Oralna i sublingvalna imunoterapija za liječenje alergije na voće (davanje ljudima malih količina tvari na koje su alergični preko usta ili ispod jezika)

Istraživačko pitanje i dosadašnje spoznaje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi iz kliničkih studija o učinku oralne i sublingvalne imunoterapije u ljudi s alergijom na voće. Alergija na hranu je abnormalan odgovor na određenu namirnicu, koji se obično javlja nakon što je pojedemo. Glavni postupak u liječenju alergije na hranu je izbjegavanje te hrane, ali kod ljudi s alergijom na hranu slučajan unos namirnice na koju su alergični može izazvati ozbiljne reakcije.

Imunoterapija je mogući dugoročni način liječenja alergija na hranu uključujući i alergiju na voće. Imunoterapija je proces u kojem se pacijentu daju sve veće doze tvari na koju je osoba alergična (alergen) tijekom određenog vremena kako bi se umanjila osjetljivost osobe na alergen. Kod oralne imunoterapije, male se količine alergena daju pacijentu za jelo. U sublingvalnoj imunoterapiji ekstrakt iz alergena daje se ispod jezika.

Obilježja studija

Pronađene su dvije studije s ukupno 89 sudionika. Jedna je studija ispitala oralnu imunoterapiju u ljudi alergičnih na jabuke uspoređujući ih s onima bez liječenja. Druga je studija obradila sublingvalnu imunoterapiju u ljudi alergičnih na breskvu u usporedbi s placebom. Obje su studije rađene na odraslima. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do srpnja 2015.

Ključni rezultati

Studija koj aje ispitala oralnu imunoterapijom za alergiju na jabuku pronašla je da su sudionici koji su primili intervenciju bili manje osjetljivi na jabuku od ljudi koji nisu primali imunoterapiju nakon osam mjeseci. Studija o sublingvalnoj imunoterapiji za alergiju na breskve nije pronašla razliku između grupa u pogledu osjetljivosti nakon šest mjeseci. U obje je studije bilo više nuspojava u pacijenata koji su primali terapiju, ali te nuspojave nisu bile ozbiljne. Kvaliteta tih dokaza je vrlo niska zato što su obje studije male, rezultati nisu bili slični među studijama, a bilo je i problema u pogledu načina na koji su studije provedene. Potrebno je više istraživanja prije donošenja zaključka o učinkovitosti oralne i sublingvalne terapije za alergiju na voće.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Anamarija Tegeltija
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information