Doustna i podjęzykowa immunoterapia (podawanie osobom niewielkich ilości produktów, na które są uczulone doustnie lub pod język) w alergii na owoce

Pytanie przeglądu i wprowadzenie

Analizowaliśmy dane dotyczące skuteczności doustnej i podjęzykowej immunoterapii u osób z alergią na owoce. Alergia pokarmowa to nieprawidłowa reakcja organizmu na żywność, zwykle występująca po zjedzeniu określonego produktu spożywczego. Podstawowym leczeniem alergii pokarmowej jest unikanie żywności wywołującej uczulenie, jednak u osób z alergią pokarmową po przypadkowym zjedzeniu takiej żywności może wystąpić poważna reakcja alergiczna.

Immunoterapia to potencjalnie długoterminowe leczenie alergii pokarmowych, w tym również alergii na owoce. Immunoterapia to proces, w którym podaje się, przez pewien okres czasu, coraz większe dawki składnika na który osoba jest uczulona (alergenu) aby w konsekwencji osoba ta stała się mniej wrażliwa na dany alergen. W doustnej immunoterapii podaje się małe ilości alergenu do spożycia. W immunoterapii podjęzykowej podaje się ekstrakt z alergenu pod język.

Charakterystyka badania

Odnaleźliśmy 2 badania o łącznej liczbie 89 uczestników. Jedno badanie dotyczyło immunoterapii doustnej u osób uczulonych na jabłka w porównaniu do niestosowania leczenia oraz drugie badanie, które oceniało immunoterapię podjęzykową u osób uczulonych na brzoskwinie w porównaniu do placebo. Oba badania dotyczyły osób dorosłych. Dane są aktualne do lipca 2015 roku.

Kluczowe wyniki

W badaniu, w którym oceniano immunoterapię doustną w alergii na jabłka wykazano, że uczestnicy otrzymujący interwencję byli mniej wrażliwi na jabłka niż osoby, które nie otrzymały interwencji w okresie ośmiu miesięcy. W badaniu dotyczącym immunoterapii podjęzykowej w alergii na brzoskwinie nie wykazano różnic pomiędzy grupami pod względem wrażliwości w okresie sześciu miesięcy. W obu badaniach, wystąpiło więcej efektów niepożądanych u osób otrzymujących leczenie, jednak nie były one poważne. Ogólnie jakość danych naukowych była bardzo niska, ponieważ w obu badaniach brało udział niewielu uczestników. Ponadto wyniki nie były podobne pomiędzy badaniami, a także pojawiały się wątpliwości co do metodologii tych badań. Niezbędne jest wykonanie większej ilości badań, aby stwierdzić czy doustna i podjęzykowa immunoterapia jest skuteczna w alergii pokarmowej na owoce.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information