Czy większe wsparcie zwiększa szanse powodzenia u osób, które chcą rzucić palenie tytoniu i przyjmują w tym celu leki?

Wprowadzenie

Wykazano, że stosowanie leków (w tym wszystkich rodzajów nikotynowej terapii zastępczej [NTZ], bupropionu i warenikliny) pomaga rzucić palenie tytoniu. Dlatego palaczom, którzy chcą uzyskać pomoc w tym zakresie, często proponuje się farmakoterapię. Wsparcie behawioralne również pomaga w zerwaniu z nałogiem. Może ono przyjąć formę krótkich porad lub bardziej intensywnego poradnictwa. Może być udzielane podczas spotkań indywidualnych lub grupowych, jak również telefonicznie, w tym za pomocą Telefonicznych Poradni Pomocy Palącym (Quitlines). Nie jest jasne, ile dodatkowych korzyści przynosi takie wsparcie, lub zapewnienie bardziej intensywnego wsparcia, u osób stosujących farmakoterapię w celu rzucenia palenia tytoniu.

Charakterystyka badania

Szukaliśmy badań, które obejmowały osoby palące, którym w ramach badania dostarczano lub oferowano leki. Osoby biorące udział w badaniach zostały następnie losowo przydzielone do grup, w których otrzymywały zróżnicowaną ilość lub różne formy wsparcia behawioralnego. Aby ocenić, czy udzielone wsparcie pomogło uczestnikom w rzuceniu palenia, wzięto pod uwagę badania podające liczbę osób niepalących po co najmniej 6 miesiącach. Nie szukaliśmy badań, w których uczestniczyły wyłącznie kobiety w ciąży.

Kluczowe informacje

Wyszukiwania badań dokonano w czerwcu 2018 r. Włączyliśmy 83 badania, w których uczestniczyło 30 000 osób. Większość badań obejmowała osoby, które chciały rzucić palenie. W niewielkiej liczbie badań oferowano także wsparcie dla osób, które nie próbowały pozbyć się nałogu. Łączna analiza wyników z 65 badań sugeruje, że zwiększenie wsparcia behawioralnego wobec osób stosujących leki wspomagające rzucenie palenia tytoniu zwiększa szanse na zerwanie z nałogiem. Około 17% osób z grup otrzymujących mniejsze wsparcie lub nieotrzymujących go wcale przestało palić, w porównaniu z 20% osób w grupach otrzymujących większe wsparcie. Zapewnienie wsparcia poprzez kontakt z drugą osobą, zarówno w formie spotkań, jak i rozmowy telefonicznej, pomaga w rzuceniu palenia. W nielicznych badaniach porównano różne formy wsparcia. Konieczne są dalsze badania, aby dowiedzieć się, czy niektóre formy wsparcia behawioralnego pomagają większej liczbie osób stosujących leki w celu rzucenia palenia tytoniu.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy ogólną jakość danych naukowych jako wysoką, co oznacza, że dalsze badania raczej nie zmienią naszych wniosków. Przegląd ten został zaktualizowany dwukrotnie i w obu przypadkach wyniki były bardzo podobne, pomimo dodania danych z wielu nowych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Łukasz Markiewicz Redakcja: Kinga Mizera, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information