Doustny naproksen w pojedynczej dawce i sól sodowa naproksenu w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego u dorosłych

W niniejszym przeglądzie dokonano analizy danych naukowych pochodzących z 15 badań randomizowanych, podwójnie zaślepionych z grupą placebo, obejmujących łącznie 1509 uczestników, w których porównano naproksen z solą sodową naproksenu (niesteroidowy lek przeciwzapalny) u osób dorosłych z ostrym umiarkowanym lub silnym bólem pooperacyjnym. Naproksen podawany doustnie w dawkach równoważnych 500 mg i 400 mg wykazuje skuteczne działanie przeciwbólowe. U około połowy osób leczonych stwierdzono zmniejszenie nasilenia bólu co najmniej o połowę w ciągu czterech do sześciu godzin, a efekt ten utrzymywał się średnio do dziewięciu godzin. Działania niepożądane związane z leczeniem nie różniły się od tych występujących w grupie placebo, jednak badania te mają ograniczenia w odniesieniu do oceny działań niepożądanych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information