Czy można pomóc pacjentom rzucić palenie przed operacją?

Dobrze wiadomo, że palenie tytoniu zwiększa ryzyko powikłań po operacjach chirugicznych. Rzucenie palenia przed operacją zapewne zmniejszyłoby to ryzyko. Wyszukaliśmy badania oceniające, jak różne interwencje ułatwiające zaprzestanie palenia przez osoby oczekujące na zabiegi operacyjne wpływają na rzucanie palenia do czasu operacji i w dłuższej perspektywie, oraz jaki jest ich wpływ na powikłania pooperacyjne. Dane są aktualne na styczeń 2014.

Szukaliśmy badań z randomizacją, w których brali udział palacze tytoniu oczekujący na planową operację dowolnego rodzaju. Badano interwencje mające zachęcić pacjentów i pomóc im rzucić palenie przed operacją. Interwencje mogły być dowolnego rodzaju, na przykład materiały drukowane, krótka porada lekarska, poradnictwo psychologiczne, środki farmakologiczne takie jak nikotynowa terapia zastępcza lub wareniklina oraz kombinacje różnych metod. Grupa kontrolna obejmowała zwykłą opiekę lub interwencje o mniejszym nasileniu.

Znaleźliśmy 13 badań spełniających wymagane kryteria. Ogólna jakość danych była umiarkowana ze względu na małą liczbę badań uwzględnionych w głównych analizach. Uczestnicy oczekiwali na różnego rodzaju zabiegi operacyjne. Interwencje różniły się pod względem nasilenia oraz czasu rozpoczęcia przed zabiegiem. Zarówno krótkie (7 badań, 1141 uczestników), jak i intensywne interwencje behawioralne (2 badania, 210 uczestników) skutecznie zwiększały odsetki palaczy którzy zerwali z nałogiem do chwili zabiegu. Dwa badania, w których oceniano intensywne interwencje rozpoczęte 4-8 tygodni przed operacją, wykazały większe efekty. W 6 badaniach nad interwencjami behawioralnymi oceniano powikłania pooperacyjne. W obu badaniach z intensywną interwencją (210 uczestników) stwierdzono redukcję powikłań u osób otrzymujących interwencję, natomiast połączone wyniki 4 badań z krótką interwencją nie wykazały znamiennej korzyści. Tylko w 4 badaniach z interwencją behawioralną okres obserwacji wyniósł 12 miesięcy. Dwie interwencje o dużym nasileniu (209 uczestników) zmniejszyły liczbę palących, ale dwie krótkie interwencje (341 uczestników) nie wykazały już różnicy w liczbie palaczy. W badaniu z 286 uczestnikami, w którym stosowano wareniklinę - lek o udowodnionym wpływie na rzucanie palenia w innych grupach palaczy - wykazano korzystny wpływ na niepalenie po dwunastu miesiącach, ale nie wykazano korzyści do czasu operacji ani wpływu na powikłania pooperacyjne. W tym badaniu palaczy poproszono o zaprzestanie palenia dopiero dzień przed zabiegiem.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz

Tools
Information