Duchowe i religijne interwencje u dorosłych w późnym stadium choroby.

Bycie chorym i bliskość końca życia mogą budzić pytania z rodzaju "Dlaczego ja?" Dlaczego teraz?" Takie doświadczenie może zapoczątkować lub pogłębić myśli natury duchowej lub religijnej. W niektórych badaniach wykazano, że obecność świadomości duchowej lub religijnej (lub obu) może pomóc osobie w radzeniu sobie z chorobą i umieraniem. Przeprowadziliśmy nasz przegląd poprzez wyszukiwanie badań z randomizacją. Włączyliśmy tylko te badania, które oceniały interwencje zawierające aspekt duchowy lub religijny, taki jak modlitwa i medytacja, a celem było wspieranie dorosłych osób w terminalnej fazie choroby. Znaleźliśmy 5 badań. Wszystkie badania objęły w sumie 1130 uczestników. W dwóch badaniach oceniano medytację. W trzech badaniach oceniano pracę zespołu opieki paliatywnej złożonego z lekarzy, pielęgniarek i kapłanów. W badaniach porównywano te osoby, który otrzymały interwencję z tymi, którzy jej nie otrzymali. W badaniach oceniano interwencje na wiele sposobów włączając w to jakikolwiek wpływ na jakość życia osoby.

Dane naukowe były niejednoznaczne co do tego, że medytacja i zespoły opieki paliatywnej zawierające kapłana lub doradcę duchowego pomagały pacjentom czuć emocjonalne wsparcie. Wyniki przeglądu są ograniczone, gdyż w żadnym z badań nie oceniono, czy interwencja pomagała osobie poradzić sobie z procesem chorobowym. Nie było też pewności, czy wszystkim osobom otrzymującym interwencję zespołu opieki paliatywnej zaproponowano wsparcie kapłana. Wszystkie badania przeprowadzono w jednym kraju, co sprawia, że wyciągnięcie wniosków odnośnie tego, czy interwencja działałaby gdzie indziej jest trudne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Arkadiusz Sendecki Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information