Czy wolontariusze medyczni mogą skutecznie identyfikować i leczyć wyniszczenie u dzieci?

Celem tego przeglądu Cochrane było sprawdzenie, czy wolontariusze medyczni byli bardziej lub mniej skuteczni niż pracownicy ochrony zdrowia w identyfikowaniu i leczeniu dzieci z wyniszczeniem.

Kluczowe informacje

Wyniki tego przeglądu sugerują, że dzieci, które otrzymują opiekę od wolontariuszy medycznych z powodu poważnego wyniszczenia organizmu, mogą mieć podobne lub nieco gorsze wyniki niż dzieci, które otrzymują opiekę od pracowników ochrony zdrowia.

Czym jest wyniszczenie organizmu?

Wyniszczenie organizmu w dzieciństwie oznacza, że dzieci są zbyt szczupłe w stosunku do swojego wzrostu. Do wyniszczenia dochodzi, gdy dziecko nie ma wystarczającej ilości pożywienia lub zdrowej żywności, albo z powodu choroby. Dzieci cierpiące na wyniszczenie częściej chorują, mogą mieć problemy rozwojowe i są bardziej narażone na śmierć, szczególnie gdy wyniszczenie jest poważne. Miliony dzieci cierpią z powodu niedożywienia, a większość z nich żyje w biednych krajach.

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest przede wszystkim zaprzestanie marnotrawstwa. Jeśli nie jest to możliwe, ważne jest, aby jak najszybciej zidentyfikować i leczyć dzieci z wyniszczeniem organizmu. Leczenie może jednak trwać tygodnie lub miesiące, a dostęp do opieki może być trudny lub kosztowny dla rodzin. W rezultacie wiele dzieci nie otrzymuje pomocy, której potrzebuje.

Kim jest wolontariusz medyczny?

Jednym ze sposobów na zwiększenie dostępu dzieci do opieki jest wykorzystanie wolontariuszy medycznych. Wolontariusze medyczni to członkowie społeczności, którzy zostali przeszkoleni w zakresie świadczenia określonych usług opieki zdrowotnej, ale nie są pracownikami ochrony zdrowia. Badania wykazały, że wolontariusze medyczni są przydatni w niektórych interwencjach zdrowotnych, takich jak popularyzacja karmienia piersią i szczepień dzieci.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

W niniejszym przeglądzie chcieliśmy dowiedzieć się, czy wolontariusze medyczni mogą skutecznie identyfikować i leczyć umiarkowane lub poważne wyniszczenie u dzieci w wieku 5 lat lub młodszych. Poszukiwaliśmy badań, w których oceniano wpływ korzystania z wolontariuszy medycznych w społeczności, w porównaniu z pracownikami ochrony zdrowia pracującymi w placówkach medycznych.

Czego się dowiedzieliśmy?

W przeglądzie uwzględniliśmy 7 badań. 6 badań przeprowadzono w krajach afrykańskich, a 1 w Pakistanie. Do 6 badań włączono dzieci z poważnym wyniszczeniem organizmu, a 1 obejmowało dzieci z umiarkowanym wyniszczeniem. W niektórych badaniach wolontariusze medyczni identyfikowali dzieci z wyniszczeniem organizmu, a następnie kierowali je do klinik w celu leczenia. W pozostałych badaniach leczeniem dzieci zajmowali się również wolontariusze medyczni.

We wszystkich badaniach porównywano interwencje prowadzone przez wolontariuszy medycznych z interwencjami dostarczanymi przez pracowników ochrony zdrowia. Żadne badanie nie obejmowało dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

Najważniejsze wyniki

Identyfikacja i kierowanie dzieci z wyniszczeniem przez wolontariuszy medycznych, w porównaniu z leczeniem przez pracowników ochrony zdrowia po samodzielnym skierowaniu, może mieć niewielki lub żaden wpływ na liczbę dzieci, które wyzdrowieją z umiarkowanego lub poważnego wyniszczenia organizmu.

Identyfikacja i leczenie dzieci z poważnym wyniszczeniem przez wolontariuszy medycznych, w porównaniu z leczeniem przez pracowników ochrony zdrowia po uprzedniej identyfikacji i skierowaniu:

• może nieznacznie zmniejszyć odpowiedź na leczenie (60 mniej dzieci na 1000 reagujących na leczenie);
• może mieć niewielki lub żaden wpływ na liczbę dzieci, które przybierają na wadze;
• prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na przyrost masy ciała;
• prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na liczbę dzieci, u których dochodzi do nawrotu choroby;
• prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na liczbę dzieci przenoszonych do opieki szpitalnej;
• prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na liczbę dzieci, które przerywają leczenie; oraz
• może mieć niewielki lub żaden wpływ na liczbę dzieci, które umierają.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Poszukiwano badań opublikowanych do 24 września 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information