Doustny ibuprofen w połączeniu z kodeiną w pojedynczej dawce w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego u dorosłych

Ostry ból jest często odczuwany zaraz po urazie. U większości osób poddanych operacji bezpośrednio po zabiegu występuje umiarkowany lub ostry ból. Skuteczność środków przeciwbólowych jest oceniana u osób odczuwających ból, często wywołany usunięciem zębów mądrości. Ból ten łagodzą zazwyczaj leki przeciwbólowe przyjmowane doustnie. Wyniki tych badań mogą mieć także zastosowanie w innych przypadkach bólu ostrego.

Cykl przeglądów Cochrane analizuje skuteczność leków przeciwbólowych. Wiadomo, że w niektórych okolicznościach połączenie różnych środków przeciwbólowych w tej samej tabletce zapewnia większą ulgę w bólu w porównaniu z przyjmowaniem tych leków oddzielnie. Zjawisko to jest szczególnie wyraźne w przypadku stosowania dwóch leków przeciwbólowych o różnym mechanizmie działania. W niniejszym przeglądzie analizowano skuteczność ibuprofenu w połączeniu z kodeiną w łagodzeniu umiarkowanego lub silnego bólu po operacji. Jest to aktualizacja przeglądu opublikowanego w 2013 roku.

Do oryginalnego przeglądu włączyliśmy sześć badań obejmujących łącznie 1342 uczestników. Do niniejszej aktualizacji poszukiwaliśmy badań do grudnia 2014 r., lecz nie znaleźliśmy żadnych dodatkowych badań. Połączenie ibuprofenu w dawce 400 mg z kodeiną w dużej dawce (25,6 mg do 60 mg) skutecznie uśmierzało ból u ponad 6 na 10 uczestników (64%) w porównaniu grupą placebo, w której stwierdzono ulgę w bólu u 2 na 10 osób (18%); dane naukowe o wysokiej jakości.

Działania niepożądane występowały z podobną częstością w grupach badanych (ibuprofen z kodeiną), jak i grupach placebo w badaniach analizujących pojedynczą dawkę (dane naukowe o średniej jakości). W grupach z interwencją nie odnotowano poważnych działań niepożądanych ani rezygnacji z leczenia z ich powodu. Istotne jest, aby nie przekraczać zalecanej dawki dla tej kombinacji leków przeciwbólowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information