Czy palenie w nieprzyjemnej formie pomaga palaczom rzucić nałóg?

Terapia awersyjna polega na kojarzeniu niepożądanego zachowania z negatywnymi odczuciami. W odzwyczajaniu od palenia proponowano różne metody, na przykład szybkie palenie, które polega na zaciąganiu się przez palacza dymem papierosowym co kilka sekund, aby uczynić palenie nieprzyjemnym. Wyniki dostępnych badań sugerują, że technika ta może być skuteczna, ale dane nie są jednoznaczne, ponieważ większość badań miało niedostatki metodologicznie. Niedawno przeprowadzone badanie psychologiczne również sugeruje, że metoda ta działa. Dalsze badania w tym zakresie mogą być warte przeprowadzenia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz; Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Tools
Information