Domowa edukacja w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenie w sprzęt zapobiegający urazom

Urazy są główną przyczyną zgonów dzieci w krajach uprzemysłowionych. Osoby żyjące w niekorzystnych warunkach są bardziej narażone na ryzyko obrażeń w porównaniu z osobami przebywającymi w lepszych warunkach. Niniejszy przegląd analizował, czy edukacja w zakresie bezpieczeństwa w domu oraz wyposażenia w urządzenia zabezpieczające redukuje częstość urazów ciała i promuje zachowania związane z bezpieczeństwem oraz korzystanie z urządzeń zabezpieczających. Poddano też ocenie, czy edukacja w zakresie bezpieczeństwa w domu była bardziej, lub mniej skuteczna u rodzin przebywających w gorszych warunkach. Autorzy opracowania odnaleźli 98 badań obejmujących łącznie 2 605 044 osoby, które oceniały wiele różnych zachowań związanych z bezpieczeństwem, jednak stosunkowo niewielka liczba badań przedstawiała informacje o urazach.

Autorzy stwierdzili, że interwencje w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzane w warunkach domowych mogą zmniejszyć odsetek urazów, jednak potrzebne są dalsze badania w celu potwierdzenia tej obserwacji. Wyniki często różniły się w poszczególnych badaniach, ale ogólnie rzecz biorąc, w rodzinach, które otrzymały interwencje w zakresie bezpieczeństwa domowego, było większe prawdopodobieństwo posiadania: bezpiecznej temperatury gorącej wody użytkowej, działającego czujnika dymu, planu ewakuacji na wypadek pożaru, dopasowanych zabezpieczeń schodów, zabezpieczonych nieużywanych gniazd elektrycznych, syropu prowokującego wymioty, łatwodostępnych numerów do ośrodka kontroli zatruć oraz miejsca przechowywania leków i produktów czyszczących poza zasięgiem dzieci. Autorzy stwierdzili, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa w domu była równie skuteczna w rodzinach, w których dzieci były bardziej narażone na wystąpienie urazu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information