Czy programy dostarczane za pomocą telefonów komórkowych pomagają w zaprzestaniu palenia tytoniu?

Wprowadzenie

Palenie tytoniu jest główną przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów. Telefony komórkowe mogą być używane do wspierania osób, które chcą rzucić palenie. W ramach tego przeglądu skupiliśmy się na programach wykorzystujących do tego celu wiadomości tekstowe lub aplikacje na smartfony.

Data wyszukiwania

Poszukiwaliśmy badań opublikowanych i nieopublikowanych do października 2018 roku.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 26 randomizowanych badań z grupą kontrolną (z udziałem ponad 33 000 osób), w których porównano wskaźniki rzucania palenia wśród osób, które otrzymywały wiadomości tekstowe lub aplikacje na smartfony, aby pomóc im rzucić palenie, z osobami, które nie otrzymywały tych programów. Zakwalifikowaliśmy tylko te badania, w których rzucenie palenia oceniano po co najmniej 6 miesiącach.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy dane, że programy polegające na wysyłaniu wiadomości tekstowych mogą być skuteczne we wspieraniu ludzi w rzucaniu palenia, zwiększając odsetek osób rzucających palenie o 50%-60%. Tak było w przypadku, gdy porównywano je do minimalnego wsparcia lub badano jako dodatkowa interwencja do innych form wsparcia dla osób, które chciały rzucić palenie. Nie odnaleźliśmy wystarczających danych naukowych, aby określić efekt działania aplikacji na smartfony.

Jakość i kompletność danych naukowych

Większość badań charakteryzowała się wysoką jakością, chociaż trzy badania charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem utraty uczestników z badania. Jesteśmy umiarkowanie pewni wyników interwencji w zakresie wysyłania wiadomości tekstowych, ale pojawiły się pewne problemy z niewyjaśnionymi różnicami między wynikami badań, a w przypadku niektórych porównań nie było zbyt wiele danych. Mamy niskie zaufanie do wyników dotyczących aplikacji na smartfony i potrzeba więcej badań w tej dziedzinie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information