osób dorosłych, którzy zmagali się z bólem nowotworowym o natężeniu umiarkowanym do ciężkiego. W badaniach tych porównano tapentadol z placebo (substancja nieaktywna) lub innymi lekami przeciwbólowymi oraz zmierzono natężenie bólu za pomocą uznanych metod oceny.

Odnaleźliśmy 4 badania z udziałem 1029 osób. We wszystkich badaniach porównano uczestników, którzy przyjmowali tapentadol z osobami przyjmującymi podobne leki przeciwbólowe, takie jak morfina lub oksykodon. W badaniach tych uczestnikom pozostawiono czas na określenie najlepszej dawki leku przed rozpoczęciem właściwego leczenia i analizą natężenia bólu.

Wszystkie badania przeprowadzono na niewielką lub średnią skalę, istnieje więc ryzyko, że ich wyniki są następstwem tymczasowych wahań, a nie rzeczywistych różnic i mogą zawyżać oszacowane efekty. W jednym badaniu uczestnicy mogli się dowiedzieć, jaki lek przyjmowali. Inne badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu problemów administracyjnych, więc nie wzięła w nim udziału wystarczająca liczba osób. Musimy zachować ostrożność podczas interpretacji wyników tych badań.

Ponieważ badania były zaprojektowane na różne sposoby, nie mogliśmy porównać ich wyników. Jednak w każdym badaniu wykazano, że nie było dużej różnicy między natężeniem bólu u osób przyjmujących tapentadol i tych zażywających morfinę lub oksykodon. Natężenie bólu było ogólnie dobrze kontrolowane. Badania wykazały również, że nie było mierzalnych różnic pod względem częstości występowania działań niepożądanych, których uczestnicy doświadczyli podczas przyjmowania tapentadolu, morfiny lub oksykodonu.

W związku z tym możemy jedynie stwierdzić, że dotychczasowe badania wykazały, iż tapentadol nie był bardziej lub mniej skuteczny i tolerowany niż morfina i oksykodon.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information