Czy strategie mające na celu przypominanie o szczepieniach prowadzą do wzrostu liczby osób zaszczepionych?

Cel przeglądu

Celem niniejszego przeglądu jest określenie, czy strategie skupiające się na przypominaniu o szczepieniach prowadzą do wzrostu liczby osób, które zostały zaszczepione. Przegląd ten jest aktualizacją opublikowanego wcześniej przeglądu Cochrane.

Główne wnioski

Przypominanie o szczepieniach prowadzi do wzrostu odsetka osób zaszczepionych w różnych populacjach.

Co było badane?

Szczepienia mają na celu zapobieganie wystąpieniu różnych chorób, jednak odsetek zaszczepionych osób jest różny w zależności od regionu czy kraju. Prowadzi to do wystąpienia chorób, których można by uniknąć poprzez zastosowanie szczepień, ma to istotny wpływ zarówno na pojedyncze osoby, jak i całe zbiorowości. Informowanie osób o zbliżającym się czasie szczepienia lub przekazanie im wiadomości o jego pominięciu może pomóc zwiększyć odsetek osób zaszczepionych i tym samym zmniejszyć efekt oraz wpływ chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienie. Przeanalizowaliśmy 75 badań, aby ocenić czy przypominanie o szczepieniu jest skuteczne. Włączone badania zostały wykonane w różnych miejscach, takich jak: regiony wiejskie, szkoły, prywatne praktyki oraz lokalne oddziały zdrowia. Większość z nich przeprowadzono w USA. Badania obejmowały różne grupy uczestników: niemowlęta i dzieci, młodzież i dorosłych poddanych rutynowym szczepień, a także osoby dorosłe wymagające szczepieniom przeciwko grypie. W większości badań przypomnienia miały formę bezpośredniego kontaktu telefonicznego, automatycznych powiadomień telefonicznych, listów lub kartek pocztowych. W kilku ostatnich badaniach użyto wiadomości tekstowych.

Główne wyniki przeglądu

W naszym przeglądzie wykazaliśmy, że przypominanie o szczepieniach prawdopodobnie zwiększa liczbę osób, które otrzymały szczepienie o średnio 8 punktów procentowych, chociaż istniały różnice pomiędzy poszczególnymi badaniami. Przypominanie przez telefon i automatyczne powiadomienia telefoniczne, wysyłanie listu, kartek pocztowych lub przesyłanie wiadomości tekstowej prowadziło do zwiększenia odsetka osób, które się zaszczepiły. Kombinacja różnych form przypomnień także była skuteczna. Przypominanie przez telefon było bardziej efektywne niż inne formy powiadomień. Wzrost odsetka osób zaszczepionych obserwowano wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Jak aktualny jest ten przegląd ?

Dokonaliśmy przeglądu badań, które zostały opublikowane do stycznia 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information